Start emigratie naar Zuid-Afrika -
Willem en DaniŽl Plekker

Start emigratie naar AmerikSchrŲera -
Jan en Johanna Plekker

Start emigratie naar AustraliŽ -
Dirk Jan Plekker

gebruikte tekens: * = geboren   ~ = gedoopt   x = gehuwd   + = overleden
impost = betaalde belasting

Ga terug tot het jaar 1480 en klik hier.

 - Doopnotitie Edam: feberewarij 1682 - "1. vader tijs aerejaense plecker t kindt dirck"
Uit: Geref. lidmatenregister Edam 1706 - de namen
Dirk Thijsz. Plekker en Maritje Pieters e.v.
op 2 Mei 1706

2 mei 1706 gedoopt, na voorgenomen belijdenisse - Geref. Lidmatenregister Edam 1706

I. Dirck Thijsz. Plecker * 01 02 1682 Edam + 28 01 1728 Edam geref. begraven in de Kerk fl. 9.=  x 13 12 1704 Edam met Marijtje Pietersdr. Voorn * 27 06 1683 + 21 08 1725
Dirck Thijs en zijn vrouw Marijtjen Pieters doen belijdenis op 02 05 1706, volgens het lidm.reg. geref.kerk Edam.

1. Thijs Dircksz. Plecker * 30 03 1707 Edam + 19 06 1708 Edam
2. n.b. 1 kind overleden + 23 10 1708 Edam
3. Neeltje Dircksdr. Plecker * 17 08 1710 Edam. Neeltje doet belijdenis op 29 04 1731, volgens het lidm.reg. geref.kerk Edam.+ begr. 15 02 1754 Edam geref. begraven in de Kerk fl. 4.=  x 10 04 1734 Edam met Marten Dircksz. Swart, zoon van  Dirck Jansz. Swart en Maritje Claasdr.
4. Annetje Dircksd. Plecker * 16 10 1712 Edam + 09 11 1712 Edam               
5. Thijs Dircksz. Plecker * 08 12 1713 Edam + ... Edam                                           
6. Pieter Dirckz. Plecker * 18 08 1715 Edam + 31 05 1792 Oostzaan - volg II
7. Krelis Dirckz.Plecker * 01 09 1717 Edam + 21 02 1718 Edam
  02-02-1740 Pieter Dirksz. Plekker, wonende te Oostsanen, doch zich tegenwoordig alhier (Edam)  bevindende met Marten Swart als in huw. hebbende Neeltje Plekker, als voogden over Cornelis Dirksz, Plekker. Zij verklaren te hebben verdeijlt de gehele nalantenschap van wijlen hare ouders wijlen Dirk Thijsz. Plekker en Maritje Voorn.

   Inschrijving in het doopboek van de Gereformeerde Gemeente te Edam. 1715 - 8 augustus:  Gereformeerd huwelijksintekenboek Oostzaan 1739 

II. Pieter Dirksz Plecker  ~ geref.  18 08 1715 Edam + 31 05 1792 impost pro deo Oostzaan x 24 05 1739 in Oostzaan geref. Aegje  Olpherts. Boon ~ 20 03 1718 geref. Oostzaan + 28 08 1786 impost fl. 3. Oostzaan. Pieter en Aegje zijn begraven aan de Zuijd Zijde Nom. 3 graf 4. De dood van Aegje is aangegeven door haar zoon Olphert Plekker.
Hoewel de ouders van Aegje - schepen Olphert Hendriks Boon en zijn vrouw Trijntje Willems Pet - zeer rijk waren, had Pieter bij de erfenis verdeling meer schulden aan zijn schoonvader dan zijn deel van de erfenis.

1. Dirk Pietersz ~15 12 1743 geref. Oostzaan  begraven 20 12 1743 geref. Oostzaan (Pieter Pleckers kint)
2. Dirk Pietersz * Zuijt ent  ~18 01 1750 + 02 10 1785 begraven 05 10 1785 impost fl. 3. Oostzaan  x 16 11 1777 geref. Oostzaan Grietje Jarigs Kuijper (ook genoemd: de Vries) * ~ 23 01 1752 Oostzaan + 03 04 1787 Zaandam - volg III
3. Olphert Pietersz ~ 30 06 1754 geref. Oostzaan x 22 04 1781 geref. Oostzaan Hendrika Boom
VOC Opvarenden: Olfert Plekker, datum indiensttreding 17 12 1791 - functie: Ziekentrooster - geestelijke zorg aan boord - schip Oosthuizen. Terugreis vertrek 03 12 1792 - aankomst Kaap 14 03 1793 - vertrek Kaap 01 04 1793 - datum terugreis aankomst 27 07 1793. (Nationaal Archief, Den Haag, Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), nummer toegang 1.04.02, inventarisnummer 14526)
Reis per schip Eendracht 27 12 1793 via de Kaap aank. 08 08 1794 vertr. 05 09 1794 naar Batavia aank. 05 11 1794. De terugreis per schip Makassar vertrek Batavia 23 01 1795 naar de Kaap aank. 16 05 1795 vertr. 07 06 1795 met bestemming Enkhuizen. Maar het schip werd 'genomen' door de Engelsen op 14 06 1795. 
Olphert overlijdt 28 04 1795 op een schip van de Oost-Indische Compagnie op de rede van Kaap de Goede Hoop.
4. Maritje Pieters * Zuijdend ~ 21 08 1757 geref. Oostzaan +  14 10 1788 impost fl. 3. Oostzaandam x 03 04 1778 (impost voor de bruidegom fl. 3.) Westzaandam met Cornelis Claasz. Groot uit Koog aan de Zaan. * 08 01 1757 Koog ad Zaan ~ 24 01 1757 Koog ad Zaan + 11 05 1825 Zaandam (ouders: Klaas Cornelisz. Groot en Trijntje Jans Haremaker)
2e huw. van Cornelis Claasz. Groot x 09 07 1790 Westzaan met Guurtje Sijmons de Vries.
5. Trijntje Pieters * in 't Suijdend ~ 27 07 1760 geref. Oostzaan begraven 09 12 1760 geref. Oostzaan (Pieter Plekker een kint)

uit: Gereformeerd doopboek Oostzaan 1750

III. Dirk Pietersz * Zuijt ent  ~18 01 1750 + 02 10 1785 begraven 05 10 1785 impost  fl. 3. Oostzaan (aangifte door zijn broer Olphert Plekker)
1e huwelijk x 16 11 1777 geref. Oostzaan Grietje Jarigs Kuijper (ook genoemd: de Vries) *~ 23 01 1752 Oostzaan  + 03 04 1784 Oostzaan (ouders: Jarigh Pieters de Vries x Duifje Dirks Schipper)
2e Huwelijk x 04 09 1785 Oostzaan met Aaltje Hendriks Boom *  ~ 11 01 1750 Jips + 15 07 1808 Oostzaan. 2e huw. van Aaltje Hendriks Boom x 17 05 1789 Oostzaan met Jan Willemsz. Hottentot (Wedn) * ~ 19 05 1757 Oostzaan + .... voor 1884             zie Nagelaten bij Dirk Plekker te Oost Zaanen

Afbeelding: Grafboek Noordzijde 9, graf 3  in de kerk Oostzaan. In de linker kolom: de naam van de eigenaar van het graf:  Olphert  Boon de Oude.

 
1. Pieter  Dirks * 14 08 1778 ~ geref. Oostzaan 23 08 1778 + 03 12 1860  x  15 11 1805 Oostzaan met Sibbeltje Willems   - volg IV
2. Duyfje Dirks * 16 11 1779 ~ geref. Oostzaan 21 11 1779 + 08 08 1820 Amsterdam, woonde bij overlijden in de Vinkenstraat 74, Amsterdam.  Ondertrouw 15 04 1808 Amsterdam met Willem van Randeraat, kleermaker ~ 20 07 1783 + 22 10 1846. Woonde bij overlijden aan de Palmgracht 28 te Amsterdam. (ouders: Marten van Randeraat + ca. 1783/4 en Gerritje Engse (of Eengse) (2e huwelijk van Willem van Randeraat x 13 12 1820 Amsterdam met Johanna Middelberg.)
                    2.1. Wilhelmus Randeraat * 31 05 1818 Amsterdam + 04 08 1875 Veenhuizen (Norg) zonder beroep. (uit www.allekolonisten.nl )  
3. Aagje Dirks * 17 01 1781 ~ geref. Oostzaan 28 01 1781 + 08 02 1781 Oostzaan
4. Aagje Dirks * 19 02 1782 ~ geref. Oostzaan 24 02 1782 + 20 01 1850 te Zaandam x 04 08 1816 Zaandam met Jacobus Bartels Osseman, broodbakker * 26 11 1781  ~ geref. Westzaandam 28 11 1781 + 28 12 1845 te Zaandam (ouders: Bartel Cornelis Osseman * 14 07 1751 Westzaandam x Ariaantje Jacobus van Ooijen)
5 Dirk Dirks * 29 03 1784 ~ geref. Oostzaan 12 04 1784 +  12 12 1787 (verdronken) Oostzaan impost pro deo
6. Hendrik Hottentot,boerenknecht  * 25 07 1790 + 08 09 1844 Purmerend x 04 05 1817 Beemster (akte 19) met Trijntje Edel, boerendienstmaagd * 28 05 1792 Beemster/Kwadijk + 21 12 1846 Purmerend. (ouders: Reijer Cornelisz. Edel en Neeltje Koppes)

IV. Pieter Dirksz. Plekker * 14 08 1778 ~ geref. Oostzaan 23 08 1778, stijfselmaker + 03 12 1860 Amsterdam (wonende in Koog aan de Zaan) x 15 11 1805 impost pro deo Oostzaandam met Sibbeltje Willems Dral  * 03 03 1779 Oostzaan ~ 07 03 1779 Oostzaan +  22 12 1851 Zaandam (ouders Willem Lourensz Dral x 18 09 1774 Oostzaan met Maritje Hendriks Bakker)

Pieter Dirkz Plekker geboren 14 08 1778 en doopdatum 23 08 1778    Trouwregister Oostzaan Pieter Dirkz. Plekker met Sibbeltje Willems Dral in Oostzaan, 15 november 1805   Certificaat van Nationale Militie, bijlage bij huwelijksakte Dirk Plekker en Maretje Louwen

1. Dirk * 27 06 1806 ~ geref. Oostzaandam 29 06 1806 + 17 01 1888 te Koog aan de Zaan x  17 06 1830 Koog aan de Zaan met Maretje Louwen * 06 11 1807 ~ geref. Westzaandam 15 11 1807 + 12 06 1886 te Koog aan de Zaan - volg V
2. Willem * 30 01 1808 ~geref. Oostzaandam 31 01 1808, begraven 18 02 1808 Oostzaandam
3. Grietje * 09 12 1809  ~ geref. Oostzaandam 17 12 1809, zij woonde Oostzijde 891, Zaandam + 11 04 1848 Zaandam x  26 11 1837 Zaandam met Gerrit  Willems Huisman (Huijsman), olieslager * 13 04 1807 Zaandam + 16 02 1895 Zaandijk (ouders: Willem Gerrits Huisman en Aafje Bakker). Het echtpaar krijgt 3 dochters.  Tweede huw. van Gerrit Huisman x 30 12 1849 Zaandam met Guurtje Jacobs Groot * 22 05 1822 Zaandam, dienstbode te Koog a.d. Zaan (ouders: Jacob Groot en Neeltje Kist)
4. Maartje * 08 07 1811 ~ geref. Oostzaandam 01 08 1811 + 08 03 1874 Amsterdam x 15 01 1837 Zaandam met Jan Hendriks Heijtgeert, herenknecht * 02 07 1811 Koog ad Zaan + 26 01 1869 Amsterdam (ouders: Hendrik Jans Heijtgeert en Grietje Jans Mars)
5. Willem, olieslager * 18 04 1814 Zaandam + 16 04 1840 Koog ad Zaan  x  14 08 1836 Zaandam met Trijntje Willems Valk * 29 02 1812 Zaandam  + 21 02 1888 Zaandam (ouders Willem Aris Valk * 1788 en Maartje Maartes Lakeman * 29 11 1788 Zaandam) (2e huw. Trijntje Valk x 22 10 1843 Zaandam met Aldert Taanman, oud 43 jaar, wedn. * 1800 + 1899) )
    5.1. Sibbeltje * 14 01 1837 Koog ad Zaan + 04 05 1837 Koog ad Zaan
    5.2. Sibbeltje * 20 08 1838 Koog ad Zaan + 18 10 1913 Utrecht (ongehuwd) Zij was ruim 54 jaren aan het Diaconessenhuis te Utrecht verbonden. Begraven in het Diakonessengraf op de 1e Begraafplaats Soesterberge, Gansstraat 167, 3528 EG Utrecht. Zie afbeelding.
uit 2e huwelijk van Trijntje Valk met Cornelis Taanman:
    5.3. Cornelis Taanman * 03 01 1846 Zaandam + 02 02 1926 Den Haag. Geboren gedoopt Doops Gezind, later Ned.Hervormd.  Cornelis was evangelist, zendeling, bijbelcorporteur en godsdienstonderwijzer. Uitgezonden door Nederlands Evangelisch Protestantse Vereeniging naar de Veenkolonie. Hij woonde in Nieuweroord, later Hoogeveen en liep altijd naar zijn werk in de Veenkolonie.
Hij trouwde x 11 09 1872 Utrecht met Johanna Gijsbertha Kagenaar * 11 02 1846 Utrecht + 02 04 1934 Den Haag
Zij kregen 9 kinderen Taanman:
            5.3.1. Johannes Aldert Taanman * 05 07 1873 Neede
            5.3.2. Wilhelm Gerson Taanman, godsdienstonderwijzer * 02 11 1874 Neede + 15 01 1930 Den Haag x 06 08 1902 Den Haag met Emily Jane Martin * 30 12 1870 Heemstede + 20 06 1920 Den Haag (ouders: James Martin x Hannah Elliot)
            5.3.3. Wilhelm Jiddo Taanman, schilder, leraar, aquarellist, tekenaar, etser, van beroep leraar aan een H.B.S. te Amsterdam (Scheen 1981 , p. 511 as: Taanman, Willem Jiddo ('Willem')) Onderwerpen landschap (als genre). stilleven. Opleiding Rijksschool voor Kunstnijverheid (Amsterdam), Rijksakademie van beeldende kunsten (Amsterdam) Lid van vereniging Arti et Amicitiae (Arti, Amsterdam) * 14 06 1876 Neede + 04 05 1935 Bussum x 18 07 1912 Amsterdam met Janna Cornelia van Twisk * 21 07 1888 Amsterdam + 21 01 1967 Bussum (Ouders: Pieter van Twisk x Catharina Elisabeth Feldbusch)
            5.3.4. Dirk Morian Taanman, boekhouder * 23 01 1879 Lochem + 28 03 1961 Den Haag x 28 04 1909 Den Haag met Johanna Catharina Simons * 06 11 1882 Den Haag + 08 01 1963 Den Haag (ouders: Martinus Simons, sigarenhandelaar x Johanna Catharina Vermeulen)
            5.3.5. Trijntje Dodava Taanman * 15 09 1880 Alkmaar + 25 06 1970 Den Dolder x 20 12 1901 Deventer met Willem van Dooren, predikant * 29 04 1877 Workum + 27 03 1941 Den Haag
            5.3.6. Margaretha Elisabeth Heva Taanman * 20 098 1882 Alkmaar + 21 06 1891 Hoogeveen
            5.3.7. Johanna Gijsbertha Taanman, kinderfuffrouw * 02 12 1885 Purmerend. In 1915 in dienst bij Schimmelpenninck, Apeldoorn en in 1916 in Arnhem. Later wonend in Diaconessehuis + 06 11 1968 Ermelo
            5.3.8. Cornelia Zefi Taanman * 07 10 1887 Purmerend + 08 04 1953 Zeist (ongehuwd)
            5.3.9. Sibbeltje Maartje Hanna Taanman * 24 07 1889 Hoogeveen + 03 01 1979 Den Haag

6. Duifje *  29 07 1817 Zaandam  +  07 04 1823 Zaandam

V. Dirk Plekker, peldersknecht  * 27 06 1806, ~ geref. Oostzaandam 29 06 1806 + 17 01 1888 te Koog aan de Zaan.   
Op 05 05 1843 is hij 36 jaar oud, x 17 06 1830 in Koog a.d. Zaan gehuwd met Maretje (Maartje) Louwen * 06 11 1807 ~ geref. Westzaandam 15 11 1807  + 12 06 1886 Koog aan de Zaan (dochter van DaniŽl Dirks Louwe(n) x 17 07 1803 Zaandam met Impie Erasmus van Bergen)  wonende Lagendijk, Koog ad Zaan. Bij volkstelling in 1829 was Dirk 24 jaar oud zijn vrouw Marietje was 22 jaar oud.
Marietje was toen wonende Breedweer 9 te Koog aan de Zaan

1.Sibbelina (Sibbeltje) * 31 12 1830 Koog aan de Zaan + 22 06 1870  Zaandam x  08 10 1854 Zaandam met Simon Stolp * 09 01 1826 Zaandam, pelder  + 18 06 1870 Zaandam (eerder weduwnaar van Aagje Kraaij) (ouders: Cornelis Stolp en Sijtje de Boorder)
Het echtpaar woonde Oostzijde 897 Zaandam - later Oostzijde 950 Zaandam.
        1.1. Maartje Stolp* 26 05 1855 Zaandam + 04 11 1876 Zaandam
        1.2. Grietje Stolp * 21 09 1856 Zaandam + 07 10 1901 Zaandam x  07 01 1886 Zaandam met Cornelis Schortinghuis * 09 02 1846 Zaandam, landman + 30 04 1925 Zaandam (ouders: Jan Frieling Schortinghuis en Neeltje Nel) 
         1.3. Immetje Stolp * 01 11 1857 Zaandam + 29 01 1930 Bloemendaal, Gesticht Meerenberg x  06 07 1890 Zaandam met Nicolaas Sijbrants * 28 011854 Zaandam met erk.1 kind + 14 05 1927 Zaandam. Zij woonden aan het Franse Pad 63, Zaandam. (ouders: Cornelis Sijbrants en Maria Jacoba Meijer)
        1.4. Cornelis Stolp * 11 02 1859 Zaandam + 14 01 1861 Zaandam (1 jaar)
        1.5. Dirk Stolp * 12 01 1861 Zaandam + 24 02 1861 Zaandam (6 wk)
        1.6. Jannetje Stolp * 13 05 1862 Zaandam  + 10 07 1934 Zuidlaren, Gesticht Dennenoord, woonplaats Amsterdam  x 19 05 1891 Zaandam met Hendrik Noordhoff  * 13 05 1863 Leeuwarden, slagter (ouders: Franciscus Noordhoff * 22 12 1820 Leeuwarden, kuiper en Janke Terpstra)
        1.7. Duifje Stolp * 07 05 1863 Zaandam + 06 05 1864 Zaandam (1 jaar)
        1.8. kind levenloos geboren 13 03 1864 Zaandam
        1.9. Duifje Stolp * 03 04 1865 Zaandam + 21 10 1870 Zaandam (5 jaar)
        1.10. Cornelis Stolp * 18 11 1866 Zaandam + 27 04 1870 Zaandam (3 jaar)
        1.11.  Dirk Stolp * 09 03 1868 Zaandam + 12 08 1870 Zaandam (2 jaar)
        1.12. Wilhelmina Stolp * 22 05 1869 Zaandam + 26 03 1870 Zaandam (10 mnd)
        1.13. kind levenloos geboren 13 06 1870 Zaandam
2.Immetje * 07 08 1832 Koog aan de Zaan  + 11 11 1909 Zaandam (gewoond hebbende in Utrecht)
(1e) x 09 03 1856 Koog ad Zaan met Aris Jans Ros, houtzager * 02 06 1832 Zaandam + 27 04 1875 Koog ad Zaan (ouders: Jan Aris Ros, houtzager en Lijsbeth Gerrits Spat)
(2e) x Zaandam 15 06 1897 met Otto Hoogendijk * 10 09 1821 Capelle aan den IJssel + 29 03 1910 Utrecht (weduwnaar van Antonia van Meel)
3. Grietje * 14 12 1833 Koog aan de Zaan + 22 05 1852 Koog aan de Zaan, ongehuwd. In 1852 was Grietje opgenomen in het Binnengasthuis te Amsterdam, afd. Zieken.
4. Neeltje * 29 10 1835 Koog aan de Zaan  + 26 01 1920 Zaandam x 26 08 1860 Zaandam met Jan Jans Hoveling, stijfselmaker * 31 05 1833 Zaandam + 19 09 1920 Zaandam - zie V.a.
5. Pieter  * 17 03 1838 Koog aan de Zaan + 09 05 1919 Zaandam - volg VI.a.
6. Maartje * 04 01 1840 Koog aan de Zaan  (vertrekt in dec. 1869 van Koog ad Zaan naar Bergh, naar Amsterdam en later naar Den Haag.) + 30 08 1914 Den Haag
(1e) x 07 06 1863 Zaandam met Arie Wagenaar, boekdrukkersknecht  * 25 10 1839 Oud Beijerland + 24 09 1863 Zaandam (ouders: Cornelis Wagenaar en Sijgie Weeda)
(2e) x 05 12 1869 Koog ad Zaan met Jan Hendrik Petrie, rijksambtenaar * 13 03 1840 Winterswijk + 28 11 1936 Den Haag
            6.1 erkend 1 kind Johan Dirk Plekker * 18 05 1866 bij huwelijk erkend, als Petrie ingeschreven (9 december 1869). Beroep: bankwerker, machinist. x 17 05 1888 Amsterdam met Maria Adriana Hartman  * 07 10 1864 Amsterdam + 01 04 1915 Amsterdam, doch gewoond hebbende in Soekaboeri (Ned.IndiŽ) (moeder: Cornelia Hartman, wonend in Vianen)
Het echtpaar Petrie/Hartman krijgt 7 kinderen. Op 20 10 1909 vertrekt Johan Dirk Petrie naar Siam.
            6.2 Dirk Johan Petrie * 08 09 1870 Beek (Bergh, Gld) + 15 11 1946 Baarn x 30 05 1895 Amsterdam met Louize Femmina van den Hoed * 30 10 1869 Breukelen-Nijenrode + 05 07 1947 Amersfoort (77 jr.) (ouders: Cornelis van den Hoed en Femmina Louiza Bunschoten)
            6.3 Juliana Maria Helena Petrie * 07 10 1873 Aalten, pensionhoudster + 27 06 1960 Voorburg x 18 02 1897 Brummen met Jan Adrianus Bremer, koopman * 20 12 1874 Rotterdam + 19 12 1952  Den Haag (ouders: Willem FranÁois Bremer en Jantje Vrijling) Het echtpaar krijgt 3 dochters.
            6.4 Philip Petrie. sergeant der infanterie * 06 09 1879 Amsterdam + 08 12 1945 Amsterdam x 15 02 1906 Amsterdam met Johanna Ferdinanda Allis * 26 11 1876 Amsterdam + 26 12 1954 Amsterdam (Ouders: Andrť Louis Allis * 18 03 1847 Amsterdam, smid , machinist en Marretje Geerts * 28 08 1846 Amsterdam)
                            6.4.1. Jan Hendrik Petrie, kantoorbediende, adj. inspecteur * 18 08 1914 Amsterdam + 13 05 1975 Amsterdam x 18 03 1943 Amsterdam met Anna Catharina Franke * 15 09 1910 Groningen - Scheiding 09 11 1956 Amsterdam.
2e huw. 06 12 1956 Amsterdam met Maria Johanna Geertruida van Hooij * 25 08 1927 Amsterdam + ...

  Dirk Plekker en zijn vrouw Fijtje Offenberg    Overlijdens circulaire van Willem Plekker, 7 juli 1923    Willem Plekker en zijn vrouw Wilhelmina Scholtens

7. Willem, stijfselmakersknecht, houtzager, houtzaagmolenaar, adres: Westzijderveld 6, Zaandam  * 26 04 1841 Koog aan de Zaan  + 07 07 1923 Zaandam x 15 01 1865 Koog ad Zaan met Wilhelmina Jans Scholtens * 05 11 1841 Koog ad Zaan + 17 03 1905 Zaandam - volg VI.b.
8. DaniŽl, zaagselschipper * 05 05 1843  Koog aan de Zaan + 31 03 1929 Zaandam - volg VI.c.
9. Duifje * 15 04 1845 Koog aan de Zaan + 02 03 1908 Zaandam (Amsterdam) x 21 01 1869 Koog ad Zaan met Paulus Aldert IJkel, pelder * 03 10 1841 Wormerveer + 02 01 1896 Zaandam (ouders: Aldert Poulus IJkel en Maartje Cornelis Koel, winkelierster)           
             9.1. Immetje IJkel * 08 01 1871 Zaandam + 28 10 1946 Koog ad Zaan x 27 10 1892 Zaandam met Jan Maartenszn Blees, barbier * 15 08 1868 Koog ad Zaan + 27 03 1946 Amsterdam
10. Trijntje * 02 07 1847 Koog aan de Zaan, + 05 07 1847 te Koog aan de Zaan
11. Jan * 27 03 1849 Koog aan de Zaan  (vertrekt juli 1866 van Koog ad Zaan naar Vianen) x 03 07 1868 Lexmond met Barbara Margaretha Barendina Glinderman * 01 04 1849 Vianen (echtscheiding 11 04 1882) - volg VI.d.
12. Dirk, peldersknecht, los werkman, visscher * 15 07 1851 Koog aan de Zaan + 14 01 1925 Koog ad Zaan x 19 09 1878 Koog ad Zaan met Elsje Cornelis StŲckel * 30 11 1850 Wormerveer, dienstbode + 25 12 1929 Koog ad Zaan (geen kinderen) (ouders: Cornelis Jacobus StŲckel, olielsager en Jannetje Gerrits Vet). Dirk Plekker was getuige bij de doop van Joseph Glandorf op 10 01 1899 Koog aan de Zaan.

V.a. Neeltje Plekker en haar man Jan HovelingNeeltje Plekker * 29 10 1835 Koog aan de Zaan + 26 01 1920 Zaandam x 26 08 1860 Zaandam (met erk. 1 kind) met Jan Jans Hoveling, stijfselmaker * 31 05 1833 Zaandam + 19 09 1920 Zaandam  (ouders: Jan Hemmes Hoveling, kuiper * 13 09 1809 Oostzaandam + 13 04 1866 Koog ad Zaan x 05 12 1830 Zaandam met Antje Jans Piet, dienstbaar * 24 04 1808 Oostzaandam)
        4.1. Jan (geb. Plekker bij huwelijk 26 08 1860 erkent) Hoveling (Ned.Herv.) * 18 12 1859 Zaandam, pelmolenaar, rijstpeller, manufacturier + 11 11 1919 Amsterdam.
1e huw. x  29 04 1883 Zaandam met Elisabeth Emous * 18 04 1861 Zaandam, dienstbode + 03 05 1886 Zaandam (ouders: Barend Emous, olieslager en Neeltje Kaper)
2e huw. x 03 04 1887 Zaandam met Guurtje Molenaar (Doopsgez.) * 13 11 1853 Krommenie + 04 06 1934 Zaandam (ouders: Pieter Molenaar en Fijtje Kuijt)
                   4.1.1. Jan Hoveling, manufacturier (Ned.Herv.) * 04 05 1884 Zaandam + 01 03 1957 Koog ad Zaan x 12 06 1912 Zaandam met Cornelia Baas * 29 12 1880 Zaandam + 11 07 1961 Koog ad Zaan (ouders: Klaas Baas * 28 03 1843 Zaandam en Neeltje Pos * 12 07 1841 Zaandam)
                                4.1.1.1. Jan Hoveling * 19 04 1913 Zaandam
                                4.1.1.2. Neeltje Hoveling * 26 02 1915 Zaandam
                                4.1.1.3. Klaas Hoveling * 11 11 1917 Zaandam + 01 05 1918 Zaandam
                                4.1.1.4. Klaas Hoveling * 05 09 1919 Zaandam + 29 12 1919 Zaandam
Uit 2e huw. van Jan Hoveling met Guurtje Molenaar:
                   4.1.2. Pieter Jan Hoveling, bankwerker * 29 09 1888 Zaandam + 10 07 1980 Zaanstad  x 29 11 1911 Zaandam met Rinske Offenberg * 16 10 1890 Zaandam + 24 07 1970 Zaandam (ouders Johannes Offenberg, courantenbezorger en Saakje van der Voort) Zij krijgen 4 zonen.
                   4.1.3. Neeltje Fijdina Hoveling * 21 11 1890 Zaandam + 24 09 1961 Koog ad Zaan x 16 10 1912 Zaandam met Pieter Blankemeijer, broodbakker * 06 07 1885 Zaandam + 05 12 1969 Delft (ouders: Gerrit Blankemeijer, bootwerker * 08 02 1860 Zaandam en Guurtje Kuijt * 24 09 1857 Westzaan)
                   4.1.4. Elisabeth Johanna (DoopsGez.) * 19 06 1893 Zaandam + 22 06 1967 Zaandam
                   4.1.5. Maria Anna Hoveling * 08 11 1895 Zaandam + 12 12 1986 Zaanstad x 17 07 1919 Koog a.d. Zaan met Pieter Koppen, bakker * 03 03 1890 Koog a.d. Zaan + 05 10 1975 Zaanstad  (ouders: Louwerens Koppen, pellersknecht en Aafje de Jong)
        4.2. Dirk Hoveling * 11 03 1861 Zaandam + 25 09 1872 Zaandam (11 jaar)
        4.3. Antje Hoveling * 08 11 1862 Zaandam + 06 03 1936 Zaandam x  27 04 1890 Zaandam met Pieter Kelder , timmerman * 13 06 1866 Zaandam + 22 09 1945 Zaandam (ouders: Pieter Cz. Kelder, stijfselmaker en Neeltje Slot) Het echtpaar krijgt 8 kinderen Kelder.
        4.4. Pieter Hoveling * 03 10 1864 Zaandam + 19 12 1875 Zaandam (11 jaar)
        4.5. Hendrik Hoveling * 11 06 1866 Zaandam + 11 11 1868 Zaandam (2 jaar)
        4.6. Maartje Hoveling * 07 03 1868 Zaandam + 03 02 1957 Wormerveer. Zij woonde Dubbelebuurt 39, Wormerveer x  25 04 1897 Zaandam met Douwe ter Velde, broodbakker * 22 04 1869 Weststellingwerf, Wolvega, wonend in Wormerveer + 22 03 1941 Wormerveer (ouders: Pieter Theunis ter Velde en Roelofje Tol) Het echtpaar woonde aan het 1e Kikkerpad 1, in 1909 naar Rad van Avontuurpad 8 te Zaandam.
        4.7. Aris Hoveling, houtwerker * 29 11 1869 Zaandam + 22 04 1951 Zaandam x  09 12 1894 Zaandam met Maria de Graaf * 05 03 1874 Westzaan + 08 11 1934 Zaandam (ouders: Willem de Graaf, schoenmaker en Elisabeth de Boer)
                   4.7.1. Neeltje Hoveling * 05 11 1895 Zaandam + 27 01 1971 Zaandam x 24 06 1920 Zaandam met Jacob van Braam * 15 10 1996 Purmerend + 08 05 1943 Zaandam. Het echtpaar krijgt 3 zonen Van Braam.
                   4.7.2. Elisabeth Hoveling * 25 08 1897 Zaandam + 14 08 1984 Zaanstad (ongehuwd)
                   4.7.3. Jan Willem Hoveling * 13 04 1899 Zaandam + 14 12 1995 Zaanstad x 25 06 1925 Zaandam met Tjitske Offringa * 28 10 1900 Zaandam + 26 04 1958 Amsterdam (ouders: Yde Offringa, sigarenmaker en Luitina Elisabeth Lok)
                   4.7.4. Agatha Maria Hoveling * 26 08 1901 Zaandam + 29 08 1997 Zaanstad x 05 03 1925 Zaandam met Jan Kabel * 18 10 1899 Zaandam + 07 02 1980 Zaanstad
                                4.7.4.1. Christoffel (Chris) Kabel * 28 03 1928 Zaandam + 31 07 2013 Zaanstad x ..... Mary (Meep) Smit * 29 04 1934 Zaandam
                                Chris Kabel schreef jaren voor de buurtkrant www.dezuidkanter.nl verhalen onder de titel Kabeltjeskrant. De verhalen zijn nog steeds te lezen.
                                4.7.4.2. Aris Kabel * 07 03 1935 Zaandam + 06 03 2015 Zaanstad (Met dank aan Paul Kreuzen!)
                                4.7.4.3. Maria Christina Kabel * 15 02 1938 Zaandam + .....
       4.8. Hendrik Hoveling, schipper, brugwachter * 21 10 1871 Zaandam + 22 03 1944 Zaandam x 24 09 1899 Zaandijk met Aaltje Stoffels, dienstbode * 04 04 1879 Zaandijk + 27 04 1963 Krommenie   (ouders Arend Stoffels en Francina Doves)
                   4.8.1. Neeltje Hoveling * 16 11 1900 Zaandam (Vertrokken op 7 november 1922 naar Westzaan) + .......  x 02 11 1922 Westzaan met Matthijs Dekker * ... 1898 Zaandam + ,,,,
                   Echtpaar Dekker - Hoveling4.8.2. Francina Hoveling * 14 10 1907 Zaandam + 13 12 1974 Leiden x 18 07 1929 Zaandam met Jan Dekker, kaarsenmaker, tuinman, bloemist, hovenier (Ev.Luth.) * 24 03 1904 Zaandam + 26 12 1982 Zaanstad (ouders: Jan Dekker, kaarsenmaker, werknemer waxinefabriek (Doopsgez.) * 05 09 1875 Haarlemmermeer + 05 10 1908 Zaandam x 28 05 1903 Zaandam met Alida Zaal (Ev.Luth.) * 24 06 1875 Zaandam + 01 03 1941 Koog ad Zaan (ouders: Cornelis Zaal, zakkenplakker x  04 01 1874 Koog ad Zaan met Maria BŲckman) (2e huw. Alida Zaal  x 09 05 1930 Zaandam met Gijsbertus Bank * 22 12 1887 Zaandam + 10 01 1959 Apeldoorn)
Gijsbertus Bank was eerder gehuwd x 11 10 1917 Zaandam met Eva Zaal * ... 1890 + 28 02 1930 Zaandam.
                                4.8.2.1. Jan Hendrik Dekker * 25 12 1931 Zaandam + (afgevoerd van kaart 13 07 1978) .....
                                4.8.2.2. Robby Dekker * 09 01 1938 Zaandam  x 06 05 1965 met A. de Boer uit Oostzaan
                                4.8.2.3. Hendrik Jan (Hen) * 18 07 1946 Zaandam x 02 09 1970 Wormerveer met Joke Tesink * ..........
        4.9. Dirk Hoveling, brugwachter * 22 10 1874 Zaandam + 20 11 1948 Zaandam
1e huw. x 22 04 1903 Zaandam met Dieuwertje Huisman  * 19 11 1882 Zaandam + 22 06 1909 Zaandam (ouders: Cornelis Huisman, olieslager en Grietje Butter)
2e huw.  x 08 02 1911 Zaandam met Maartje Kwist  * 03 02 1868 Zaandijk + 30 11 1950 Zaandam  (weduwe van x 25 10 1908 Zaandijk met Meindert Kuijzer * ...1862 Westzaan + 02 05 1909 Westzaan) (ouders: Dirk Kwist en Helena Windhouwer)
                   4.9.1. Jan Hoveling, koopman in koek en beschuit, kruidenier * 16 07 1903 Zaandam + 15 10 1954 Purmerend x 22 08 1929 Zaandam met Jeanette Eijben * 06 04 1908 Zaandam + 04 05 2009 Zaanstad (ouders: Jan Eijben * 07 11 1873 x 1902 Zaandam met Jannetje Molenaar * 21 03 1879 Zaandam)
                                4.9.1.1. Marie Hoveling * 16 10 1930 Zaandam
                                4.9.1.2. Jan Dirk Hoveling * 30 03 1939 Zaandam
                   4.9.2. Cornelis Hoveling, kantoorbediende met diploma Handelsdagschool, Militaire dienst: kustwachter, procuratiehouder meelfabriek * 19 11 1905 Zaandam + 18 12 1991 Zaanstad x 30 04 1930 Wormerveer met Alida Oosthuizen * 08 05 1910 Koog ad Zaan + 12 05 1991 Zaanstad (Het echtpaar krijgt 2 dochters.)
                   4.9.3. Dirk Hoveling * 22 01 1908 Zaandam + 22 02 1914 Zaandam
        4.10. Johanna Hoveling * 01 12 1876 Zaandam + 08 05 1965 Hilversum x 16 09 1925 Amsterdam met Pieter Molenaar, loodgieter * 27 12 1872 Limmen + 19 12 1941 Zaandam (ouders: Pieter Molenaar en Klaartje Ooms)
        4.11.Hemme Hoveling, schipper * 05 05 1879 Zaandam, schippersknecht, schipper + 04 08 1942 Zaandam  x 19 10 1905 Zaandam met Aagje Slom * 08 05 1882 Zaandam + 09 03 1945 Zaandam (ouders: Dirk Slom en Maartje Molenaar)
                   4.11.1. Jan Dirk Hoveling, schippersknecht, monteur, binnenvaart schipper * 05 11 1912 Koog ad Zaan + 14 09 1944 Emden (Dld)
Overleden - Emden, Ostfriesland, Duitsland. Hij is samen met zijn matroos P.F. Smits gefusilleerd door de Duitsers op verdenking van verduistering van machineolie. Bron : Hemme Hoveling (HHoveling@kpnmail.nl).

1e huw. x 12 11 1936 Zaandam / Scheiding 24 08 1942 Zaandam met Elisabeth Sjollema * 07 11 1916 Zaandam + ..... (vader: Klaas Sjollema * 19 02 1887 Zaandam x 02 02 1910 Zaandam met Geertruida Ortelee)
2e huw. x 25 03 1943 Zaandam met Marchje Brunsting * 11 08 1917 Beilen + 18 06 2000 Heemstede. Marchje Brunsting is 4 x getrouwd.
                                4.11.1.1. Hemme Hoveling * 19 11 1937 Zaandam
                                4.11.1.2. Klaas Hoveling * 11 02 1939 Zaandam (afgevoerd van kaart 23 08 1944 naar Amsterdam) + 12 07 1947 Zaandam
                                4.11.1.3. Cor Hoveling * 12 07 1941 Zaandam
                                Uit 2e huwelijk:                               
                                4.11.1.4. Dina Ada (Dieneke) Hoveling * 25 12 1943 Zaandam

VI.a. Pieter, timmerman * 17 03 1838 Koog aan de Zaan, adres Oostzijde 961 Zaandam  + 09 05 1919 Zaandam (Register Gestichten Gem. Zaandam (Bejaardenhuis))
(1e) x 12 05 1861 Zaandam met Rebekka Elisabeth Jacobs Lam * 11 05 1836 Zaandam + 28 03 1880 Zaandam (ouders: Jacob Klaas Lam, aanspreker en Hillegonda Willems Kuijt)
(2e) x 26 09 1880 Zaandam met Aaltje Ferweda * 03 07 1839 Zaandijk + 17 12 1910 Zaandam (weduwe van Maarten Krom)

1. Maartje * 23 03 1862 Zaandam + 19 09 1867 Koog ad Zaan
2. Dirk * 22 12 1863 Koog ad Zaan + 21 09 1867 Koog ad Zaan
3. Hillegonda * 11 11 1864 Koog ad Zaan + 26 12 1864 Koog ad Zaan
4. Hillegonda * 16 01 1866 Koog ad Zaan + 03 11 1866 Koog ad Zaan
5. Hillegonda * 01 06 1867 Koog ad Zaan tweeling + 07 06 1867 Koog ad Zaan
6. Neeltje     * 01 06 1867 Koog ad Zaan tweeling + 08 06 1867 Koog ad Zaan
7. Maartje * 26 04 1868 Koog ad Zaan + 19 04 1947 Katwijk aan den Rijn (Leiden) x 12 12 1895 Katwijk met Bastiaan Star * 14 02 1866 Rhijnsburg + 09 11 1939 Katwijk (Bastiaan Star was eerder gehuwd op 28 05 1891 Katwijk met Sophia Christina Korpershoek. Uit dit huwelijk de kinderen Bastiaan * 1892, Elisabeth * 1894 en Jacqueline Star * 1894 (tweeling?)   (Ouders: Bastiaan Star * 12 10 1838 Rijnsburg x 16 11 1864 Rijnsburg met Elisabeth de Mooij * 31 05 1844 Rijnburg)
            7.1 Pieter Star, agent van politie * 09 11 1898 Katwijk x 15 09 1920 Den Haag met Adriana Rog, kraamverzorgster * 18 01 1892 Scheveningen (ouders: Simon Rog x Klazina den Heijer)
            7.2 Johanna Star * 26 09 1904 Katwijk + 17 02 1993 Katwijk
            7.3 SamuŽl Star * 20 03 1910 Katwijk + 07 11 1925 Katwijk
            7.4 Gerritje Star (v) * 05 02 1912 Katwijk + 30 06 1975 Katwijk
8. Dirk * 14 09 1869 Koog ad Zaan + 01 05 1890 op stoomschip, oorlogsbodem De Ruyter in de Indische Oceaan
9. Pieter * 17 11 1870 Koog ad Zaan + 27 04 1871 Koog ad Zaan
10. Pieter * 28 11 1871 Zaandam + 29 11 1930 Purmerend x 10 06 1894 Zaandam met Catharina Ronk * 08 07 1872 Zaandam + 05 03 1954 Soest - volg VII.a.
11. Willem * 01 01 1873 Zaandam, houtzager, verhuisd 25 04 1918 naar Gesticht Meerenberg, Bloemendaal + 31 08 1953 Bloemendaal
12. een zoon levenloos geboren 29 03 1874 Zaandam
13. Jacob * 03 04 1875 Zaandam. Woonde in de Anna Paulownastraat 17  + 18 06 1944 Zaandam
    1e huw. x  23 01 1900 Zaandam met Grietje Buijs * 03 12 1874 Zaandam + 28 05 1928 Zaandam (geen kinderen) (ouders: Willem Buijs en Geertje Valk)
    2e huw. x  04 03 1931 Zaandam met Jantje Koster * 18 05 1884 Zwartsluis + 05 08 1975 Zaandam (geen kinderen)
14. Rebekka Elisabeth * 01 07 1876 Zaandam + 25 07 1877 Zaandam

 Willem Plekker   Geboorteakte Willem Plekker 26 april 1841
VI. b. Willem, stijfselmakersknecht, houtzager, houtzaagmolenaar, adres: Westzijderveld 6, Zaandam  * 26 04 1841 Koog aan de Zaan  + 07 07 1923 Zaandam x 15 01 1865 Koog ad Zaan met Wilhelmina Jans Scholtens * 05 11 1841 Koog ad Zaan + 17 03 1905 Zaandam (ouders: Jan Willems Scholtens * 02 08 1790 Amsterdam + 07 03 1872  Koog ad Zaan x 18 04 1816 Koog ad Zaan met Aagje Snijder 10 02 1796 Oostzaandam + 22 01 1860 Koog ad Zaan)
Bij vonnis van de Arr.Regtbank te Haarlem van 10 Julij 1883 is Willem Plekker, Houtzager, Binnenlandsche Koopman, wonende te Zaandam, verklaard te zijn in staat van faillissement te rekenen van den 6-den Julij 1883. Op 15 October 1886 worden Crediteuren opgeroepen in het her-opende faillissement van Willem Plekker Dirkszoon door Curator P. Mul uit Zaandam.
Opmerkelijk is: dat twee van hun kinderen: de 2e zoon, Jan, maar ook de 8e dochter, Johanna,  van Willem naar USA emigreren.

1. Dirk Plekker * 02 06 1865 Zaandam + 19 01 1901 Zaandam  x 06 01 1891 Zaandam  met Fijtje Offenberg * 28 07 1864 Zaandam + 16 11 1908 Zaandam - volg VII.b.
2. Jan * 17 10 1867 Zaandam + ca. 1967 Kent, Michigan, USA x met Cornelia Remeijn, * 06 10 1868 in Oude Leije gem. Ferwerderadeel + 13 12 1945 Rochester NY, USA volg  Jan
3. Maartje * 13 03 1870 Zaandam + 12 10 1938 Laren N.H.  x 06 08 1908 Zaandam met Arend (Andries) Kreuzen, kolenhandelaar * 05 06 1867 Avereest + 18 05 1935 Laren N.H.. (ouders: Arend Kreuzen x Antonia Margaretha van der Heide)
Dit is het tweede huwelijk van Arend Kreuzen. 1e huw. x 29 08 1891 Sloten (Fr.) met Lolkjen Hottinga * 10 04 1863 Sloten (Fr.) + 22 04 1908 Amsterdam.
In eerste huwelijk 12 kinderen, in 2e huwelijk met Maartje Plekker nog 2 kinderen Wim (ds) * 20 08 1910 Amsterdam + 07 06 1992 Zeist en Andries * 25 04 1913 Amsterdam + 16 12 1998 Laren NH

Maartje is van 11 09 1906 tot 14 02 1908 huishoudster in Den Helder, adres Zuidstraat 10. Daarna keerde zij terug naar Zaandam, Westzijde 174.

Aagje Beudeker - Plekker

Merklap van Aagje Plekker 1892

familie Aagje en DaniŽl Beudeker-Plekker met kinderen Willem, Jan en An

Aagje Beudeker-Plekker Merklap van Aagje Plekker Familie Aagje en DaniŽl Beudeker-Plekker met  zonen Willem en Jan en dochter An

4. Aagje * 31 08 1872  Zaandam + 03 12 1933 Amsterdam x 15 01 1895 Zaandam met DaniŽl Beudeker *  07 12 1872 Zaandam (beroep magazijnbediende, timmerman) + 01 05 1927 Amsterdam (ouders: Jan Beudeker, houtzager x Antje Groot)

Jan Beudeker

 1. dochter Antje Beudeker  * 01 11 1895 Zaandam + 15 09 1972 x 21 07 1925 (of 05 08 1925) met Dirk Calandt * 06 08 1892 + 27 04 1979
 2. zoon Willem  Beudeker * 30 04 1899 Zaandam + 14 10 1972 in de Kribbestraat te Amsterdam. Begraven op Zorgvliet. x 01 07 1925 met Jacoba Wilhelmina Westerling * 28 06 1899 Amsterdam + 01 08 1994. Zij kregen 4 kinderen: Aagje, Alida, Wim en DaniŽl Beudeker.
3. zoon Jan Beudeker * 18 01 1910 Amsterdam  Gedoopt in de Buiten Amstelkerk. Hij werd verpleegd in Bennebroek, Stichting Vogelenzang en is op 22 07 1954 op 44 jarige leeftijd overleden en begraven in Bennebroek.
4. Gerardus Hubertus Franc. Serns, pleegzoon * 01 10 1913 Amsterdam
5. Wilhelmina Sibbelina * 08 08 1875 Zaandam + 02 03 1949 Zaandam x 20 04 1897 Zaandam met Teunis Spits * 04 09 1868 Blokzijl (beroep kamerbehanger) + 16 11 1943 Zaandam, adres Burgem. van Ordenstraat 3. - volg VII c
6. Pieter * 19 10 1877 Zaandam + 06 04 1884 Zaandam
7. Willem * 21 10 1879 Zaandam (beroep houtzaagmolenaar) + 03 12 1952 (adres: Westzijderveld 6, Zaandam) x 25 01 1905 Zaandam met Elisabeth Last * 01 07 1881 Zaandam + 27 06 1962  - volg VII.d.
8. Johanna * 21 11 1882 Zaandam x in Rochester, NY, USA met Izaak Rosier * ca. 1878  - volg  Johanna
 

Klik op de foto voor een groter beeld. Molen de Pet - daarnaast het huisje waar Luiten Plekker met zijn gezin woonde. Dan de Zaagselschuur, en uiterst links het huisje waar vroeger DaniŽl Plekker (vader van Luiten) woonde. De eigenaar Willem Plekker woonde over het bruggetje rechts van de foto.

VI.c. DaniŽl, zaagselschipper * 05 05 1843  Koog aan de Zaan,  houtzager, koopman in zaagsel + 31 03 1929 Zaandam. DaniŽl was doof en gebruikte een hoorn. Volgens verhalen moest je bij Opa DaniŽl in de hoorn iets zeggen opdat opa het hoorde.           
(1e) x 15 04 1869 Zaandam met Sijbrecht Leeuwerik * 01 05 1847 Zaandam  + 22 05 1887 Zaandam (ouders: Johannes Leeuwerik, broodbakker en Maartje Boon)
(2e) x 16 09 1890 Zaandam  met Maartje de Vries * 22 07 1850 Zaandam (Ned.Geref.Dolerende = treurende) + 21 11 1931 Hilversum (ouders: Klaas de Vries, timmerman en Guurtje Boot)   (weduwe van Christiaan Harmse, sigarenmaker * 24 03 1839 Zaandam + 26 03 1885 Zaandam x 18 11 1877 Zaandam met Maartje de Vries)

DaniŽl Plekker en zijn eerste vrouw Sijbrecht Leeuwerik    Geboorteakte DaniŽl Plekker 5 mei 1843   Nationale Militie loting nr. 20, buiten oproep gebleven       Overlijdensakte Maartje de Vries, Baarn, 21 11 1931.   DaniŽl Plekker en zijn tweede vrouw Maartje de Vries

(DaniŽl Plekker, houtzager/zaagselschipper, woont in 1869 in Delft)

1. Dirk, arbeider, zaagselschipper * 17 08 1869 Zaandam + 02 06 1948 Zaandam  x 19 01 1892 Zaandam met Grietje Busch * 21 11 1868 Zaandam + 10 10 1937 Zaandam - volg VII.e.
2. Maartje * 25 02 1871 Zaandam + 24 02 1947 Hilversum (laatst bekende adres Roeltjesweg 3) x 23 06 1896 Zaandam met Johannes Offenberg, olieslager * 12 03 1868 Zaandam + 05 06 1924 (Schoten) - volg VII.f.
3. Johannes, houtzager * 14 11 1872 Zaandam + 15 09 1899 Zaandam  x 02 03 1897 Zaandam met Johanna Boekhoff * 11 10 1874 Zaandam + 22 03 1907 Zaandam (ouders Philippus Boekhof, houtzager* 09 01 1846 Zaandam + 29 09 1910 Zaandam x 20 10 1872 Zaandam met Bartha Heitlager * 10 04 1844 Zaandam + 26 03 1925 Zaandam )
2e huw. van Johanna Boekhoff  x 21 08 1901 Zaandam met Adrianus Fris * 12 04 1863 timmerman + 02 02 1917 Zaandam. Weduwnaar van Neeltje Kee. (ouders: Gerrit Fris en Adriana Alblas)
3e huw. van Adrianus Fris x 09 04 1908 Amsterdam met Elisabeth Kruijver * 21 05 1869 Schoterland (Heerenveen)  + 14 08 1945 Zaandam. (ouders: Jan Kruijver en Feijtje Schuit)1 kind: IJtje Fris * 17 12 1910 Zaandam
      3.1 DaniŽl Plekker * 29 11 1897 Zaandam. DaniŽl bezocht de Rijksacademie voor Beeldende Kunst in het cursusjaar 1917/1918 - 1e Teekenklasse, IJver en Vorderingen Zeer Goed. De Academie verlaten in 1918. + 23 05 1919 Amsterdam (ongehuwd)
4. Pieter, houtzaagmolenaar * 05 04 1874 Zaandam  + 18 04 1957 Zaandam  x 05 12 1900 Zaandam met Adriaantje (Jane) van den Berg * 08 11 1877 Zaandam + 04 06 1948 Zaandam. - volg VII.g.
5. Jan, scheepstimmerman, fabrieksarbeider * 23 06 1875 Zaandam + 11 02 1967 Zaandam x 26 07 1898 Zaandam met Adriana Molenberg * 18 07 1872 Zaandam + 16 07 1956 Zaandam - volg VII.h.
6. Willem, letterzetter * 29 01 1877 x ca. 1905 in ZA met Petronella Johanna (Nellie) van der Starre, Zevenhuizen (Ned.)  (Willem in 1897 voor de eerste keer  naar Zuid-Afrika vertrokken, werd teruggestuurd door de Engelsen en weer ingeschreven in Gemeente Zaandam vanaf 19 november 1900 en na de Boerenoorlog weer 08 03 1902 naar Zuid-Afrika vertrokken) zie ook Willem in Zuid-Afrika.
7. Luiten, houtzaagmolenaar * 25 11 1878 Zaandam + 11 05 1950 Zaandam x 20 08 1902 Zaandam met Aafje Starreveld * 11 08 1877 Zaandam, + 21 10 1975 Zaandam.  Zie verder de familie van Luiten
8. DaniŽl * 04 10 1880 (na einde Boerenoorlog op 11 09 1902 naar Zuid-Afrika vertrokken, aangekomen op 02 10 1902,  hij volgde broer Willem) x in ZA 1907 met Catharina Greyling  zie ook DaniŽl in Zuid-Afrika.
9. Jacob, houtzaagmolenaar * 30 06 1882 Zaandam + 27 02 1971 Zaandam  x 29 03 1906 Zaandam met Bregtje Busch * 22 01 1884 Zaandam + 25 09 1966 Zaandam - volg VII.i.
10. Sybrecht * 21 05 1884 Zaandam + 15 04 1932 Rosmalen  x 21 08 1907 Zaandam met Roelof Gerardus Stanthardt, broodbakker / beschuitbakker * 09 02 1884 Amsterdam  + 14 07 1962 Zaandam (ouders: Jacobus Stanthardt * 18 03 1852 Steenwijk, spoorwegbeambte, conducteur der Hollandse IJzeren Spoorwegmij. (H.IJ.S.) en Klaasje Nijenhuis * 07 09 1855 Steenwijk)
(2e huw. Roelof Gerardus Stanthardt x 20 07 1932 Zaandam met Geertje Westerneng * 31 01 1888 Durgerdam, Ransdorp, dienstbode + 26 04 1935 Zaandam  (ouders: Ente Westerneng en Jansje van Dijk)
(3e huw. Roelof Gerardus Stanthardt x 04 12 1940 Zaandam met Huberta Nieborg * 19 08 1897 Groningen - gescheiden 03 02 1940  van Jacob Cornel /is Heekelaatimmerman.  Ouders: Obbe Nieborg, schoenmaker en Maria Krooder)
            10.1 stiefdochter Johanna Heekelaar * 13 06 1929 Zaandam + 19 03 1980 Davos (Zwitserland)  x 24 03 1948 Wormerveer met Gerrit Roos * 22 05 1923 Wormerveer + 01 11 1976 Heerhugowaard. Het echtpaar krijgt 2 dochters en 2 zonen Roos.
11. Immetje * 17 05 1887 Zaandam ongehuwd  + 13 01 1970 Zaandam zie advertentie
Kinderen uit 2e huwelijk DaniŽl Plekker en Maartje de Vries:
12. Neeltje * 10 05 1891 Zaandam + 23 06 1891 Zaandam
Trijntje Plekker * 04 12 1892 + 09 01 1985 Baarn13. Trijntje * 04 12 1892 Zaandam + 09 01 1985 Baarn (zie foto grafsteen, bron Graftombe.nl) x 16 07 1914 Zaandam met Cornelis Baart, typograaf * 29 01 1891 Hoorn  + 25 05 1965 Baarn (ouders: Joseph Baart * 06 02 1852 Hoorn, pakhuisknecht + 03 02 1924 Haarlem x 08 11 1889 Hoorn met  Maartje Basjes * 29 05 1862 Benningbroek + 24 10 1922 Hoorn.)
            13.1. Jozef (Jo) Baart * 25 11 1914  Zaandam (verhuisd 11 10 1939 naar Leiden) x  20 11 1941 Amsterdam door ds. Koningsberger met Johanna Groot * 30 07 1918  Beets (N.H.) + 24 juni 2012 Utrecht
  Op bezoek bij Jo Baart in mei 2013. Jo herinnert zich nog veel van de bezoeken aan zijn grootouders. DaniŽl was zeer hardhorend, hij had een toeter waarin je moest spreken. Op de tafel lag een slang met een spreekmondstuk en een hoorstuk. Oma kon dan vanaf haar plaats aan tafel iets zeggen tegen opa. Het waren mooie tijden, in het veld spelen, met opa's bootje varen. Eens kwam zijn duim tussen de boot en de wal. Toen ging oma met hem naar de verpleeginrichting aan de Oostzijde in Zaandam om de wond te laten verzorgen. Het litteken zit er nu nog!

Jo ging in 1930 naar de Kweekschool en was met 18 jaar in 1933 onderwijzer. In 1939 kreeg hij een baan om bijlessen te geven op een school met het salaris van fl. 200.= per jaar in Leiden. Te weinig om van te leven, dus nog een baantje. Gelukkig kreeg hij een baan in Rijnsburg van 1941 - 1946. Hij trouwde met Johanna Groot en werd hoofd van de Ambachtschool in Den Haag op het Veluweplein.

In 1950 kreeg hij een benoeming (kort verband) in Nieuw Guinea waar hij directeur was van de 1e middelbare school voor Papoea's. In 3 jaar tijd heeft hij veel opgebouwd. Het was o.a. de bedoeling om de inlandse jongens de Nederlandse taal goed te leren. Van zijn leerlingen zijn er een paar dominee geworden en afgestudeerd in Nederland.

Terug in Nederland via Amsterdam naar de Utrechtse MTS als waarnemend directeur. Het echtpaar woonde o.a. in de Saenredamstraat in Utrecht. Op 65 jarige leeftijd in 1979 ging Jo met pensioen.

Ook in mei 2013 gingen we op bezoek bij Loes Baart, waar ook haar zus Netty aanwezig was.
Marinus en Nicolaas zijn op het adres Prins Hendrikstraat 74 in Zaandam geboren. Het huis, dat schrijver dezes vanuit het raam kan bekijken.
Loes is op de P.L. Takstraat 21 in Zaandam geboren.

Loes en Netty spraken over de tijd dat DaniŽl Plekker met zijn tweede vrouw Maartje de Vries getrouwd was. Beiden waren weduwe/weduwnaar. Bij het overlijden van de man van Maartje de Vries (Harmsen) moesten de kinderen uitbesteed worden bij familie en kennissen. Door het huwelijk met DaniŽl Plekker konden de kinderen weer bij hun moeder wonen. Niet alle kinderen Plekker waren blij met dit huwelijk. Loes en Netty herinneren zich dat hun moeder vertelde: Als Maartje 's avonds de kinderen welterusten ging zeggen, zeiden de meesten "Welterusten moeder". Maar Daan zei dan "Dag buurvrouw".

Dochter Willy Petronella is vernoemd naar oom Willem Plekker en tante Petronella in Zuid-Afrika.

Trijntje Plekker en Cornelis Baart hebben elkaar voor het eerst ontmoet tijdens een optreden bij de onthulling van het Czaar Peterbeeld op de Dam te Zaandam op 02 05 1911. Beiden zaten in een muziekcorps ter opluistering van het feest. De Zaanse componist en organist Jan Zwart had speciaal voor deze gelegenheid een "Czaar Peter cantate" gecomponeerd, welke door 250 koorleden ten gehore werd gebracht.

            13.2. DaniŽl Baart * 02 05 1916 Zaandam + 21 01 2006 Bennekom x 17 04 1941 te Maartensdijk door ds. Bakker met Wilhelmina Adriana  van de Ridder * 21 07 1917 Hilversum + 02 11 2005 Bennekom
            13.3. Maartje Baart * 02 11 1917 Zaandam x 11 01 1946 Baarn door ds. Blaauwendraad  met Leslie Francis Monk * 21 05 1916 Sydney (Canada) + 16 02 1982 Sydney (Canada)
            13.4. Cornelis Baart * 23 09 1919 Zaandam + 02 04 2005 Utrecht x 21 02 1957 Utrecht door ds. Laarman met Adriana Johanna Reehorst * 19 04 1923 Utrecht
            13.5. Marinus Baart * 09 05 1921 Zaandam + 05 04 2010 Utrecht x 22 04 1948 Zeist  door ds. Hooykaas (scheiding 09 08 1983 Zeist) met Geertruida Schouten * 21 05 1928 Waddinxveen + 22 01 1992 Utrecht
Het echtpaar krijgt 6 kinderen Baart.
            13.6. Trinette Baart * 14 02 1923 Zaandam + 26 08 1989 Baarn x 04 04 1946 Zaandam met Jan Dirk van Schaik * 25 08 1922 Hilversum + 26 08 1989 Baarn
            13.7. Nicolaas Gerrit Baart * 04 01 1925 Zaandam + 24 04 2015 Naarden x 23 05 1957 Baarn (scheiding 02 03 1982 Baarn) met Jetske van der Molen * 30 09 1931 Harlingen
Het echtpaar krijgt 4 kinderen Baart.
            13.8. Elisabeth Gurtha Baart * 10 04 1927 Zaandam (verhuisd 29 03 1967)
            13.9. Emmy Brechitta Baart * 11 08 1931 Baarn + 19 11 2006 Soest x 28 04 1949 Baarn met Lammert van Hessem * 15 07 1928 Soest + 26 08 2000 Baarn
            13.10. Willy Petronella Baart * 05 01 1936 Baarn (zij is vernoemd naar oom Willem Plekker en Petronella in Zuid-Afrika) x 07 05 1958 Amsterdam met Hans Albert Valkenberg * 17 10 1932 Amsterdam

Meegenomen kinderen uit 1e huwelijk van Maartje de Vries met Christiaan Harmse:
--Gerrit Harmse, huisschilder * 03 02 1878 Zaandam x 17 11 1910 Zaandam met Bregtje Kamphuis * 28 07 1885 Westzaan. Echtscheiding 26 08 1932. (ouders: Meindert Kamphuis, cacaofabrikant x 21 05 1876 Zaandijk met Guurtje de Boer)
--Klaas Harmse, kantoorbediende * 09 02 1879 Zaandam x 28 04 1904 Zaandam met Anne Berthe Christine Emma Wijnkoop * 27 01 1882 Amsterdam. (Klaas en Elisabeth trouwen op dezelfde datum!) (ouders: Gerrit Johannes Benjamin Wijnkoop en Anne Berthe Christine Emma Broens)
--Elisabeth Harmse * 19 03 1881 Zaandam + 29 05 1949 Baarn x 28 04 1904 Zaandam met Jacob Jan van den Berg, onderwijzer, administrateur * 22 10 1879 Wormerveer,  Echtscheiding 21 01 1921. (ouders: Jan Willem van den Berg en Anna Geertruida van Veen)
--Guurtje Harmse * 28 09 1882 Zaandam x 11 07 1907 Zaandam met Gerrit Anne Wijnkoop, letterzetter, chef drukkerij, handelsreiziger in drukwerk * 27 01 1882 Amsterdam + 15 10 1933 Amsterdam.
2 dochters: Emma Wijnkoop * 10 02 1908 Amsterdam en Marie Wijnkoop * 19 05 1909 Amsterdam.
Echtscheiding 03 08 1923. (ouders: Gerrit Johannes Benjamin Wijnkoop en Anne Berthe Christine Emma Broens) (2e huw Gerrit Anne Wijnkoop 26 09 1924 Amsterdam met Cornelia te Raaij * 04 02 1901 Amsterdam)

VI.d. Jan, pelder * 27 03 1849 Koog aan de Zaan  (vertrekt juli 1866 van Koog ad Zaan naar Vianen) x 03 07 1868 Lexmond (echtscheiding 11 04 1882) met Barbera Margaretha Barendina Glinderman * 01 04 1849 Vianen + 15 06 1926 Vianen (ouders: Hendrik Glinderman en Johanna Margaretha Verkerk) - 2e huw van Barbera Margaretha Barendina Glinderman x05 10 1883 Lexmond met Barend Adrianus van Mill * 01 01 1855 Amsterdam + 24 03 1912 Vianen

1 Dirk Hendrik, hoofdkommies, ambtenaar Rijksbelastingen * 21 01 1869 Zevenbergen + 21 10 1924 Winterswijk x 05 04 1899 Winterswijk met Hendrika Wieberdink * 22 10 1871 Winterswijk + 03 05 1950 Winterswijk (ouders: Jan Derk Wieberdink en Janna Elisabeth Evers)
Het gezin Plekker-Wieberdink kwam in januari 1909 uit 's Gravenzande en woonde in Ubbergen, Wijk B nr. 287. En vertrokken in mei 1910 naar Ootmarsum.
                      1.1 Jan Dirk, belastingconsulent * 23 11 1905 's Gravenzande + 07 06 1991 Winterswijk x 04 04 1939 Gendringen  met Johanna Aalbers * 05 06 1898 + 05 02 1977 Winterswijk
2 Johanna Margaretha Maria, onderwijzeres * 21 03 1870 Zevenbergen + 04 08 1952  Winterswijk x 06 03 1902 Amsterdam met Jan Wolthuis, onderwijzer, hoofd eener MULO-school * 10 12 1871 Middelstum + 12 04 1933 Amsterdam (ouders: Willem Wolthuis, verver, schilder x Dedje Hofstee)

VII.a. Pieter, houtzager, winkelier * 28 11 1871 Zaandam + 29 11 1930 Purmerend x 10 06 1894 Zaandam met Catharina Ronk * 08 07 1872 Zaandam + 05 03 1954 Soest (Tweede huwelijk x 18 01 1934 Beemster met Sjoerd Heida, spoorweg ambtenaar, huisschilder * 25 08 1870 Schoterland (Heerenveen) + 20 10 1961 Blaricum. Zij verhuizen 1934 naar Soest.) Eerste huw. Sjoerd Heida x 07 04 1899 Diemen met Neeltje Smits * 05 02 1870 Weesperkarspel. (Ouders: Roelof Johannes Heida * 18 02 1837 Makkinga x Trijntje Sjoerds de Boer * 26 02 1843 Makkinga)
Pieter is getuige bij de aangifte van de geboorte van Willem Dirksz. Plekker op 26 04 1841  (V.7.)

1 Aaltje, dienstbode * 15 11 1895 Zaandam + 22 09 1978 Wormer x 28 11 1914 Purmerend met Gijsbertus Heijn, stoker * 23 09 1895 Purmerend + 19 08 1974 Wormer (ouders: Jacob Heijn, boerenarbeider en Cornelia Veen)
                    1.1 Pieter Heijn * 05 12 1916 Purmerend x 22 10 1938 Krommenie met Neeltje Kuijper * 18 07 1917 Krommenie (ouders: Simon Kuijper, smid x Jacoba Carbaat)
                    1.2  Jacob Heijn * 26 11 1919 Wormer + 11 05 1922 Wormer
                    1.3 Catharina Heijn * 20 11 1921 Wormer x 13 05 1942 met K. van 't Veer
                    1.4 Jacob Heijn * 23 12 1923 Wormer x 23 12 1953 met L. Ensing te Gasselte
                    1.5 Cornelia Heijn * 16 10 1925 Wormer vertrokken op 02 10 1943 naar Finsterwolde     
2 Cornelia * 17 09 1899 Zaandam + 17 06 1976 Amsterdam  x  01 06 1922 Purmerend met Petrus Johannes Ostendorf , brievenbesteller * 30 05 1893 Nieuwer Amstel + 17 08 1977 Amsterdam.  (ouders: Hermanus Augustinus Ostendorf  * 10 11 1866 Amsterdam, pakhuisknecht en Maria Wilhelmina Soethof * 04 02 1865 Vreeland)

Amsterdams Politierapport - 6 augustus 1941 - 7.35 uur. Rapporteert de Surn. Steijn het volgende:
Hedenmiddag circa 1 uur 37 min. bevond ik mij bij de Tolhuispont te A'dam terwijl juist een pontr was gearriveerd en de klepneergelaten. Een auto gemekrt met Letter G.97764 reed over de neergelaten klep de de Ruijterkade op, teerwijl op hetzelfde moment een Juffr., genaamd C. Ostendorf-Plekker won. te A'dam, Kometensingel 275, op haar fiets wilde stappen en daartoe opstapbewegingen maakte. Deze Juffr. stond naast den Motor, naast de koplampen van de auto, en ging al opstappende schuin voor de auto langs, met dit gevolg dat zij werd aangereden, omdat zij de auto geen voorrang verleende. Doordat de chauffeur, T.F.van Dijk won. te Sloten, Sloterweg 1018 A terstond kon stoppen, is erger voorkomen. De Juffr. werd niet van achteren aangereden. Dit bleek mij hieruit, dat het witte achterspatbord, het achterlichtje, bagagedrager niet vernield waren of schrammen hadden bekomen.
De fiets is vernield in het midden, doordat het rechtervoorwiel van de auto de fiets trof in de liggende vork, tusschen de trapas en de as van het achterwiel. Daar ter plaatse is ook hjet achterwiel vernield. De Juffr. O.-P. heeft geen letsel, hoegenaamd ook, bekomen. De Chauffeur T.F. van Dijk had geen alcohol gebruikt en de Juffr. evenmin. De schade is op het moment niet te taxeren. Eigenaar van de auto is Y.Cuiper, won. te Sloten, Sloterweg 1018 A, van beroep veehandelaar. De papieren waren in orde. Cuiper is verzekerd tegen W.A. bij de Eerste Rotterdamsche Verzekering. Chauffeur treft in dezen geen schuld.


Uit 2e huwelijk van Catharina Ronk:
3 Jaantje Heida * 04 06 1906 Oude Amstel

VII.b. Dirk Plekker * 02 06 1865 Zaandam + 19 01 1901 Zaandam (wonende in Haarlem, 26 jaren oud, beroep houtzager) x 06 01 1891 Zaandam  met Fijtje Offenberg * 28 07 1864 Zaandam + 16 11 1908 Zaandam - zie foto en  huwelijksacte Dirk en Fijtje (ouders: Jouke Offenberg en Feijtje Barneveld)  Zie stamboom zoektocht Offenberg

1 Wilhelmina  * 31 12 1891 Zaandam + 02 06 1980 Zaanstad x 12 03 1914 Zaandam met Hendrik Adrianus van de Koppel * 28 02 1889 Delft (beroep werkman 's Rijksgeweerfabriek, na verhuizing naar Zaandam Artillerie Inrichting Hembrug) + 02 05 1968 Zaandam - laatste adres Klaas Katerstraat 20, Zaandam
                    1.1 Cornelis Dirk Hendrik van de Koppel, handelaar in oliŽn en vetten, vertegenwoordiger * 24 10 1915 Zaandam + 03 11 1974 Egmond aan Zee x 21 12 1944 Zaandam met Bregetta Cornelia van der Ben * 24 09 1920 Zaandam + 08 03 2004  Bergen N.H. (Het echtpaar krijgt 2 dochters en 1 zoon)
                    1.2 Sophia Wilhelmina van de Koppel * 01 03 1922 Zaandam + 17 02 1993 Zaanstad x 04 06 1952 met Jan van der Meule * 31 08 1924 Vlissingen + .....2007 Zaandam.
2. Sophia * 24 11 1894 Zaandam + 31 07 1941 Zaandam x 04 08 1920 Zaandam met Pieter van Vliet, onderwijzer * 02 08 1894 Zaandam + 07 08 1989 Zaanstad (2e huw. x 15 11 1945 Zaandam met Hendrica Poll * 13 05 1893 Alkmaar + 01 08 1982 Zaanstad)
Hun dochter Klazina Sophia van Vliet  * 21 04 1921 Koog a.d. Zaan trouwt op 15 08 1945 met Dirk Jan Plekker (volg Dirk Jan naar AustraliŽ)

VII.c Wilhelmina Sibbelina * 08 08 1875 Zaandam + 02 03 1949 Zaandam x 20 04 1897 Zaandam met Teunis Spits, beroep kamerbehanger * 04 09 1868 Blokzijl + 16 11 1943 Zaandam, adres Burgm. van Ordenstraat 3. (ouders: Albert Spits en Klaasje Ottenhof)

1. Klazina Spits * 07 091898 Zaandam + 28 11 1966  Zaandam x 07 09 1922 Zaandam met Dirk Hartog * 10 03 1896 in Wormer + 10 08 1984 Zaandam. (ouders: Jan Hartog en Neeltje Meyer) Zij kregen 3 dochters (jongste dochter Wilhelmina) en 1 zoon. In het boek van Pim Ligtvoet, "Ik heb een heel tijdje niets van me laten horen", Joden in de Zaanstreek (1940-1945), welk boek geheel op Internet is te lezen onder www.joodsmonumentzaanstreek.nl treft men onder de zoekfunktie ook de naam Hartog-Spits aan. Het gezin Hartog woonde in het huis Oostzijde 221 geschilderd door Claude Monet tijdens zijn bezoek aan de Zaanstreek in 1871, het zg. "Monethuis".  Grafsteen van Geert Jacob Roelfsema Bron: Graftombe.nl
                1.1. (3 dochters en 1 zoon) Nel (gaf pianoles), Mies en Wilhelmina (Wil) en zoon Jan. Zij worden genoemd in het boek "Herinnering aan Zaandam 1935 tot 1960" van Margot Molenaar-Valk.
dochter Wilhelmina Hartog * 29 01 1928 Zaandam + 17 11 2008 Drachten  x 1953 Zaandam met Geert Jacob Roelfsema * 25 12 1927 + 09 03 1995 Suawoude (Fr.) - (zie grafsteen Geert Jacob Roelfsema, bron Graftombe.nl)

Ter nagedachtenis aan Wilhelmina Hartog is met de collectie poppen die zij had verzameld een Poppenmuseum in Friesland opgericht. Volgens afspraak te bezichtigen.     poppenmuseumwilhelmina.nl

       1.1.1.  dochter Ike Roelfsema * 06-07-1955 Zaandam x 04-09-2009 in Dokkum met Tjep Haitsma Mulier * 16 10 1940 Nijmegen + 22 11 2016 Hantum Fr. (Eerder wedn. van Josette Schoonhoven)

   Herman en Ruth Roelfsema en hun dochter, foto Plekker 1.1.2.  zoon Herman Roelfsema * 1959 Zaandam x Ruth Smink en dochter Deborah Roelfsema

       

2. Albert Spits * 19 01 1904 Zaandam + 26 08 1996 Zaanstad  x 16 10 1938 Westzaan met Dingena Heermans * 13 06 1910 Westzaan + 29 11 2001 Zaanstad. Zij kregen 9 kinderen: Teun (*19-08-1939), Jan (*27 10 1941 + 25 12 2008),  Clasine, Wil, Dingena, Albert (*18-07-1947), Victor, Astrid, Helga
3. Wilhelmina Sibbelina (Mien) Spits * 23 01 1901 Zaandam + 08 03 1993 Zaandam x 02 08 1923 Zaandam met Cor Kee * 24 11 1900, organist en componist + 03 01 1997 Zaandam(ouders: Pieter Corneliszn Kee, agent levensverzekeringsmaatschappij x Grietje Husslage)
4. Wim Spits, administrateur  * 08 01 1905 Zaandam + ,,,,,,,  x 28 04 1937 Zaandam met Geesje Hogeveen * 06 08 1908 Emmen + 17 03 1995 Zaandam (Vader Hietse Hoogeveen * 22 03 1880 x Lubbertha Schuldink * 1881) Het echtpaar verhuisd in 1938 naar Den Haag.
5. Teunis Barend Spits, behanger, stoffeerder * 28 12 1907 Zaandam + .....  x 05 09 1934 Zaandam met Maria Kleiman * 20 05 1913 Semarang (Ned.IndiŽ) + 07 11 2002 Egmond aan Zee - begraven in Wormerveer (ouders: Hendrik Kleiman x Bartha Bochhoff)   emigreerde begin jaren 1950 naar AustraliŽ
6. Maria Agatha Johanna Spits * 07 04 1911 Zaandam + 18 03 1924 Zaandam (12 jaar)
7. Dirk Spits, bloemist, tuinman * 02 02 1914 Zaandam + 30 11 2006 Penrith AustraliŽ. Emigreerde begin jaren 1950 naar AustraliŽ.  x 20 04 1938 Zaandam met Geertje Olthof * 03 05 1913 Zaandam + 19 10 1990 Penrith AustraliŽ. (ouders: Riewert Olthof * 07 01 1884 en Maria Bakker)
 

  VII.d.Elisabeth Plekker-Last Willem * 21 10 1879 Zaandam (beroep houtzaagmolenaar) + 03 12 1952 (adres: Westzijderveld 6, Zaandam) x 25 01 1905 Zaandam met Elisabeth Last * 01 07 1881 Zaandam + 27 06 1962 Zaandam.(ouders: Thijme Last, timmerman en Trijntje Zwart)

In februari 1902 staat de fabriek te koop voor billijken prijs, gelegen in onmiddellijke nabijheid van het spoor en aan het water. Sleutel te bekomen bij W. Plekker, houtzager, Zaandam.

Bij het adres Westzijderveld 6 was ook molen "De Pet".                   Wilhemina Bouman-Plekker

Thijme Plekker's naam is na het verwijderen van de grafsteen bijgeschreven op de steen van zijn ouders.
(Met dank aan zijn dochter Henny Hermanides-Plekker)

1.Wilhelmina * 22 10 1905 Zaandam + 17 04 1977 Zaanstad x 21 09 1927 Zaandam met Carel Willem Bouman, banketbakker * 05 02 1902 Zaandam + 28 04 1964 Zaandam (Banketbakkerij Bouman, Zuiddijk 165, Zaandam. Zij krijgen 5 kinderen)
2. Thijme * 07 05 1908 Zaandam + 08 07 1936 Zaandam. (Na zijn overlijden wordt op 10 09 1936 Willem Plekker * 21 10 1879 als toeziend voogd benoemd.) x 30 05 1934 met Gerda Wiggers * 26 02 1909 Bochholz (gem. Nordhorn) Duitsland + 08 06 2000 Zaanstad. 
Gerda Wiggers 2e huw. met Reinder Kakes * 11 11 1894 Zaandam + 08 12 1990 Zaandam.  (1e huw. van Reinder Kakes x 30 04 1919 Zaandam met Trijntje de Vries * 06 02 1894 Zaandam. De ouders van Trijntje de Vries woonden op het adres Westzijde 123 te Zaandam. In hetzelfde huis hebben Greet en Luuk Plekker gewoond van 1963 tot 1970)

Gerda kwam als dienstbode naar Zaandam op het adres bij Mr. Gerrit van Holk, notaris, Westzijde 24 te Zaandam.
Ook haar zus Hendrika Wiggers * 26 10 1912 Bochholz (D) was dienstbode bij S.J. van der Goot, comm. in effecten, Westzijde 42 te Zaandam.
Haar zus Gesina Wiggers * 17 03 1911 Bochholz (D) was dienstbode bij J.J.G. Wuite, predikant, Oostzijde 92 b te Zaandam, maar in oktober 1933 gaat zij terug naar Nordhorn (D).
In het boek van Pim Ligtvoet, "Ik heb een heel tijdje niets van me laten horen", Joden in de Zaanstreek (1940-1945), welk boek geheel op Internet is te lezen onder www.joodsmonumentzaanstreek.nl treft men onder de zoekfunktie ook de naam  weduwe Th. Plekker aan Werner Pergamenter woonde in op het adres Noordschebos 29, Zaandam.
               2.1 Hendriken (vr. Henny) * 06 05 1935 Zaandam + 04 05 2021 Zaandam  x 05 02 1963 Zaandam met Piet Hermanides * 20 08 1938 Zaandam

3. Trijntje * 19 06 1912 Zaandam + 07 01 1967 Zaandam x 07 10 1936 Zaandam met Pieter Bergwerf * 15 02 1908 Zaandam + 11 03 1982 Zaandam (2e huwelijk Pieter x  01 12 1971 met Ger van Beek - gescheiden 01 04 1979) Ouders: Engelbertus Bergwerf * 19 04 1874 Maasland + 21 10 1940 Beverwijk x 20 08 1903 Groningen met Grietje Kloose * 08 01 1879 Groningen + 25 06 1943 Beverwijk.
        3.1. Egbert Bergwerf * 27 05 1938 Zaandam + 23 06 2009 Wormerveer, Zaanstad x 14 05 1980 Zaanstad met Anneke BlŁm (ouders: Christian Johannes Adrianus (Chris) BlŁm, hoofdonderwijzer * 1920 IJmuiden + 2006 Zaandam x Willemijnje Johanna (Wil) Kramer 28-08-1922 IJmuiden. Willemijntje vierde haar 100ste verjaardag.)
        3.2. Willem Bergwerf * 17 05 1943 Zaandam + 14 06 1943 Zaandam
        3.3. Willem Bergwerf * 12 05 1944 Zaandam x 18 05 1971 Zaanstad met T.P. (Sita) Schipper * 02 12 1948
        3.4. Elisabeth Bergwerf * 09 01 1948 Zaandam x 14 08 1975 Zaanstad met Willem Jozef Konijn * 14 03 1949 Beverwijk

4. Maartje * 26 06 1916 Zaandam  + 20 01 1978 Zaandam x 22 09 1943 Zaandam met Cornelis Jacob Russelman * 17 01 1914 + 07 06 1973. In het boek van Pim Ligtvoet, "Ik heb een heel tijdje niets van me laten horen", Joden in de Zaanstreek (1940-1945), welk boek geheel op Internet is te lezen onder www.joodsmonumentzaanstreek.nl  treft men onder de zoekfunktie ook de naam Plekker aan. Wonende aan de Langestraat 30 in Zaandam.
        4.1.Gerrit Russelman * .....1945 x Margriet ? (een dochter: MariŽtte)
        4.2. Annelies Russelman * ......x Piet Schuurman. (4 kinderen, t.w.: Marlies, Jeanette, Kees en Peter)
        4.3. Elisabeth (Els) Russelman * .... 1952 Zaandam x Ben van den Nieuwboer * 1950 Amsterdam. Gescheiden in 1992.
                    4.3.1. Maartje Elisabeth van den Nieuwboer * .....1977 Laren - partner Ernst (een zoon: Sam * ..... 2003 Zaanstad)
                    4.3.2. Lottie Bernadette van den Nieuwboer * .....1980 Zaanstad.  Zij verhuisde met partner tijdelijk naar Zuid-Afrika, maar in 2011 keerden beiden terug in Haarlem (Ned.)

5. Elisabeth * 14 05 1919 Zaandam + 15 09 1995 Zaanstad x 22 04 1943 Zaandam met Dirk Cornelis ten Pierick * 18 04 1917 Amsterdam  + 10 11 1988 Zaanstad. (Ouders: Gerrit ten Pierick * 23 02 1880 Wormer + 27 07 1956 Zaandam {2e huw.} x 27 09 1911 Zaandam met Grietje Kee * .... 1883 Zaandam + 21 10 1940 Zaandam)
                    5.1. Margreet ten Pierick * 16 01 1944 Zaandam
 

VII.e. Dirk, arbeider, zaagselschipper * 17 08 1869 Zaandam + 02 06 1948 Zaandam x 19 01 1892 Zaandam met Grietje Busch * 21 11 1868 Zaandam + 10 10 1937 Zaandam (ouders: Cornelis Busch, aanspreker, schoenmaker * .... 1844 Zaandam + 06-09-1914 Zaandam x 30 04 1865 Zaandam met Maartje Zwiedering * .... 1843 Zaandam + 15-01-1920 Zaandam)
Dirk was opgenomen in Gesticht Dennenoord, Zuidlaren van 31 08 1903 tot 26 09 1904.

Grietje Busch is een zus van Bregtje Busch die trouwt met broer Jacob Plekker. zie VII.i.

                                                                    

1. Sijbrecht * 19 07 1892 Zaandam + 21 10 1959 Zaandam x 28 05 1913 Zaandam met Adriaan Krijt * 03 10 1888 Zaandijk, metselaar. + 21 07 1969 Zaandam (ouders: Teunis Krijt en Marijtje Verdonk)
Zij krijgen 5 kinderen. Hun dochter Anna Jacoba Krijt * 29 03 1922 Zaandam + 15 03 2002 Zaandam trouwt op 07 12 1950 Zaandam met Cornelis Plekker (zie VII.i.)
2. Maartje * 29 01 1894 Zaandam + 17 01 1973 x 26 05 1921 Zaandam met Roelof Ploeger, los werkman * 01 09 1885 Broek in Waterland + 24 11 1954 Zaandam (zoon D. Ploeger x C.A. Ploeger-Prins)
3. Cornelis * 20 02 1896 Zaandam + 30 03 1919 Zaandam (ongehuwd)
4. DaniŽl, zaagselschipper / zaagselhandelaar * 30 09 1898 Zaandam + 01 06 1989 Zaanstad x 25 06 1925 Zaandam met Lijkeltje Groenhof * 30 08 1896 Zaandam + 08 05 1986 Zaanstad - volg VIII.d.
5. Geertje * 27 03 1901 Zaandam + 28 06 1970 Zaandam x 19 08 1925 Zaandam met Jan Cornelis Jacobus Kuijper, handelsagent * 22 10 1900 Zaandam  + 23 11 1950 Zaandam (ouders:  Jan Kuijper, timmerman, bierbottelaar * 03 03 1862 Koog ad Zaan + 07 01 1944 Zaandam x 07 08 1887 Zaandam met Adriana Zeulevoet * 04 06 1861 Zaandam + 09 12 1940 Zaandam)
                

VII.f. Maartje * 25 02 1871 Zaandam + 24 02 1947 Hilversum (laatst bekende adres Roeltjesweg 3) x 23 06 1896 Zaandam met Johannes Offenberg, olieslager * 12 03 1868 Zaandam + 05 06 1924 Schoten, Haarlem - Het gezin Johannes en Maartje Offenberg-Plekker verhuisde op 12 april 1919 van Zaandam naar Schoten (Haarlem) toen Opa, die chef op een oliemolen was, een baan kreeg bij Hoogovens in Velsen. Opa was jong wees geworden; zijn moeder had Tbc en overleed na 25 jaar ziekbed. Later verhuist Maartje naar Haarlem adres: Parklaan 90. (zie overlijdens advertentie)(ouders: Frans Offenberg * 08 08 1841 Zaandam + 14 05 1929 Zaandam, Handel in aardappelen en groente, venter en Catharina Elisabeth Thesing - 2e huw. Frans Offenberg met Janke Dijkstra)

Maartje Offenberg-Plekker is gedurende 6 jaar  van 18 december 1939 Ė 25 januari 1946 in Zuid-Afrika geweest bij dochters Sijbrecht en Johanna Maria Offenberg (door de WWII kon ze niet meer terug naar Nederland Ė is daar in Zuid-Afrika iets over bekend? Ja, Enfin Ultimo Plekker heeft haar ontmoet. Zij heeft een losse tand bij hem als kind 'getrokken'.
Foto ontvangen van Jan Hartenberg met daarop:
1. Barendina Gerritje Hartenberg (1903-1985?) Jongste uit het gezin Hartenberg
2. Susanne C. Plekker echtgenote van 
3. Jaap Plekker
4. Antoon Hartenberg (vader van Jan)  1897 - 1988
5. Jan Hartenberg * 08 06 1929 + 11 05 2021
6. Maartje Offenberg-Plekker, oma van Jan
7. Catharina Elisabeth Hartenberg-Offenberg (1901-1992), moeder van Jan
8. Gezina Hartenberg, (1901-1943) verongelukt onder de Zeister tram in Zeist
In de stoel: Frans Offenberg,
(1898-1964)
oudste broer van Jan's moeder
Grafstenen op de Algem. Begraafplaats 's Graveland voor:
Maartje Offenberg-Plekker 25-02-1871 24-02-1947
Frans Offenberg 16-01-1898 12-03-1965
Miep van Woudenberg-Hartenberg 15-04-1927 06-09-2018
Foto en informatie ontvangen van Tineke Hartenberg.
Met dank ontvangen.

1 Frans Offenberg * 16 01 1898 Zaandam, fabrikant + 12 03 1965 Haarlem (ongehuwd)
2 Sijbrecht (Sijt) Offenberg * 14 05 1899 Zaandam - -> naar Zuid-Afrika vůůr dec 1939, heeft in het Grote Schuur Hospitaal gewerkt. x voor 1947 met Alex Mc Lellan (Schotse afkomst) Somerset West ZA
3 Catharina Elisabeth Offenberg * 28 01 1901 Zaandam + 23 08 1992 's Hertogenbosch x 17 06 1926  Maartensdijk met Antoon Hartenberg * 25 04 1897 Maartensdijk + 29 09 1988 's Hertogenbosch (ouders: Jan Hartenberg en Catharina Wilhelmina Stuul)
Catharina Elisabeth (Cathrien)  heeft in een bakkerswinkel in Haarlem gewerkt tijdens de mobilisatie van de Eerste Wereldoorlog. Om zeven uur 's morgens stond zij te wachten en viel flauw vanwege de heerlijke geur van het brood. De winkel was open tot negen uur 's avonds, zij maakte lange dagen.
Zij verhuisde 15 januari 1919 als inwonende dienstbode naar Haarlem. Zij had een lastige werkgeefster, die veel beloofde en een lastige zoon beschermde als hij opdringerig deed tegen Cathrien. De baker (Baakster genoemd) had dit gezin als toekomstige werkgeefster bij Cathriens moeder geafficheerd. Het beviel haar dus niet bij "die mensen".
Haar baan als huishoudster bij apothekeres Franken - Kleijn Schoorel aan het Spaarne in Heemstede beviel haar beter. Toen deze dame met vakantie haar zoon in Amerika opzocht, sloot zij haar huis af en zond Cathrien te logeren bij haar dochter aan de Utrechtseweg in Hilversum. In deze tijd ontmoette Cathrien haar toekomstige man, Antoon Hartenberg. Huwelijk 17 juni 1926.
        3.1. Catharina Wilhelmina Hartenberg * 15 04 1927 Hilersum, gehuwd geweest met C. van Woudenberg.
        3.2. Jan Johannes Hartenberg * 08 06 1929 Hilversum + 11 05 2021 ... x 04 04 1956 Hilversum met Leuntje Margrietha Maatje Tissink * 02 02 1933 Grijpskerke
                3.2.1. Henk Hartenberg * 30 11 1958 Hilversum x 23 12 1982 Bloemendaal met Machteld Kremer * 17 02 1962 
        3.3. Johanna Maria Hartenberg * 14-07-1932 Hilversum x 30 09 1959 Hilversum met J.P. Deij * 22 06 1934 + 26 12 2018 Vught
        3.4. Augusta Lamberta Hartenberg * 09 09 1939 Hilversum - vefertrokken 03 01 1963 naar Algerije. Gehuwd geweest met J.L. Long, twee kinderen: Michael en Bob.
4 Johanna Maria (Jo) Offenberg * 12 02 1904 Zaandam - -> naar Zuid-Afrika vůůr dec 1939. Zij was tijdens WOII MILVA of MARVA en heeft o.a. in Djakarta (Ned. IndiŽ) gewerkt in hetzelfde hospitaal als Connie Leunissen (zie 7.)  x Dries Detmar, aannemer in Johannesburg ZA
5 DaniŽl (Daan) Offenberg * 15 07 1905 Zaandam, fabriekschef-analist cacaoafvalfabriek + 11 11 1964 Zaandam x  16 03 1933 Haarlem met Louise Marie Emma  Gehrke * 04 11 1897 Nienhagen Dtld. + 31 03 1988 Wervershoof (Ouders: Heinrich Friedrich Wilhelm Gehrke x Auguste Sophie Henriette Mohwinkel, Duitsland)
                5.1. Anneliese Martha Gehrke * 21 11 1918 Nienhagen Dtld x 27 10 1951 Zaandijk met Jan Hoekstra * 04 07 1924 Smallingerland + 15 11 2009 Smallingerland
                5.2. Anita Offenberg * 19 03 1935 Zaandijk x 18 12 1958 Zaandam met H.J. Harrijvan * .....
6 Johannes Offenberg * 25 11 1908 Zaandam, handelsreiziger, portier  + 11 06 1989 Monnickendam 
1e huw. x 12 07 1939 Haarlem met Elisabeth Gras * 13 11 1904 Hillegom  (scheiding 29 10 1953 Haarlem)
2e huw. x 06 10 1954 Amsterdam met Anna Margaretha Been * 22 08 1916 Amsterdam  + 03 08 1995 Purmerend  (Johannes Bertus Been x Giert Willems)
(eerder huw. van Anna Margaretha Been x 13 06 1934 Amsterdam / Sch. 03 10 1949 Amsterdam met Simeon Obispo Lourens * 20 02 1897 CuraÁao (Ned. Antillen)
                6.1 Johannes Bernardus (Hans) Offenberg * 07 07 1951 Amsterdam,
                      x 30 07 1973 Amsterdam met A. Breuseker. Wonen in Willemstad, Curacao, geen kinderen
                      2e huw.  x ........ met T.H. Holleman * ..... + 01 01 2021 ...
                      3e huw. x 22 04 2022 CuraÁao met Altagracia Cuello-Escanio * 23 07 1959 Barahona, Dominicaanse republiek
                6.2 Alida Margaretha (Alma) Offenberg * 25 01 1953 Amsterdam  x met Hibma ( zoon Jerry en dochter Sophie)
                6.3 Hendrik Lodewijk Adam (Henry) Offenberg * 16 05 1959 Amsterdam ( dochters Sabine en Isabel)
7 Lodewijk Offenberg * 27 06 1915 Zaandam + 25 09 1984 Leiden. Sergeant,  in 1934 vertrokken naar Nederlands IndiŽ. Vanaf 1950 weer in Nederland in Haarlem/Leiden, magazijnbediende schrijfmach.fabriek x 09 12 1941 Batavia (Ned.IndiŽ) met Josephine Leunissen * 22 12 1916 (Mr. Cornelis, Ned. IndiŽ) + 16 11 1952 Amsterdam
                7.1 Cornelis Alexander Lodewijk (Lex) Offenberg * 09 09 1942 Batavia, 30 01 1962 naar Rijswijk ZH x 19 12 2009
                7.2 Sonja Ingrid Offenberg * 16 091947 Batavia (Ned. IndiŽ)  x 28 12 1967 Leiden met Johannes Jacobus de Boer * 19 06 1945 + 03 01 2005 Leiderdorp (Ouders: Leonardus Johannes de Boer * 18 02 1921 Leiden en Wilhelmina Buitendijk * 03 05 1920 Den Helder)
                            7.2.1 Arifin Raya de Boer * 31 08 1982 Tegal (IndonesiŽ)
                7.3 Frans Ralph Offenberg * 15 12 1948 Djakarta (IndonesiŽ)  + 24 03 1986
                7.4 Olga Magdalena Offenberg * 13 08 1950 Djakarta (IndonesiŽ) x 1985 met Martin F. Stutterheim (geen kinderen)
                7.5 Yvonne Iris Offenberg * 06 11 1951 Haarlem
 

VII.g. Pieter, houtzaagmolenaar * 05 04 1874 Zaandam  + 18 04 1957 Zaandam  x 05 12 1900 Zaandam met Adriaantje (Jane) van den Berg * 08 11 1877 Zaandam + 04 06 1948 Zaandam. - zie advertentie 40-jarig huwelijk. (ouders: Arend van den Berg, opperman en Dieuwertje Bruijn)

1. DaniŽl * 03 06 1901 Hillegom ZH + 18 06 1977 Zaanstad, bioscoop corveeŽr, woonde aan de Oostzijde 206 en wordt genoemd in het boek "Herinneringen aan Zaandam 1935 tot 1960" van Margot Molenaar-Valk,  x 18 07 1928 Amsterdam met Johanna Iliohan * 17 10 1903 Amsterdam, arbeidster blikfabriek + 21 02 1985 Zaanstad (ouders: Gerrit Hendrik Iliohan * 08 05 1885 Amsterdam, koopman en Catharina Maria Ladiges * 04 04 1884 Amsterdam)  Op 18 juli 1968 vierde het echtpaar het 40-jarig huwelijksfeest met hun kinderen: Adriaantje Westerhuis-Plekker, Johannes Westerhuis en kleinkind Margon.
                1.1 Adriaantje * 20 11 1932 Zaandam  +  28 01 2016 Zaanstad x 13 06 1957 in Zaandam met Johannes Westerhuis * 29 04 1932 Harderwijk
                        Scheiding 26 02 1976 Zaanstad
                            1.1.1. Margon Westerhuis * 18 02 1966 Zaandam
                            1.1.2. Johannes Westerhuis * 21 11 1968 Zaandam                           
2. Dieuwertje * 26 03 1903 Zaandam + 16 08 1919 Zaandam (ongehuwd)
3. Arend * 16 10 1904 Zaandam + 23 02 1987 fabrieksarbeider beschuitfabriek x Maria Kloek * 10 09 1916 Batavia Ned.IndiŽ
2e huwelijk x 01 04 1960 Amsterdam met Maria Engelina Orri * 17 09 1911 Amsterdam - volg VIII.a.
4. Sijbrecht * 02 01 1906 Zaandam + 23 04 1980 Zaanstad x 30 05 1934  Zaandam met Dirk Bergers * 01 11 1906 Zaandam + .....
5. Adriaantje * 16 03 1907 Zaandam + 03 12 1907 Zaandam
6. Pieter * 02 05 1908 Zaandam + 21 11 1991 Stuifzand, Hoogeveen veehoudersknecht/fabrieksarbeider x 29 01 1930 Ruinen met Roelofje Prijs * 29 01 1930 (vertrokken uit Ruinen 01 09 1987) Graf Pieter Plekker, bron Graftombe.nl
                6.1 stiefzoon Wilt Pomper * 21 09 1949 Ruinen x 15 12 1971 Hoogeveen met J. van Achteren
7. Adriaan (Aart) * 10 10 1909 Zaandam, transportarbeider/inkoper, + 29 04 1992 x 24 10 1940 Zaandam met Hillegonda Jacoba (Gon) de Vries * 01 03 1915. - volg VIII.b.
8. Bartel * 07 12 1910 Zaandam + 01 08 1997 Heemskerk x 07 08 1947 Beverwijk met Geertruida Johanna Assendelft * 23 11 913 Beverwijk + 14 04 1981 Beverwijk
9. Maartje * 26 09 1912 Zaandam + 31 05 1996 Zaanstad  x 12 08 1937 Zaandam met Jan Lichtenveldt * 03 01 1912 Rijnsburg + 15 11 1988 Zaanstad (ouders: Albertus Lodewijk Lichtenveldt * 23 07 1888 Haarlem en Marie Wit * 05 02 1891 Westzaan)
                9.1. Jan Loui Lichtenveldt * 07 04 1938 Koog ad Zaan
                9.2. Adriana Yolanda Lichtenveldt * 20 10 1939 Koog ad Zaan
10. Dirk * 24 08 1915 Zaandam + 07 12 1917 Zaandam
11. Jan * 14 10 1916 Zaandam + 23 02 1919 ZaandamImmetje Plekker
12. Immetje (Emmy) * 09 08 1918 Zaandam + 16 10 2000 Politierapport 24 febr 1943  Politierapport 26 februari 1942   Politierapport 27 februari 1943

Zij is 5 keer gehuwd met:
x 17 05 1939 Zaandam met Dirk Smit * 21 05 1912 Zaandam - scheiding 26 06 1941
x 09 03 1949 tot 1958 (wonend in Zaandam tijdens dit huwelijk) met Cristiaan Joseph Conradus van Zuidam *04 10 1921 (Immetje was zijn tweede vrouw) - scheiding 11 07 1958
x 21 08 1963 Rotterdam met Gyula KŲrmendi * 16 12 1926 Badacsony - Tomaje - scheiding 20 06 1975
x 15 03 1979 Rotterdam met Jan Glansdorp * 29 06 1928 Rotterdam - scheiding 06 11 1980
x 07 04 1992 Rotterdam met Hendrik Bothof * 28 01 1924 Rotterdam
                12.1 Barbara Plekker (Barbara van der Eng) * 25 09 1938 Zaandam (buiten echt) - uitgeschreven in 1938 naar Koog ad Zaan. +  02-09-1967 Barbara is vermoord in Amsterdam, begraven op de Algm. Begraafplaats Zaandam op 07 09 1967.

Kaart van de Gemeente Koog a.d. ZaanBarbara Plekker is op 19 oktober 1938 ingeschreven bij Jacob van der Eng * 22 09 1895 Zaandam, stoker x 09 10 1924 Koog a.d. Zaan met Neeltje Pondman * 15 09 1896 Zaandam. Zij hadden geen kinderen. Met de aantekening op de kaart: Nat. niet erkend kind van Immetje Plekker geb. 9.8.1918 te Zaandam.

VII.h. Jan, fabrieksarbeider * 23 06 1875 Zaandam + 11 02 1967, Schoolmeesterstraat 28, Zaandam x 26 07 1898 Zaandam met Adriana Molenberg * 18 07 1872 Zaandam + 16 07 1956 Zaandam. (ouders: Siebertus Molenberg, olieslager en Jansje Kronenberg)

1 Sijbrecht * 24 04 1901 Zaandam + 23 08 1990 Zaanstad x 22 02 1923 Zaandam met Hendrik Stroobach, stoomstoker Gem.Gasfabriek, machinist * 19 12 1897 Broek in Waterland + 10 09 1966 Zaandam (ouders: Jan Stroobach x Eefje Esselman)
2. Jansje * 05 07 1903 Zaandam + 23 09 1903 Zaandam
3. Siebertus Jan * 24 09 1905 Zaandam, magazijnbediende essencefabriek + 21 05 1990 Zaanstad
4. DaniŽl * 16 11 1906 Zaandam, houtwerker + 27 11 1985 Zaandam x 27 01 1937 Zaandam met Elisabeth van Aarle * 03 06 1909 Zaandam + 19 06 1997 Zaanstad (ouders: Martinus van Aarle * 05 08 1875 Sint-Oedenrode en Antje Sjollema * 12 10 1880 Menaldumadeel)
                4.1 Jan Martinus * 03 09 1939 Zaandam + 23 02 2017 Zaandam x 10 02 1965 Amsterdam met S F T Brugman * ......
5. Jan * 28 02 1910 Zaandam, magazijnbediende, tuinman. Woonde Schoolmeesterstraat 28, later Vermiljoenweg 10, Zaandam + 22 04 1983 Amsterdam
6. Antonie * 19 12 1915 Zaandam + 15 12 1989 Zaanstad

VII.i. Jacob, houtzaagmolenaar * 30 06 1882 Zaandam + 27 02 1971 Zaandam  x 29 03 1906 Zaandam met Bregtje Busch * 22 01 1884 Zaandam + 25 09 1966 Zaandam. In maart 1966 viert het echtpaar het 60-jarig huwelijksfeest in Zaandam, Oranjestraat 36. (ouders: Cornelis Busch, aanspreker, schoenmaker * 25 03 1844 Zaandam + 06-09-1914 Zaandam x 30 04 1865 Zaandam met Maartje Zwiedering * 22 07 1842 Zaandam + 15-01-1920 Zaandam)

Bregtje Busch is een zus van Grietje Busch die trouwt met broer Dirk Plekker. zie VII.e.

1 Maartje * 22 02 1907 Zaandam + 02 04 1998 Zaandam x 08 08 1929 Zaandam met Ids Johannes Marees, metaalbewerker * 04 09 1903 Zaandam + 20 12 1987 Zaandam
2 Sijbrecht * 29 07 1908 Zaandam + 04 05 1988 Zaanstad
3 Grietje * 02 12 1909 Zaandam + 09 01 1989 Zaanstad
4 Geertje * 16 01 1912 Zaandam + 21 02 2001 Zaanstad x 23 05 1934 met Albertus Nijhuis * 08 01 1910 Zaandam - echtscheiding 14 08 1948 - Een dochter: Anneke Nijhuis * 28 10 1939 + 13 07 1955  - 2e huwelijk: x 29 01 1953 met Jan Kant * 27 06 1906 Woudrichem + 24 11 1975 Zaandam (weduwnaar van Bastiana den Bok * 30 12 1907 + 15 05 1952) (Ouders Pieter Kant en Paulina de Groot)
5 Jacoba Cornelia * 05 04 1913 Zaandam + 01 03 2013 (?) Zaanstad x 19 11 1947 Zaandam met H. Eikelboom. (In november 1972 was het echtpaar 25 jaar getrouwd, wonend aan de Anna Paulownastraat 18 te Zaandam.)
6 DaniŽl Jacob * 19 05 1916 Zaandam + 15 01 1998  Zaanstad x 05 03 1947 Zaandam met Maria Meester * 28 10 1917 Zaandam + 05 01 2006 Zaanstad - volg VIII.c.
7 Maria Wilhelmina * 19 06 1918 Zaandam + 25 01 2014 Zaanstad x 16 12 1942 Zaandam met Nico Prins, huisschilder * 17 11 1914 Zaandam + 04 08 1974 Zaanstad.  (Het echtpaar kreeg 7 kinderen)
8 Cornelis * 12 01 1921 Zaandam + 24 03 1997 x 7 12 1950 Zaandam met Anna Jacoba Krijt * 29 03 1922 (geen kinderen) (dochter van VII.e. 1) + 15 03 2002 Zaandam
9 Dirk Jan * 13 10 1922 Zaandam + ...... 2005 AustraliŽ x 15 08 1945 Zaandam met Klazina Sophia van Vliet  (Klazina Sophia van Vliet is een dochter van Pieter van Vliet en Sophia Plekker zie  7.1.2) - volg Dirk Jan naar AustraliŽ
10 Alida Anna * 12 08 1926 Zaandam + 27 06 2015 Zaanstad   x 11 01 1950 Zaandam met Gijsbertus Valk * 21 06 1923 Zaandam + 02 11 1999 Zaandam

VIII.a. Arend * 16 10 1904 Zaandam + 23 02 1987 fabrieksarbeider beschuitfabriek x Maria Kloek * 10 09 1916 Batavia Ned.IndiŽ + ......
(beide kinderen zijn op 05 12 1945 afgevoerd van de kaart van Arend Plekker met de vermelding: zie Kloek, Maria). (Stadsarchief Amsterdam)
2e huwelijk x 01 04 1960 Amsterdam met Maria Engelina Orri * 17 09 1911 Amsterdam + 14 06 2005 Amsterdam

1 Bernardus Theodorus * 07 07 1942 Zaandam x Emilie Eleonora Constanz Pardoen (en gescheiden)
2 Sarinem Arendina (Rina) * 06 11 1943 Zaandam + 19 04 2003 Alkmaar x 03 09 1964 Zaandam met Harm Klaas Krikke * 27 02 1940 Nijeveen
                               2.1 HarriŽtte Krikke * 07 07 1968 Alkmaar x Pepijn en zoon Ruben
                               2.2 Ruud Krikke * 18 03 1965 Alkmaar 

VIII.b. Adriaan (Aart) * 10 10 1909 Zaandam, transportarbeider/inkoper + 29 04 1992 x 24 10 1940 Zaandam met Hillegonda Jacoba (Gon) de Vries * 01 03 1915. In het boek van Pim Ligtvoet, "Ik heb een heel tijdje niets van me laten horen", Joden in de Zaanstreek (1940-1945), welk boek geheel op Internet is te lezen onder www.joodsmonumentzaanstreek.nl  treft men onder de zoekfunktie ook de naam Plekker aan. Wonende aan de Zwaardemakerstraat 7.
                1. Adriaantje (Adrie) * 24 10 1941 Zaandam x 28 12 1965 met Dirk Mars * 07 12 1933 Zaandam + 29 08 2019 Hoorn
                2. kind levenloos geboren 29 05 1944 Zaandam               
                3. Lijsbeth (Loes) * 28 09 1945 Zaandam x   partner Wilfred Eduard Sumter * 29 07 1927 Paramaribo, Suriname + 07 02 2005 Zaanstad
                4. Pieter * 05 11 1947 Zaandam x 06 04 1973 Wormer met Christina Maria SchrŲer * 01 03 1949 (ouders: Johannes Bernardus SchrŲer * 05 07 1916 Nieuw Schoonebeek + 29 11 1983 Emmen x Femmia van Os * 17 02 1920 Emmen + 30 03 2016 Emmen)
                                4.1 Tom * 07 03 1978
                                4.2 Rik * 12 01 1980 Plekker Interieurs in Amersfoort x .... Rinske Wiersma * 12 07 1983
                                            4.2.1. Valerie Sopie * 14 08 2017 Blaricum
                                            4.2.2. Nathalie Willemijn * 15 02 2019 Amersfoort
                                4.3 Loes * 26 11 1983 x 25 05 2019 Midden Beemster met Jeffrey Ham * 09 08 1979.

VIII.c. DaniŽl Jacob * 19 05 1916 Zaandam  + 15 01 1998 Zaanstad x 05 03 1947 Zaandam met Maria Meester * 28 10 1917  Zaandam + 05 01 2007 Zaanstad

1. Jacob * 27 05 1948 Zaandam x Mieke Kuijpers * 20 06 1947 + 03 09 2011 Zaandam
                        1.1. Jeroen * 09 08 1972 Zaandam x Daphne
                                    1.1.1. Tycho
                                    1.1.2. Mylan
                        1.2. Ester * 21 04 1975 Zaandam x Danny
                                    1.2.1. Kimani
                                    1.1.2. Amaro
                        1.3. Pim * 06 07 1979 Zaandam (woonachtig in CŠslav, TsjechiŽ) x ...... met Lada
                                    1.3.1 Sara * 06 10 2009 CŠslav, TsjechiŽ
                                    1.3.2. Miranda * 22 06 2011 CŠslav, TsjechiŽ
                                    1.3.3. Benjamin * 26 09 2014 CŠslav, TsjechiŽ
2 Jacobus (Koos) * 13 09 1949 Zaandam x 25 04 1973 Zaandam met Anna Elisabeth (Annelies) Maij * 10 08 1949 Zaandam
(ouders: Dirk Tjerk May * 21 07 1913 Zaandam + 09 09 2013 Zaanstad x Anna Roelfina Dolsma uit Koekange, Drenthe * 03 08 1917 Winschoten + 14 04 2002 Zaanstad)
                        2.1 Jacco  * 18 02 1975 Zaanstad x 24 09 2004 Zaanstad met Marlous LŲw * 16 02 1976 Zaanstad
                                2.1.1. Gwen * 30 09 2005 Krommenie
                                2.1.2. Colin * 07 04 2009 Krommenie
                        2.2 Rosemarijn * 11 04 1977  Zaandam             
3 DaniŽl (Daan), Wijngaardenier, Zanger Zaans Interkerkelijk Mannenkoor * 30 12 1951 Zaandam x 27 08 1974 Zaanstad met Christina Reina Elisabeth Schipper * 25 05 1953 Zaandam
                        3.1   Linda * 04 05 1977 Zaandam x partner Niels Drost
                                            3.1.1. Jamie * 05 07 2007 Zaandam
                                            3.1.2. Xenia * 12 08 2011 Zaandam
                        3.2 Ilona * 01 07 1980 Zaandam
4 Cornelis * 28 09 1953 Zaandam x Willy de Boer
                        4.1 Maaike * 15 06 1979
                        4.2/3 Bas en Marieke (tweeling) * 19 05 1981
                        4.4 Laura * 13 03 1986
5 Teun * 28 01 1956 Zaandam x Astrid Vos
                        5.1 Nathalie * 02 05 1983
                        5.2 Norma * 22 07 1993
6 Maria * 02 02 1959 Zaandam x Dimitri Giannakoudakis
                        6.1 Grigori Giannakoudakis * 11 10 1995 Zaandam

VIII.d. DaniŽl, zaagselschipper / zaagselhandelaar * 30 09 1898 Zaandam + 01 06 1989 Zaanstad x 25 06 1925 Zaandam met Lijkeltje Groenhof * 30 08 1896 Zaandam + 08 05 1986 Zaanstad
                4.1 Grietje * 24 09 1926 Zaandam  + 7 02 2015 Zaandam x 05 09 1957 met Willem Vloon * 30 10 1919 + 03 08 1995 Zaanstad. Begraven op de Algemene begraafplaats in Wormer.
                4.2 Dirk * 13 11 1928 Zaandam + 13 05 2016 Zaanstad
                4.3 Jacob * 23 08 1930 Zaandam + 12 05 2007 Zaandam (ongehuwd)
                4.4 Cornelis Dirk * 21 06 1932 Zaandam
                4.5 Antje * 03 10 1935 Zaandam x 20 03 1969 met A. Dijkstra wonend in Koog a.d. Zaan (1996)

 

Zaans landschap Westzijderveld oud-Zaandam

Zaans landschap Westzijderveld, waar Plekkers woonden, in oud-Zaandam
 

HOME