Stadsrekening 1538-39, f. 2v.: Ontfanck van yssuwe Van den vremden aeldinghers vanden kinde van Adriaen de Plecquere  48 s par

Stadsrekening 1554-55, f. 1 v.: Ontfancq vander stede goedynghen Van Adriaen de Plecquere over den pacht vander balanche, 53 £ par.

 Stadsrekening 1555-56, f. 1 v.: Ontfanc vander stede goedynghen Van Adriaen de Plecquere over den pacht vander balanche, 55£ 5 s par

 Stadsrekening 1555-56, f. 12 v.: Betaelynghen ghedaen van reparatien Item betaelt Adriaen de Plecquere van zekere reparatien by hem ghedaen ande balanche deser stede de somme van 3 £ 4 s par

 Stadsrekening 1555-56, f. 12 v.: Ontfanc van yssuwe Van Symoen de Pleckere over zyn vervremden van deser stede de somme van 6 £ par.

 Stadsrekening 1561-62. 1 v.:Ontfanc vander stede goedinghen Van Adriaen de Plecquere over den pacht vander balanche vanden zelven jaere, 30 £ par

Yssuwe = wat mensen moeten betalen op erfdeel dat in handen van niet-Eeklonaars kwam.

Aeldingers = verwanten

pacht van der balanche = de Waag

Adriaen betaald 55 pond als pacht; dit is ongeveer twee jaarinkomens van de gewone man. Hij moet dus rijk geweest zijn. Hij herstelde de 'balanche' zelf, dus moet hij timmerman of smid geweest zijn.

Symoen de Pleckere moet betalen omdat hij uit de stad vertrekt in 1555. Waarheen?

 


DE SPAANSE OVERHEERSING

1585 - Antwerpen. Als laatste bastion der staatsgezinden in het zuiden, heeft Antwerpen zich na een beleg van 8 maanden aan de Spanjaarden, aan Parma overgegeven. Eerder dit jaar zijn Brussel en Mechelen voorgegaan.
Op 17 augsutus heeft Burgemeester Marnix van Sint-Allegonde de capitulatie-voorwaarden getekend. Hierin wordt geen plaats gegund aan Calvinisten. De Calvinisten krijgen 3 jaar om hun vertrek te regelen.
Dit is hoogst waarschijnlijk de reden van vertrek voor de familie "de Plecquere" naar Leiden.

 

Uit de briefwisseling met de stadsarchivaris van Eeklo, BelgiŽ, mogen we aannemen dat:

Adriaen de Plecquere * ca. 1480 in Eeckloo

zoon Adriaen de Plecquere * ca. 1510 (?) timmerman of smid, pachter van de Waag van Eeckloo.

                 zoon Aryaen Ariaensz. de Pleckere zie 1. hieronder

                 zoon Vincent de Pleckere zie Friese tak

zoon Symoen de Pleckere * ca. 1510 (?) Hij vertrekt uit Eeckloo in 1555 en betaalt 6 £ voor zijn 'vervreemding van deser stad'.

  (Bron: Stadsarchief Eeklo, Belgie - archivaris Freddy Pille)

I. Aryaen Ariaensz. de Pleckere, * vůůr 1540 te Eeckloo, Vlaanderen + voor 1634 Edam.
Hij trekt vermoedelijk van Eeckloo, Vlaanderen naar Leiden en daarna naar Edam.
1e huw. in BelgiŽ
2e huw. ca. 1620 met Mary Martensz. Moy, wed. van Reijner Heijnsz. Loen 

 

 

Foto ondertrouwakte: Ariaen Ariaensz (Eeckeloo) en Geertruyt Claesdr (Bockhout),

Datum ondertrouw: 25 07 1602, Leiden.

Getuigen: Sander Symonsz, bekende en Jannetgen Jansdr., bekende. (Ariaen Ariaensz). Beroep: bakker (?)

1. Lourens Adriaensz. del Plecker * 1560 te Eeckloo ,   - volg II.a.
2. Jan Aryaensz. de Plecker *  1565 te Eeckloo,   - volg II.b.
3. Franchoys de Pleckere *   1570 te Eeckloo, Belgie   - volg II.c.
4. Cornelis Adriaensz *   1580 te Eekckloo  x 26 01 1603 met Aechte Claes *    Middelie wonende op het Eijland in Edam.  
        4.1. Trijntje Cornelisdr. * ........ Edam 1e huw. x 24 07 1639 Edam met Piter Hermanszen bij de Quakelbrugge, zoon van Harmen Jansz. en Anna Hendriksdr.  2e huw. x 01 12 1658 Edam met Harmen Jeurjaensz. Kouthoff van Bekum, trappier. 

  20-3-1630 Cornelis Adriaensz Plecker testeert. Heeft een dochter Trijntje Cornelis. Getuigen Juriaen Juriaensz Breemborch, Apotheker, en Jan Sijmonsz Laeckenkooper.
29-05-1634 transport. Vercopopster Trijn Jans, weduwe van Gerrit Rutsz. de helft van een huys en thuyn op het Bagijneland aan Mary Martens, weduwe van Adriaen Jansz. Plecker.
   

II. a.  Lourens Adriaensz. del Plecker, * 1560 te Eeckloo, Vlaanderen, blauwverver, woonde bij huwelijk aan de Caesmarkt + 06 04 1630 Edam f. 4.=.
1e huw. met Mary Pietersdr. Bes dochter van Pieter Bes, wever en Hillegond Cornelis. Testament van eerste huwelijk 28 12 1594 van Mary Pietersdr..
2e huw. 19 05 1596 met Pietertje Jansdr. uit Haarlem
3e huw. 16 06 1613 / 02 06 1613 x Nies Claesdr. Huychs * .... Edam + 12 08 1617 Edam f.4.=, woonde bij huwelijk aan de Voorhaven bij de St. Jacobsbrug.
4e huw. ondertrouw 16 01 1619 Leiden en 20 01 1619 Edam betoog gegeven in Leiden x Annetje Aelbertsdr., *...... Leiden, + 05 04 1625 Edam f.4.=. Woonde bij huwelijk in Leiden. (wedn. van Niesgen Claesdr.) Getuigen bij dit huwelijk: Samuel de Plecker, cousyn en Jannetgen Aelbertsdr, zuster.

Uit eerste huwelijk:
1. Marijtje Lourensdr. Plecker, * 1594 Edam + 09 11 1666 Edam f.4.=
1e huw. x 20 12 1615 met Michiel Jansz.
2e huw. 03 03 1641 Edam met Michiel Teunisz. Pol, capiteyn + 01 05 1653 Edam f. 4.= (eerder geh. gew. met Griet Dirksdr.)
Uit vierde huwelijk:
2. Lourens Adriaensz. Pleckers kint + 07 06 1620 f. 2.=
3. Trijntjen Lourensdr. Plecker, * Edam + 27 10 1690 Edam begraven in de Kerk f. 4.=.

    13-5-1628 Lourens Adriaensz Plecker testeert. Zijn jongste dochter is Trijntje Lourensdr.
Get.: Simon Claesz Huigensz (Huigh) en Jan Dirck Martensz.

II. b. Jan Aryaensz. de Plecker, * ca. 1565 te Eeckloo, Vlaanderen, Linnenwever, woonde bij huwelijk in Edam op het Doellant + 15 10 1620 begraven in de Kerk te Edam f. 4.= en f. 24 voor koop van graf met drie stenen.
1e huw. x .... 1585 eerste huysvrouw, (weduwe van Marcussen en ťťn zoon Marcus Marcussen.)
2e huw. x .... 1590  Edam met Aechjen Jacobsdr. uit Edam + voor 1607 te Edam.
3e huw.  ondertrouw 12 09 1607 Leiden x 23 09 en 07-10-1607 te Edam met Lawijnken (Lievyntgen) van Langenijd (van Langhen), * Rousselaere BelgiŽ en wonend in Leiden. Zij woonden tijdens huwelijk aan de Lingerzijde + te Edam.  Een van de getuigen bij dit huwelijk Franchoys de Plecker, broeder.
Attestatie van Levyntjen wed. van Jan de Plecker van Leiden naar Edam datum 19 01 1624.

1. Marcus Marcussen,  * 1588 - kind uit zijn 1e huw. van zijn huysvrouw. Marcus Marcussen x 29 12 1624 Edam met Metgen Gerrtisdr. van Oldenburg) 
2. Aryaen Jansz. Plecker, * ca. 1590 - volg III.a.
3. Lijsbet Jansdr. Plecker, * ......1591 Edam + 08 03 1664 Edam  f.4.=  x 21 01 1618 Edam met Jan Jacobsz. Soet * 1596 Edam + 01 01 1654 Edam f.4.= Jan Soet, veerschipper op het veer Amsterdam-Hoorn vanaf 1624 t/m 1654. Zoon van Jacob Dirksz. Soet.
4. Mues Jansz. Plecker, * 1592  - volg III.b.
5. Anna Jansdr. * 1598 Edam wonend op de Lingerzijde + ......  x  17 10 1621 Edam met Roelof Jansz., * ....  Edam. Bij huwelijk wonend op het Bagijneland.
        4.1. Een dochter + 15 07 1625 Edam
6. Pieter Jansz. Plecker * ......   x 1635 Annetje Frans.
Geref. Kerk Edam, aangenomen met attestatie 13 05 1645 Pieter Jansz. Plecker en zijn wijf Annetje Frans.
        6.1. kind + 21 09 1637 Edam f.2.=
7. Griet Jansdr. Plecker * ...... + .... (1654 testament)
  18 09 1642 Jan Jacob Soet, veerman en Lijsbeth Jansdr. krijgen volmacht van Jan Jansz. Soet, uitgevaren als timmerman op 't VOC-schip "Frederick Heindrick" diens gage te innen (inmiddels overleden).
29 10 1642 Verklaring van Beert Dircksdr. over Jan Jacob Soet en Lijsbeth Jansdr. Plecker
01 10 1643 Roelof Jansz. i/d Kerkstraat, siek te bedde, testeert. Zijn universe.erfgen. zijn: Ariaen Jansz. Plekker, Mues Jansz. Plecker, Lijsbet Jansz. Plecker, huysvrouw van Jan Jacobs. Soet, Pieter Jansz. Plecker, Grietje Jans Plecker j.d. Nog vele andere worden genoemd. Ariaen voormeld enz. zijn allen broers en zusters van zijn overleden huysvrouwe.

II.c. Franchoys de Pleckere, fustyndrapier * ..... te Eeckloo +
 x ondertrouw 20-04-1594 te Leiden met Proontge van den Brokaers * ..... Zoeterste

 

  Foto van de ondertrouwakte van Francois de Pleckere en Proontge van den Brokaers.

Datum ondertrouw 20 04 1594, Leiden

Getuigen bruidegom: Joos Peel, bekende en Jan van der Wostile, bekende. Getuige bruid: Janneke van der Julle, zuster en Lyntge Schryvers, bekende.

1. Samuel Franchoys de Pleckere, * ...... te Leyden - Fusteijnwerker, Saeywerker, leraar of vermaner der Remontstranten. "Beroepen als Predikant onder de Remonstrantse Gemeente" uit: Saken van Staet door: Lieuwe van Aitzema (1600 - 1669) Gevangen genomen, verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Prins Willem van OraniŽn. Veroordeeld met 2 anderen tot de dood dmv onthoofding op 23 06 1623 en verbeurtverklaring van zijn goederen. (2 anderen: Jan Pietersz. Lijndraeyer en Gerrit Cornelisz. Cleermaecker). Complot tegen Prins Maurits: Mogelijk zijn de samenzweerders samengekomen in Herberg "De Drie Haringen", op de hoek van Noordeinde en Rapenburg. Eigenaar was de vader van Isaac de Jouderville, beroemd schilder en leerling van Rembrandt. Ergens vlak om de hoek is Rembrandt van Rijn woonachtig geweest.
Samuel was getrouwd 31 08 1605 te Leiden met Barbera Jacobsdr. (van Brugge) * ......  te Brugge, BelgiŽ  dochter van Jacob van Brugge. Zij was weduwe van Jan Cornelisz., Laekenbereider te Leiden.
 
  Foto van de ondertrouwakte van Samuel de Pleckere en Barbara Jacobs.

Datum ondertrouw 31 08 1605, Leiden

Getuige bruidegom: Ryckewaert Sant, bekende - Getuige bruid: Tryntgen Jacobs, zuster. Beroep ovl. manbruid: lakenberei
der.

 

 

Samuel verdiende 81 gulden en 5 cent als predikant

                                                                Inkomsten en uitgaven van de Remonstrantse Kerk te Leiden.

III.a. Aryaen Jansz. Plecker, * ca. 1590, woonde op 't Doellant, op de Varkensmarckt en aan de Lingerzijde. Op 25 04 1642 werd hij aangesteld als "Gildemeester van de Drapenierije van Edam"  +  1651 te Edam - ( Grafnr. 156 MK Grote Kerk bij zijn halfbroer Marcusz. met Metgen Gerritsdr.) (Op 21 11 1645 is Adriaen Jansz. Plecker voogd, bron weeskamer Edam.)
 Hij huwde:

1e huw. 03 02 1613 Edam x Lijsbet Dirksdr. *........ Edam + 30 07 1625 Edam f.4.=. Zij woonde bij huwelijk aan de Lingerzijde. (dochter van Dirck Martensz.)
2e huw.  22 11 1625 / 07 12 1625 Edam x Geert Jansdr., wonende bij de Kleine Kerk * ....... Edam + 00 07 1626 Edam f.4.=
3e huw. 09 01 1628 Edam x Mary Pieterdr., wonende op de Keessteeg * ......  Edam, + 25 11 1632 Edam f.4.= (ouders: Pieter en Griet Gerritsdr.)
4e huw. 21 01 1634 Edam x Wellemoet Thijsdr., wonende in de Prinsensteeg, Edam,  * ....1600  Edam + 1672 Edam

 

notitie inzake huwelijk te Edam van 1634:
Adriaen Janszen Plecker met Wellemoet Thijs beijde van Edam in Prinse-Steeg
8 Januarij zijn getrout den 21 janu.

 

uit 1e huwelijk:
1. Dirck Aryaensz. Plecker, * .....1614  Edam,  - volg IV.a.
2. Jan Adriaensz. Plecker, * 1616  Edam  - volg IV.b.
3. Trijn Adriaensz. Plecker *   1622 + 08 12 1622
4. Trijn Adriaensdr. Plecker, * ....1624 Edam + ...voor 1640 Edam

  Dirck, Jan en Trijn ontvangen op 20 01 1626 hun moeders erfenis, uitgereikt door hun vader Adriaen Jansz Plecker, met hun voogden Jan Jacob Stanckoot en (oom) Mieus Jansz. Plecker. Dirck, getrouwd, ontvangt op 23 04 1640 de erfenis van zijn zuster Trijn, uitgereikt door vader Adriaen Jansz. Plecker en zijn gewezen voogd Mieus Janz. Plecker.Jan , getrouwd, ontvangst op 28 02 1647 zijn goederen en de erfenis van zijn zuster Trijn, in het bijwezen van zijn broer Dirck.

uit 3e huwelijk:
5. Aryaen Plekkers kint + 00 07 1626 Edam f. 2.=
6. Aechtie Adriaensdr. Plecker, * 04 02 1629 Edam x 18 10 1648 Edam met Willem Jansz. Backer
7. Lijsbet Adriaensdr. Pleckers * 05 01 1631 Edam  + 07 01 1631  f.2.= Edam
8. Lijsbetgen Adriaensdr. Plecker, * ... 1632  Edam, wonend bij huwelijk aan de Kerckstraat + 15 07 1686 Edam x 04 03 1674 Edam met  Jan Jacobs. Rood, weduwnaar, wonend aan het Groenlandt.
        Kind van Jan Rood  uit 1e huw. Thijs Rood ~ 21 10 1674 (11 jaar out)
        8.1 Jannetie Rood ~11 06 1679 Edam + 21 11 1680 Edam.
  Bewijs van 's moeders erfenis van de twee nagelaten kinderen van Marij Pietersdr, genaamd Aechgen en Lijsbetgen Ariaensdr, daar vader af is Ariaen Jansz Plecker.
31-01-1634 Ariaen Jansz Plecker heeft zijn twee kinderen ter presentie van de voogden de oom Gerrit Pietersz en Jacob Pietersz hun moeders erfenis bewezen.
27-04-1649 Willem Jansz en zijn huisvrouw Aechie Adriaens ontvangen haar goederen.
28-11-1662 Lijsbet Adriaens Plecker ontvangt ter presentie van de gewezen voogd Jacob Pietersz Tinnegieter haar goederen. (Deze aantekening staat achter de volgende post.)

uit 4e huwelijk:
9. Thijs Adriaensz. Plecker, * 31 12 1634  Edam  - volg IV.c.
10. Sijmen Adriaensz. Plecker, * 18 06 1636 Edam
11. Neeltje Adriaensdr. Plecker, * 26 12 1637 Edam, Belijdenis lidm.reg. geref. kerk op 04 08 1681 + 07 10 1723 Edam begraven in de Kerk f. 11.= ťťn uur beluyt  x 21 09 1659 / 05 10 1659 Monnickendam met Jan Sijmonsz Joncker, Jonck, Jong * .......Monnickendam  + 1677. Zij krijgen 2 zonen en 2 dochters.
12-7-1655 door Jan Clase Korver als erfgen. van desen Kuyper getransporteert op Trijn Pieters linnenaester voornd. en naderhandt door Thijs Adriaensz. Plecker en  Sijmen Dircks Plecker met comparante erfgenamen van Lijsbet Adriaens Plecker op 27-7-1686 op requirante getransporteert.
29-01-1656 Wellemoet Thijsdr., 55 jaar, wed. van Ariaen Plecker en Neeltje Adriaensdr. Plecker, 18 jaar, beide getuigen in mishandelingszaak.
23-10-1664 Jacob Pietersz. Tinnegieter en Trijntje Barentsdr. test.mut.: overlijden zij kinderloos, dan legateren zij aan de nagelaten kinderen van Gerrit Pietersz. Kips, t.w. Aeltie Gerritsdr. Kips, huysvr. van Thijs Plecker, Claes Gerritsz en Garbrant Gerritsz Kips elk 800 car. guldens.
07-03-1681 Marij Hillebrandtsdr. Smidt wede v. Cappiteijn Pieter Jansz. Uijttenhout, sieck te bedde, testeert opnieuw. Zij legateert aan Sijmen Jansz Joncker zoon van Neel Pleckers
04-03-1682 de Eerb. Neeltje Claes (Selden?) j.d. woonende i.d. Hooghstr. testeert. Zij legateert aan o.a. Aef Jans dochter van Neel Pleckers, Dirck Tijsz. Plecker soontje van Thijs de Snijder.
06-01-1690 de Eers. Thijs Adriaensz. Pleckers en zijn suster Neel Adriaensdr Plecker komen tot scheiding en deeling der nalatenschap hunner overleden moeder. Zij krijgt huys i/d kl. Kerkstraat.
Bewijs van 's vaders erfenis van Sijmen en Adriaen Jansz Joncker, nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Jan Sijmonsz Joncker, geteeld bij Neel Pleckers.
10-01-1690 De moeder Neel Pleckers ter eenre en de voogden Thijs Plecker en Jacob Clase Rijswijck ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen.
20-03-1694 Verkl. van de Eerb. Neeltie Adriaens Plecker (teekent met kruisje), dat Lijsbet Adriaensdr. Plecker te Edam is overl. als erfgen. van haer overl. moeije Trijn Pieters linnenaester en aldus van een  losrentebrief van 400 gld ten name van Pieter Jacobsz Kuyper van 1/2-1639 en op 12/7-1655 door Jan Clase Korver als erfgen. vam desen Kuyper getransporteert op Trijn Pieters. linnenaester voornd. en naderhandt door Thijs Adriaensz. Plecker en  Sijmen Dircks Plecker met comparante erfgenamen van Lijsbet Adriaensz. Plecker op 27/7-1686 op requirante getransporteert.

14-12-1699 Verklaring vd Eerb. Neel Pleckers (teekent met kruisje) 62 jr. en Neeltie Jans Soet 59 jr o.v.v. den Hr. Juriaan Kieft, Raedt en out-sch. over partij gedroogde salm door Dirck Jansz. Haringman uyt Noorwegen gebracht.

12. Sijmen Adriaensz. Plecker, * 29 05 1641 Edam

 

III.b. Mues Jansz. Plecker, *.....1592 + 01 04 1654  Edam f. 4.=  Begraven ZK nr. 371.
1e huw. 20 06 1626 Edam met Trien Pieters * ...... Purmerend + 27 04 1627 Edam f.4.=
2e huw. x 16 10 1627 / 31 10 1627 Edam met Pietje Palms * .....  + 07 04 1654 Edam f. 4.= , dochter van Palm Jacobsz. en Neel Cornelisdr., wonende op de Lingerzijde, Edam.
  Januari 1651 Mieus Jansz Plecker en Piet Palms testeren. Hebben tot dochters Aleijt, Neeltie en Trijntie (Plecker) en hij heeft een voorzoon Willem Mieusz Plecker. (Akte niet gepasseerd, daar ongedateerd en niet ondertekend.) Op 26 11 1652 testeren zij.

uit 1e huwelijk:
1. Willem Muesz. Plecker, * 00 00 1627 + 03 06 1664 Edam f.4.= en op 05 06 1664 begraven in de Kerk x ondertrouw 29 09 1647 Amsterdam met toestemming voor huwelijk in Edam x 13 10 1647 met Heijltje Claes wonende in Amsterdam (eerder weduwe van Gerrit Jans Houtman)

Uit 2e huwelijk:
2. Kind + 16 03 1629 Edam f.2.= Mues Jansz Plecker sijn kint
3. Aechtie Aleyt Muesdr. Plecker  *30 06 1630 te Edam x 31 07 1650 Edam met Jan Jansz. Nele(n) zoon van Jan Jansz. Nelen en Neeltje Pietersdr.
4. Neeltje ~ 18 04 1632 Edam + 13 03 1634 Edam f.2.= Mues Jansz Plecker sijn kint
5. Neeltje Muesdr. Plecker, * 09 02 1635 te Edam + 30 12 1694 Edam 
1e huw. x 27 09 1654  / 11 10 1654 Edam met Willem Pietersz. Veen.
2e huw. x  24 02 1672 Edam met Jacob Aryaans

  Bewijs van 's vaders erfenis van Pieter Willemsz, nagelaten zoon van Willem Pietersz, daar moeder af is Neeltie Mues.
24-11-1671 De moeder Neeltie Mues ter eenre ende voogden Otto Juriaansz en Thijs Adriaensz Plecker ter andere zijde zijn als uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen f 310.-, zijnde de gage van haar man door hem verdiend op zijn Oostindische reis.
09-06-1682 Pieter Willemsz, getrouwd, ontvangt zijn goederen.
6. Lijsbeth Muesdr. Plecker, * 22 06 1636 Edam
7. Annetje Muesdr. Plecker ~ 25 09 1639 Edam
8. Trijntjen Muesdr. Plecker * 22 01 1642 Edam + 19 04 1675 Edam f. 4.= wonend op de Halich
 x 30 11 1664 Edam met Otto Juriaans Bakker *  Campen wonend op de Bult + 10 02 1677 Edam f.4.=
 

IV.a. Dirck Aryaensz. Plecker, * 1614 te Edam, woonde bij de Kl.Kerkstraat, Trapierbaas + 02 05 1675 te Edam  begraven in de St. Nicolaas Kerk. Op 05 08 1645 Belijdenis gedaan Geref.Kerk Edam.
1e huw. 06 03 1639/20 03 1639 Edam x Marijtje Sijmensdr. woonde op De Bult + 28 04 1667 te Edam f.4.=. Dochter van Sijmen Laurens, huistimmerman en Trijn Sijmens.
2e huw. 23 10 1667/ 06 11 1667 Edam x Luwijnken Jansdr. (Wit? ) * .... + 15 01 1680 Edam, wed. bij huwelijk in Rijcke Weeshuys. Belijdenis gedaan 01 02 1665 Geref.Kerk Edam. (wed. van Derck Cornelisz. Ouders: Jan Dircksz en Welmoet Pietersdr.)
  22-09-1666 Dirck Ariaensz. Plecker, wonende b.d Kl.Kerk, ziek te bed, testeert. Zijn vrouw is Marijtje Sijmons. Kinderen zijn Claes, Lijsbet en Trijntje.
Bewijs van 's moeders erfenis van Claes, Lijsbet en Trijntje Dircks Pleckers, geteeld bij Maritien Sijmons.
01-11-1667 De vader Dirck Ariaensz Plecker ter eenre en de voogden Willem Claesz Boon en Thijs Ariaensz Plecker ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.
22-12-1667 Dirck Ariaensz. Plecker, trapierbaas, b/d Kl. Kerk testeert. Hij herroept test. van 22-09-1666 voor zelfde notaris, Zijn zoon Claes krijgt kleeren enz.
05-04-1678 Claes Dirx Plecker en Lijsbet Dirx Pleckers, geassisteerd met haar man Dirck Dirx, ontvangen met consent van de voogden Thijs Plecker en Willem Claesz Boon hun goederen.

1. Aryan Dirckz. * 26 02 1640 Edam
2. Sijmen Dirksz. * 31 08 1642 Edam  - volg V.a.
3. Aryaen Dirckz. * 23 07 1645 Edam
4. Claes Dirckz. * 14 02 1648 Edam - volg V.b.
5. Kind van Dirck Plecker + 08 09 1650 Edam
6. Kind van Dirck Plecker+ 27 09 1651 Edam
7. Lijsbet Dircksdr. * 02 08 1654 Edam  + 09 09 1716 Edam f.4.= x 23 03 1675 Edam met Dirck Dircksz Loef, commandeur * 11 05 1653 Edam, zij krijgen 5 kinderen. (zoon van Dirck Loefsz. en Trijntje Dircksdr.)

  22-05-1687 Anthony Klingenberg geh. met Trijntje Dircx Plecker - Neetje Thomas als geh. gehad hebbende Claes Dircksz. Pleckers - Lijsbet Dircx Plekkers voor zich bij uytlandigheijt van haar man Dirck Dircksz.

Staat van de goederen van de vijf kinderen van Dirck Dircksz Loef en Lijsbet Dirckx.
17-01-1690 De voogden Sijmon Dircksz Plecker, Jan de Wit en Claes Dircksz Loef laten de goederen registreren de kinderen aanbestorven van hun grootmoeder Trijntje Dirckx.

6. Trijntje Dircksd. * 02 06 1659 Edam, + ......  Edam. Bij huwelijk wonende op de Bult en geassisteerd met Thijs Plecker, oom en Lijsbeth Dirckx Plecker, zuster van de bruid  x 10 02 1680 met Anthony Klingenbergh, Oude Schilt, Texel

IV.b. Jan Adriaensz. Plecker * 1622 te Edam  + ......  x  06 10 1642 / 19 10 1642 Edam met Grietje Jansdr. * ......        

1. Lijsbet Jansdr. Plecker * 10 06 1643 Edam
2. Aryaan Jansz. Plecker * 10 05 1645 Edam - volg V.c.
3. Jan Jansz. Plecker * 09 10 1647 Edam
IV.c. Thijs Adriaensz. Plecker, meester cleeremaeker, (Thijs de Snijder) wonende op de Kleine Kerkstraat * 31 12 1634  Edam  + 23 05 1705 Edam fl. 4.- begraven in de Kerk. Belijdenis gedaan 05 02 1662 Geref.Kerk Edam: Thijs en Aeltje Gerritsdr.
1e huw. x 12 01 1659 / 26 01 1659 Edam (08 01 1659 huw.voorwaarden notaris Claes Koelman) met Aaltje Gerritsd. Kips, wonende op de Halig *13 12 1637 Edam + 23 03 1665 Edam, dochter van Gerrit Kips, cleeremaeker, snijder en Geert Claesdr.
2e huw. 28 10 1668 Edam met Annetje Arisdr. * ......+ 14-03-1707 Edam f. 4.=
  01-11-1652 Grietien Garlaeckens de Vries huijsvr.v. Dirk Martensz Baen, ziekelijk, testeert. ...o.a. aan Thijs Adriaensz Plecker fl. 400.-.
08 01 1659 Huwelijkse voorwaarden voor Thijs Adriaensz. Plecker j.m. , wonend kleine Kerkstraat geassisteerd door zijn moeder Welmoet Thijs, weduwe van Adriaen Jansz. Plecker.  - met Aeltie Gerritsdr. Kips j.d. wonend op de Halig, geassisteerd door haar moeder Geert Claesdr. en haar voogd Jacob Pietersz. Tinnegieter.
13-05-1659 Aeltje Gerrits, geassisteerd met haar man Thijs Adriaensz, ontvangt in presentie van haar moeder Geert Claes en de voogden Jacob Pietersz Tinnegieter en Bastiaen Hilbrantsz Blaubijl haar goederen.
23 10 1664 Aeltie Gerritsdr. Kips, huysvrouw van Thijs Plecker, erft 800 carolus guldens.
12-05-1665 Geert Claes, weduwe van Gert Pietersz Kips en Thijs Plecker zijn ieder voor zich voldaan van de erfenis van Pieter Gertsz.
28-02-1678 Geert Claes, wed. van Abraham Jacobsz. woonachtig op de Haligh testeert. Erfgenamen zijn:
a. nagelaten kint van haar zoon zaliger Claes Gerritsz. Kips geprocreŽert bij Trijn Alderts.
b. Trijntje en Marretje Thijs Plecker geteelt bij haar testatrices dochter zaliger Aeltje Gerrits Kips, geh.gew. met Thijs Adriaensz. Plecker
c. voor restant is universeel erfgenaam haar zoon Garbrant Gerritsz. Kips.
04-05-1678 de Hr Jacob Brasker, hooftofficier, Thijs Adriaensz. Plecker en Garbrant Gerritsz. Kips als wettel. voogden van de onmondige nagelaten kinderen van wijlen Aeltje Gerritsdr. Kips wed. van Thijs Plecker volgens de acte van voogdijschap van 30-12-1677 verklaren ontvangen te hebben een legaat van 1000 gld.

Staat van de goederen van de vier nagelaten kinderen van Aeltje Gerrits Kips, daar vader af is Thijs Plecker.
15-11-1678 De heer officier Jacob Brasker, Thijs Plecker en Garbrants Kips, tesamen voogden, laten de goederen registreren de kinderen aanbestorven als legaat van Jacob Pietersz Tinnegieter.
18-05-1689 Verkl. v.d. Eers. Thijs Adriaansz Plecker, Mr. Kleermaker 54 jr, Jan Cornelis Backer, Mr. Metselaer 43 jr., Jan Jansz. Groot, huijstimmerman 22 jr en Garbrant Loots, deurwaarder 45 jr o.v.v. Sr. Outger Oostsanen, dat zij nimmer Oostsanen voornoemd op 't bed van zijn dienstmaagd Trijntje Sents hebben zien zitten of omgekeerd.
18-10-1689 Adriaen Plecker, Grietie Pleckers en Maritie Pleckers, de eerste mondig, de twee laatsten getrouwd, het vierde kind overleden, ontvangen ten overstaan van hun vader Thijs Plecker en met consent van de gewezen voogd de officier Jacob Brasker de goederen.

22-06-1691 Verkl. van diverse vrouwen waaronder eerb. Annetje Aris huysvrouw van Thijs Plecker, Trijntie Thijsdr. Plecker, Trijnmoer Thijs wed. van Jacob Ouwenaller o.v.v. Neeltje Claesdr. Selden huysvrouw van  Marten Bebber over mishandelingen door haar man bij diverse gelegenheden. Haar broer is  Bouwen Selden. Genoemd wordt het packhuys op de hoek bij het Raedhuys van Capt. Decker.

1. Aryaen Thijsz. Plecker * 20 10 1659 Edam  - volg V.d.
2. Grietje Thijsdr. Plecker * 28 01 1661 Edam, Volgens lidm.reg. geref.kerk Edan doet Grietje Thijsdr. haar belijdenis op 08 05 1695 x 05 02 1689 Edam notaris J Brasker met Arent Lourensz Ackerman + 22 05 1690 Edam f.5.=
Handtekeningen van Grietje Tijsdr. Plecker en vader Tijs Plecker. 19-02-1689 Huw.voorw. vd eers. Arent Lauwerisz. Ackerman (teekent met kruisje) j.m. geassisteerd met zijn broeder Jan Lauwerisz. Ackerman en van de eerb. Grietje Tijsz. Plecker(s) j.d. geassisteerd met haar vader Thijs Adriaensz. Plecker.
18-08-1719 de Eerb. Grietje Tijs Plecker, wed. van Arend Lourensz. Acker testeert. Universeel erfgen. zijn haar erfgen. ab intestato, behalve haar broerAdriaan Tijsz. Plecker en diens kinderen die zij onterft. Get.: Jan Kroon en Gerbr. Campen.
3. Trijntje Thijsdr. Plecker * 12 01 1663 Edam + vůůr 1668
4. Maritie Thijsdr. Plecker * 04 03 1665 Edam + begr. 12 08 1690 in de Kerk Edam f.4.= x 30 10 1688 Edam met Egbert Jansz. Moens + 14 03 1669 Edam f.4.= (zoon van Jan Jansz. Moens en Aeltje Egbertsdr.)
                                 
Uit 2e huwelijk:
5. Trijntie Thijsdr. Plecker * 07 12 1668 Edam + 28 11 1669 Edam
6. Aechie Thijsdr. Plecker * 22 11 1669 Edam + 19 06 1673 Edam
7. Trijntie Thijsdr. Plecker * 01 03 1671 Edam + 13 07 1720 Edam geref. begraven in de Kerk fl. 5.= x 28 03 1693 Edam met Jacob Willemsz. Vos (ook genoemd Ridder) * 10 10 1668 Edam + 06 11 1724 Edam f.5.= (zoon van Willem Stevensz. en Dieuwertje Jacobs)

  Staat van de goederen van Jacob Jacobsz Ridder en Dieuwertie Jacobs Ridder, minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Trijntie Tijs Plekkers en Jacob Willemsz Ridder hier ter stede overleden.
12-12-1724 De voogden Jan Brommer, presiderend burgemeester en raad dezes stads en Dirk Tijsz Plekker laten de goederen registreren.
09-04-1726 De voogden Jan Brommer en Dirk Tijsz Plekker ontvangen voor de mondig geworden Jacob Jacobsz Ridder f 70.3.
21-10-1727 Dirck Jacobsz Ridder ontvangt met consent van de voogd burgemeester Jan Brommer de resterende goederen; zijn zuster Dieuwertje Jacobs is overleden.
8. Sijmen Thijsz. Plecker * 02 03 1672 Edam + 01 12 1691 Edam f.4.= in de kleine Kerk
9. Aechie Thijsdr. Plecker * 06 09 1673 Edam + 08 03 1737 Edam begraven in de Kerk  f. 11.=  4 uur beluyt  x 08 11 1715 met Jan Hendriksz Roest * ..... + 23 06 1722 Edam f.11.= (zoon van Hendrick en IJtje Sijmonsdr.)
  volgens lidm.reg. geref.kerk Edam doet Aechie Thijsdr. Plecker haar belijdenis op 06 11 1695
30-12-1719 De Eers. Jan Hendriksz. Roest (teekent met een kruisje) en de Eerb. Aagje Tijs Plecker, egteluyden, testeren mutueel. Hij legat. bij kinderloos overl. 100 gld. aan sijn moeder; zij legat. aan haar nichten Annetje Brommer en Annetje Jacobs

27-08-1722 De Eerb. Aaghje Tijs Plecker, wed. van Jan Roest, gesont, testeert. Zij legat. aan haar nichten Dieuwertje en Aafje Jacobs, aan Neeltje Dirks Plecker en aan Trijntje Brommer. Univers. erfgen. is haar nicht Annetje Jacobs Vos.

12-09-1726 de Eerb. Aaghje Tijs Plecker, wed. van Jan Roest, siek te bedde, testeert. Zij revoceert hun mutueel testam. van 17-08-1722 voor zelfde Notrs. Zij legat. o.a. aan haer nigt Annetje Jacobs Vos, die bij haar inwoont 600 gld., alsmede haar "silver tuyg en gouden bellen" aan haar nigt Aafje Jacobs Vos woonende in 't Burgerweeshuys, haar nigt Trijntje Brommer haar "goud oorijser en gouden haarnaald" en aan Cornelia Roest suster v.h.overl.man wonende in M'dam, Univers. erfgen. zijn haar suster en broeder Pietertje en Dirk Tijsz. Plecker.

10-06-1734 de Eerb. Aagje Tijs Plekker wed. van Jan Hendrik Roest, gesond, testeert. Universeel erfgen. is mej. Pietertje Plekker, wed. vd Hr. Jan Brommer i.s.l. Burgm. en Raad

10. Pietertje Thijsdr. Plecker * 14 10 1674 Edam, volgens lidm.reg. geref.kerk Edam doet Pietertje Thijsdr. Plecker haar belijdenis op 26 10 1702. + 11 12 1758 Edam, begraven in Oude Kerk te Amsterdam x 22 03 1704 Edam met Jan Brommersz.  ~ geref. 27 10 1666 Edam + begr. 02 01 1732 Edam. Mr. chirurgijn en Burgemeester van Edam. Zoon van Brommer Cornelisz.  en Grietje Jansdr. Uyt den Hout

  21-03-1704 Huw.voorw. vd Eers. Hr. Jan Brommer, oud-sch. meerderj. j.m. geass. met sijn gewonne (stief-) vader Harmen Heijnsz. Loen en van de Eerb. Pietertje Thijsdr. Plecker geass. met haar vader Tijs Adriaansz. Plecker.


11. Dirck Thijsz. Plecker * 31 01 1676 Edam + 02 03 1676 Edam f. 2.=
12. Annette Thijsdr. Plecker * 21 02 1677 Edam + 29 031681 Edam f.2.=
13. Wellemoet Thijsdr. Plecker * 30 12 1678 Edam + 02 06 1681 Edam f.2.=
14. Lijsbeth Thijsdr. Plecker * 20 03 1680 Edam + 30 05 1682 Edam f.2.=
15. Dirck Thijsz. Plecker * 01 02 1682 Edam  - volg  V.e.
16. Thijs Aeriaanse Plekkers dogter + 24 05 1684 Edam f. 4.=

V.a. Sijmon Dirksz. Plecker * 31 08 1642 Edam. Woonde bij huwelijk aan de Lingerzijde, Lakenhandelaar. Sijmen en Nammetien Willems Paris, zijn latere vrouw, doen belijdenis volgens het lidm.reg. geref. kerk op 17 05 1665 + 17 07 1692 Edam, begraven in de Grote Kerk f.4.=. (Bij huwelijk geassisteerd door zijn vader Dirck Ariaanse Plecker)
x 22 10 1662 / 05 11 1662 Edam met Nammetien Willemsdr. Paris * 20 04 1644 Edam + begraven 18 09 1692 Edam f. 4.=. Dochter van Willem Martenz. Paris, scheepstimmerman en Ael Willemsdr.

  21-10-1662. Sluiten huw.voorw. Wettelijke voogden van Nammetje Willems: Burgem. Vincent Brouwer en Pieter Pietersz. Outclaes oud-burgemeester.
Staat van de goederen toebehorende Sijtje (obiit), Nannetje en Heijn Willemsz, nagelaten kinderen van Willem Marts Paris en Ael Willemsdr, beiden zaliger.
06-02-1663 Nannetje Willems, geassisteerd met haar man Simon Dircksz Plecker, ontvangt haar goederen.
28-05-1692 Eers. Sijme Dircks Plecker en Nammetje Willemsdr. Paris, echtelieden woonende o/d Lingerzijde bij de kl. Kerk, hij sieck, testeren mutueel.
19-12-1692 Proc. vd Eers. Willem Sijmonsz. Plecker voor sich en als vooght, benevens Thijs Adriaansz. Plecker ende Claas Jansz. Roos als voogden over de nagel. onmondige kinderen van sal. Sijmons Dircksz. Plecker ende Nammetje Willems.
26-10-1697 De eerb. Lijsbeth Cornelis Prins (teekent met soort merk) wed. v. Claas Jacobsz. Besemaker woonende op 't Bagijnelandt, gesondt, testeert aan o.a. de kinderen van wijlen Sirck Sijmonsz Plecker en van Nammetje Willemsdr. Paris een obl.v. 400 gld. plus 100 gld. contant.
   

1. Willem Sijmonsz. * 09 11 1663 Edam - volg VI.a.
2. Kind van Sijmen Plecker + 14 07 1665 Edam
3. Aryaan Sijmonsz., * 03 10 1666 Edam + 12 02 1670 Edam f.2.=
4. Marijtje Sijmonsdr. * 24 10 1668 Edam + 12 05 1670 Edam f.2.=
5. Aeltje Sijmonsdr. * 09 03 1670 Edam + 08 04 1670 Edam f.2.=
6. Aeltje Sijmonsdr. * 17 05 1671 Edam + 22 06 1671 Edam f.2.=
7. Aeltje Sijmonsdr. * 06 07 1672 Edam + 17 01 1673 Edam f.2.=
8. Aryaen Sijmonsz. * 30 12 1673 Edam  - volg VI.b.
9. Dirck Sijmonsz., * 25 10 1675 Edam   - volg VI.c.
10. Aeltje Sijmonsdr., * 05 09 1677 Edam + 19 01 1679 Edam
11. Sijmen Sijmonsz. * 01 10 1679 Edam
12. Marte Sijmonsz. * 22 02 1682 Edam + 27 04 1682 Edam "vader sijme dirckse plecker, kint marte"
13. Marte Sijmonsz. * 20 10 1683 Edam, + 14 09 1693 Edam f.2.=.       

05-06-1700 Proc. ad lites vd Eers. Willem, Adriaan en Dirck Sijmons Plecker, gebroeders. Op mr. Jan Brasker. Get.: Aemilius Sanplon, clerq en mons. DaniŽl Verschuur, mr. chirurgijn.

(3 goede handtekeningen)

Handtekening van de broers Willem, Aryaen en Dirck Sijmens Plecker

 

V.b.  Claes Dirckz. * 14 02 1648 Edam, Drappenier, wonend aan de Langesijd. Volgens het lidm.reg. van geref.kerk Edam heeft Claes Dirksz. Plecker zijn belijdenis gedaan op 03 05 1671 + begraven 04 12 1681 Edam in de Kerk x 28 03 1676 met Neeltje Toonis (Thomis, Thomas, Theunis) *.. .... + 29 06 1689 Edam f.4.=          

  02-12-1681 Neeltje Theunis, wed. van Claes Dircksz. Plecker verkoopt aan Salomon Ysaacksz. Lakendrapper 2 lakendrappiersgetouwen en voort al het lakendrappiersgereetschap gebruyckt door haar man zaliger.
25-02-1682 Verkl. van enkele personen o.v.v. Saelmon Isaecks, laeckentrappier over Claes Dircks Plecker onlangs overleden die voor requirant ong 2 jr heeft gewerkt oversulcke van sijns requirant wolle en verscheijde laeckens heeft gemaeckt welck arbeijts loon requirant hem Claes Dircksz. Plecker zelf oock weeckelijks heeft voldaen en de betaelt. Alsmede dat Neeltje Thomas wede. van de voorn. Plecker hetselve nae haer mans overlijden heeft gecontinueert ten tijde ende wijlen totdeselve is coomen fugatief te worden. etc.
11-05-1690 Sijmon Dircksz Plecker voor zich, Lijsbet Dircx Plecker, bij uijtlandigheijt van haar man Dirck Dircksz Thijs Adriaansz. Plecker de rato caverende voor Anthonij Clingenbergh als in huwelijk hebbende Trijntje Dircx Plecker, voorts de Regenten v.h. Burgerweeshuijs en armevooghden gesamentlijck over de 2 kinderen van Claas Dircks Plecker.
1. Dirck Claesz. * 20 11 1676 Edam.  Dirck doet belijdenis volgens het lidm.reg. geref.kerk Edam op 05 05 1707 x 27 02 1712 met Stijntje Abrahams (weduwe van Gijsbert Jansz. Boer uit Blokzijl)) * 20 03 1672 + 28 02 1738 Edam f.4.= (dochter van Abram Barentsz. en Maretje Gerritsdr.)
  04-02-1710 De Eers. Erasmus Pietersz. Richter, Jan Dircksz. Moy en Claes de Vogel, overluyden vh bakkersgilde leggen verkl. af o.v.v. den  Hoofdofficier Mr. Anthony Houttuyn over rustverstoring hunner vergadering door den backer Mens Harmensz. Vos, daarbij geass. door de backers Claes Taalman, Jacob Pietersz. Kat en Dirck Plecker. Get.: Pieter Dekker en Frans Pont

13-12-1719 De Eers. Dirck Claes Plecker en de Eerb. Stijntje Abrahams beijden gesond testeren. Zij revoceeren speciaal hun testament 13-05-1712 voor notaris Brasker. Zij laat alle eigendommen  van haar over aan haar voorkinderen Jan, Abram en Willem Simmig. Hij behoudt alles wat behoort tot zijn bakkersnering.


2.  Adriaan Claasz + 01 09 1678 Edam 
3. Marijtje Claesdr. * 10 09 1679 + ...... .  x 30 03 1715 Edam met Adriaan Swart * ca. 1669 + 29 04 1728 Edam (wedn. van Aafje Jansd. met 10 kinderen)
Adriaan en Marijtje krijgen nog 2 kinderen:
        3.1 Neeltje Swart * 17 05 1716 Edam
        3.2 Trijntje Swart * 27 10 1717 Edam x 14 12 1743 Edam met Jacob de Leeuw *   Edam
 

  10-01-1711 Huw.voorw. vd Eers. Adriaen Swart, wedn. en vd Eerb. Maretje Claes Plecker (tekent met kruisje) meerderj.j.d. geass. met Notrs. Schouten als gecoren voogd

14-05-1730 de Eerb. Marijtje Claes Plekker (tekent met kruisje) wed. van Adriaan Swart (gest. mei 1728 zonder  testament?)(kinderen Jan, Dirk, Marijtje en Jacob Swart geteelt bij eerder huysvrouw Aafje Jans. Ook nog Neeltje en Trijntje Swart.)

4. Ariaen * .... + .... 
 

V.c. Aryaan Jansz. Plecker * 10 05 1645 Edam  + 04 08 1712 Edam, begraven in de Kerk x 01 09 1668 huw.voorw. notaris Selaar Edam x 16 09 1668 Beemster (hebbende de bruijdt een kind op den arm) met Harmpjen Jansdr. * ..... Edam + 27 12 1712 Edam f.5.=

1. Kind van Aryaan Jansz. + 25 10 1670 Edam f.2.=
2. Jan Aryaensz. Plecker * 06 01 1672 Edam, geref. Kerk, bij huwelijk jongeman woonend Bagijnelandt Edam, ondertrouw 15 01 1707 Edam x 30 01 1707 met betoogh na Monnickendam met Grietje Hendrikse Kist * ....ca. 1672 Monnickendam
3. Jan Jansz Plecker ~ 25 09 1675 RK Edam (ouders:Aryaan Plecker en Harmpje Jansz, doophefster Femmetje Jans) + ca. 1730 in het Buitenland.  In 1730 uytlandig. x 25 04 1700 Edam met Grietje Jansz Fluwiel (dochter van Jan Luycasz. Ferwiel.  Getuigen: Niesje Dirks en Trijn Muts. * ....  +  voor 1730
        3.1 Trijntje Jansd. ~ 27 05 1701 RK Edam (doophefster Femmetje Jansz.) + voor  1728 Edam  x 15 10 1724 RK Edam met Muus Albertse * 10- 03 1702 Edam  + armenkamer. (Bij huwelijk geassisteerd door de ouders Albert Jakobsz. en Trijntje Ariaans.)  
        3.2 Jakob Jansz. ~17 08 1703 RK Edam (doophefster Harmke Jansz.) + 22 06 1705 Edam, fl. 2.=
        3.3 Jacob Jansz. ~ 06 10 1706 RK Edam (doophefster Harmke Jansz.) + 02 04 1707 Edam fl. 2.=
        3.4 Jacob Jansz. ~ 25 03 1708 RK Edam (doophefster Harmke Jansz.) + 21 04 1708 Edam fl. 2.=
        3.5 Jacob Jansz. ~ 22 02 1711 RK Edam (doophefster Harmke Jansz.) + 26 03 1739 Amsterdam (Edam?)

4. Kint van Aryaan Jansz. Plecker + 24 05 1677 Edam f.2.=
5. Grietje Aryaans *   1677 Edam + 04 08 1698 R.K. Edam f. 4.=, begraven in de Kerk x 21 08 1695 R.K. Edam met Hein Pietersz Koninck + 26 06 1747 Edam f.5.= Zoon van Pieter Roelofsz. Koning en Luytgen Heijnsdr. Keesmaet.
        5.1 Duuwtie Koninck * 15 03 1696 RK Edam (doophefster Femmetje Jansz.)+ 02 03 1699 RK Edam f.2.=

  01-09-1668 Adriaen Jansz. Plecker, geassisteerd door zijn toekomstige bruid Harmtjen Jans. Zijn voogden: Dirck Adriaensz. Plecker en Pieter Jansz. Poortier tekenen een accoord over het gevoerde bewind van de voogden.
10-01-1711 de Eersame Grietje Jans (teekent met kruisje) huysvr. van Jan Plecker stelt voogden aan over haar kinderen o.a. haar man Jan Plecker.
15-05-1719 de Eerb. Grietje Jans, wed. van Jan Pekker, siek te bedde, testeert. Erfgen. zijn haar kinderen.
Staat van de goederen van Jacob Plekker, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Jan Plekker en Grietje Jans, de eerste buitenlands en de laatste binnen deze stad overleden.
21-03-1730 De voogden Jacobus Hanneman, Hees van der Laak en Dirk Barentz Nieuwland gekomen uit de goederen aan Jacob Plekker door zijn ouders nagelaten, welk geld berust onder Pleuntje van Spronsen, wonende binnen deze stad, tegen een jaarlijkse rente van 3 %, en waarvan een weesmeesters kennis te haren laste zal worden gemaakt.
06-02-1731 de Hr. Gerbrand Lolkes verk. oblig. aan Jacob Plekker.
Op Huyden den 18-01-1732 hebben de na volgende nieuw aen gestelde schutters de eed van getrouwigheijt aen handen vna de heeren burgermrn. afgelegt. Onder "'t Blauwe Vendel": Jacob Jansz. Plekker.
23-05-1737 Jacob Plekker, 25 jaar geworden, ontvangt zijn goederen.
24-05-1737 Juffr. Elisabeth Claesdr. Kuyt wed. vd Hr. Jacobus Hanneman verk. aan Jacob Plekker te Amsterdam 2 obl. waaronder een ten name van den Hr. Burgem. Dirck Jacobsz. Sijes (Monnickendam) van 15-06-1675, gehuwd gehad hebbende den Hr. Jacob van Hardenbroek als in  huw. hebbende de vrouwe Catharina Sijes.
00-03-1739 Hr. Ambrosius van Onkele j.m. ter eenre en Sijtje Pieters Roos wed. eenige universele erfgenamen van wijlen Jacob Plekker, overl. te Edam.

V.d.  Aryaen Thijsz. Plecker kleermaker * 20 10 1659 Edam + 24 04 1743 Edam impost pro deo,  geref. Graf nr. 271 Grote Kerk te Edam, fl. 4.=. Volgens het lidm.reg. geref.kerk Edam doet Aryaen Thijsz. Plecker belijdenis op 04 02 1691. Hij kreeg op bij 60 jr. leeftijd schutterspensioen te Edam. (Schutterij/schutters = de beschutting der stad tegen den in- en uitwendigen vijand.)
  01 11 1727 koopt Aryaen zich in in het Proevenhuis voor f. 60.00 (Proevenhuis is bejaardenhuis)
06 08 1729 betaalt het Proevenhuis aan Jan Cornelisz en Ariaen Plekker voor 't beslaan van 't lijk van Dirk Pieters Kramer f. 1-10-00.
10 04 1734 aen A. Plekker voor verschoten geldt en aen spreken van 't lijk van Grietje Jans f. 3-16-00.
30 04 1743 ontfangen van den boedel van Adriaan Thijsz. Plekker f. 13-08-00.

1e huw. ondertrouw 27 05 1690 x 13 06 1690 Edam met Geert Sijmensdr. Boonacker, jongedochter wonend op de Bult  * 23 08 1665 Edam + 12 03 1708 Edam (ouders: Sijmon Jansz Boonacker, cleeremaeker, snijder en Maritje Jans)
2e huw. ondertrouw 09 11 1709 Edam x 24 11 1709 met Griet Adryaensdr. (weduwe van Jan de Ankersmid) + 21 01 1716 Edam f.5.=
3e huw. 23 06 1726 met Trijntje Hendricksdr. (wed.)

  Staat van de goederen van de kinderen alreeds geteeld en nog te telen van Sijmon Jansz Snijder en Maritje Jans.
02-06-1693 Geert Sijmons, geassisteerd met haar man Adriaan Thijsz Plecker, en Neeltje Sijmons, mondig, ontvangen met consent van de voogd Adriaan Lammertsz de goederen.
22-206-1726 Huw.voorw. van de Eers. Adriaan Tijsz. Plecker, wedn. en vd Eerb. Trijntje Hendriks, wed.
1. Aeltje Aryaensdr. Plecker * 09 03 1691 Edam + 09 09 1692 Edam f.2.=.
2. Aeltje Aryaensdr. Plecker * 17 12 1692 Edam, Aeltje doet belijdenis op 22 07 1723, volgens het lidm.reg. geref.kerk Edam, wonende in de Baasstraat. + 23 10 1750 Edam geref. begraven in de Kerk fl. 4.= impost fl. 6.=  x 03 06 1725 Edam met Remmet Gerritsz. de Vries  * 15 02 1693 Edam + 26 03 1759 Edam (wedn. van Lijsbeth Gerrits) (zoon van Gerrit Cornelisz. de Vries en Pietertje Baartsdr.)
  Bewijs van 's moeders erfenis van Aeltje Adriaens Pleckers nagelaten dochter van wijlen Geert Sijmens daar vader af is Adriaen Plecker.
21-11-1709 Adrian Plecker als vader ter eenre en Willem Plecker en Dirck Tijsz als voogden ter andere zijde zijn de uitkoop van 's moeders erfenis overeen gekomen.
15-05-1725 Aeltje Pleckers, getrouwd, ontvangt met consent van haar vader de goederen.

16-06-1726 de Eers. Remmit Gerritsz. (de) Vries, mr. timmerman van Edam en de Eerb. Aaltje Adriaans Plecker, egteluyden, gesont, testeren mutueel.

Bewijs van 's moeders erfenis van Gerrit de Vries, minderjarige nagebleven zoon van Aaltje Plekker, daar vader af is Remmet de Vries, wonende alhier.
01-02-1752 De vader Remmet de Vries ter eenre en de voogden Simon Ridder en Pieter Brommer ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.
04-12-1753 Gerrit de Vries, geassisteerd met zijn vader en zijn voogd Sijmen Jacobsz Ridder, de medevoogd Pieter Brommer overleden, getrouwd, ontvangt zijn goederen.

V.e.  Dirck Thijsz. Plecker * 01 02 1682 Edam + 28 01 1728 Edam fl. 4.= begraven in de Kerk x 13 12 1704 Edam met Marijtje Pietersdr. Voorn * 27 06 1683 Edam + 21 08 1725 Edam. Dochter van Pieter Dircksz. en Neeltje Cornelisdr.
Dirck Thijs en zijn vrouw Marijtjen Pieters doen belijdenis op 02 05 1706, volgens het lidm.reg. geref.kerk Edam.

1. Thijs Dircksz. Plecker * 30 03 1707 Edam + 19 06 1708 Edam f. 2.=
2. n.b. 1 kind overleden + 23 10 1708 Edam f. 2.=
3. Neeltje Dircksdr. Plecker * 17 08 1710 Edam. Neeltje doet belijdenis op 29 04 1731, volgens het lidm.reg. geref.kerk Edam.+ begr.  15 02 1754 Edam geref. in de Kerk fl. 4.=  x 10 04 1734 / 26 04 1734 Edam met Marten Dricksz. Swart * 17 09 1710 Edam, + ........ (2e huw. van Marten Swart 18 06 1756 Amsterdam met Marretje van de Bierhaar.) (zoon van  Dirck Jansz. Swart en Maritje Claasdr.)
4. Annetje Dircksd. Plecker * 16 10 1712 Edam + 09 11 1712 Edam  f. 2.=             
5. Thijs Dircksz. Plecker * 08 12 1713 Edam + 21 02 1718 Edam  f.2.=                                         
6. Pieter Dirckz. Plecker * 18 08 1715 Edam -                 Stamvader Zaanse tak (volg deze link)
7. Krelis Dirckz.Plecker * 01 09 1717 Edam +  21 02 1718 Edam

04-03-1682 de Eerb. Neeltje Claes (Selden?) j.d. woonende i/d/ Hooghstr. testeert. Zij legateert aan o.a. Aef Jans dochter van Neel Pleckers, Dirck Tijsz. Plecker soontje van Thijs de Snijder.
Op huyden den 30 mei 1704 hebben de naer volgende als schutter den eedt gedoen: Dirk Tijse Plecker.
11-12-1704 Huw.voorw. vd Eers. Dirk Thijsz. Plecker j.m. geass. met sijn vader de Eers. Thijs Adriaensz. Plecker en van de Eerb. Marijtje Pieters Voorens (tekent met een kruisje) j.d. geass. met haar wettel. vooghden de  Eers. Jan Cornelisz. en de Hr. Harmen (Herman) Dobber, Raad en oud-sch. en gecommitt. ter auditiekamer in West-Vriesland en 't Noorderquartier.
27-01-1705 de Eers. Thijs Dircksz. Plecker en de Eerb. Marijtje Pieters Vorens, echtelieden, gesont, testeren mutueel.
13/12 1719 de Eerb. Neeltje Claes Selden provis. gesepar. huijsvr. v. Marten van Bebberen, gezond, testeert. Zij revoc. testam. v. 19/10 1700 voor Notrs. Jacobus van Scheijen te Naarden. Zij legat. o.a. aan Juffr. Pietertje Thijs Plekkers huijsvr. v.d. Hr. Jan Brommer Reg.- Burgemr en Raad. Verder aan Neeltje dochter van Dirk Thijsz Plekker, aan Neeltje Fransdr Pont haar silvere mostaertpot. Univers. erfgen. zijn de Hr. Jan Brommer voornd. en diens huijsvr. Juffr. Pietertje (Thijsdr) Plekker alsmede hun nazaten voor 1/2 en Dirk Thijsz Plekker en zijn kinderen voor de andere 1/2. Als administrat. benoemt hij de Hr. Jan Brommer en Dirk Thijsz Plekker.
03-03-1728 de Eers. Adriaan Tijssz Plekker, de Hr. Jan Brommer Reg-burgemr en Raad en Remmit Gerritsz de Vries, wettige voogden over Neeltje, Pieter en Cornelis Dirksz Plekker eenige nagelaten kinderen van Dirk Tijsz Plekker onlangs te Edam overl. mitsgaders Aagje Tijse Plekker wede. v. Jan Roest, idem Dirk Claesz Plekker en Marietje Claesz Plekker geass. met haar man Adriaen Swart, verkl. dat Jacob Helma verl. jaar over. bij testam van 31/7 1727 voor Notrs Aalst de Bruijn te Haarlem aan diverse Pleckers heeft gelegat. diverse obligaties.
 

VI.a.  Willem Sijmonsz. * 09 11 1663 Edam.  Volgens het lidm.reg. van geref.kerk Edam heeft Willem Simonsen Plecker zijn belijdenis gedaan op 02 02 1687 + 15 02 1715 Edam f. 9.=
Ondertrouw 24 05 1687 x 08 06 1687 Edam met Sijtje Jansdr. Wummels, jongedochter uit Edam * 11 06 1656 Edam + 18 10 1712 Edam? (ouders: Jan Jansz Wummels x 19 04 1654 Edam met Geert Jans.) 

  22-01-1706 De Eerb. Trijntje Pieters Paris wed. van Simon Jacobsz. Pieteys, siek te bedde, testeert. Zij legat o.a. aan Willem Sijmonsz. Plecker een silveren koffertje met vergult hengsel.

24-09-1710 de Eers. Willem Sijmonsz. Plecker en de Eerb. Sijtje Jans Wummels, echteluyden, woonende te Hoorn, gesont, test. mutueel. Get.: Pieter Dekker en Frans Pont.

1. Geertje Willemds. * 26 03 1688 Edam + 15 06 1688
2. Jan Willemsz. * 24 04 1689 Edam   - volg VII.a.
3. Claes Willemsz. * 05 11 1690 Edam + 21 11 1690 Edam
4. Sijmen Willemsz. * 12 08 1693 Edam, + 19 08 1693 Edam f.2.=.
5. Sijmon Willemsz. * 08 05 1695 Edam + ..... 
6. Nammetje Willemsdr. ~ geref. ged. 15 08 1696 Edam + 7 09 1696 Edam f.2.=
7. Marten Willemsz. ~ geref. ged. 22 12 1697 Edam  - volg VII.b.
8. Kind van Willem Sijmons + 02 09 1699 Edam f. 2.=
9. Nammetje Willemsdr. ~ 17 09 1702 Edam + 24 09 1704 Edam

VI.b. Aryaen Sijmonsz.Plecker * 30 12 1673 Edam + 23 11 1750 Edam Edam  f.4.= begraven 24 11 1750 van de Proeve (bejaardenhuis)  x 02 05 1699 Edam met Geert Claasdr. * 02 08 1676 Edam + ..... Dochter van Claes Pietersz. Boer en Aagje Poulusdr.
Aryaen Plecker en zijn vrouw Geert Claas doen belijdenis, volgens het lidm.reg. geref.kerk Edam op 10 11 1700.

1. Nammetje Adriaansd. * 09 12 1699 Edam. Wonende op de Voorhaven. Nammetje doet belijdenis op 02 02 1730, volgens het lidm.reg. geref.kerk Edam.+ 13 03 1767 Amsterdam, de familie moet boete betalen omdat zij wordt begraven in Edam in de Kerk een uur beluyt f. 11.=. 
1ste huw. x 26 11 1724 Edam Claas Pietersz. van Zaenen * ...... + 11 10 1751 Edam begraven. 
Zij krijgen 2 kinderen: * 16 09 1725 Edam en * 31 08 1727 Edam.
2e huw x 13 03 1754 / 22 03 1754 ondertrouw Amsterdam met toestemming om in Edam te trouwen met Cornelis de Gies (52 jr) uit Amsterdam op 15 04 1754 Edam.
2. Neeltje Adriaansd. * 17 01 1702 Edam. Wonend op de Voorhaven. Neeltje doet belijdenis op 01 02 1731, volgens het lidm.reg. geref.kerk Edam.+ 10 10 1731 Edam geref.begraven in de Kerk  fl. 5.= x 11 01 1724 Edam met Hendrik Pietersen de Mouter, wonend op Nieuwwerk Edam. Onder-scheepstimmerman VOC * 27 11 1697 Edam + 04 02 1732 Edam. (zoon van Pieter Karstensz. de Mouter en Elsje Jans Wolder)

  Hendrik de Mouter vertrok als onder-scheepstimmerman bij de VOC met het schip Barbestein naar Batavia op 31 12 1718. En gerepatrieerd 00 00 1724 met het schip Middelwoud, bestemming Rammekens, Zeeland. Onder vermelding Moeder: Eesje Jans.

Op 11 01 1724 trouwt hij met Neeltje Plecker. Waarna hij op 25 12 1724 met de Elisabeth, onder kapitein Gerrit Moring naar Batavia vertrekt. Op de terugweg overleed de kapitein en werd opgevolgd door Jan Schul. Met het schip Dijksterhorn vaart hij mee van Batavia vertrokken 17 10 1730 naar Capte 18 01 1731 en op Texel met vracht voor Amsterdam gearriveerd 13 07 1731. Onder vermelding Vrouw: Neeltje Plekkers.

28-09-1731 de Eers. Hendrik de Mouter en de Eerb. Neeltje Plekker, zij zwak liggende, test. mutueel. 

3. Pieter Adriaansz. * 15 01 1706 Edam + 01 04 1707 Edam f. 2.=
4. Aagje Adriaansd. * 20 05 1708 Edam
5. Sijmen Adriaansz. * 13 08 1711 Edam - volg VII.c.
 

VI.c.  Dirck Sijmonsz., * 25 10 1675 Edam, + 15 02 1730 Edam geref. begraven in de Kerk fl. 5.=  x 02 05 1699 Edam met Lobberig Jansdr. Meijer * 1675 Edam + 15 03 1704 Edam. Dochter van Jan Dircksz. Meijer, schoenmaker en Neeltje Paulusdr. Pels.

1. Sijmen Dirckz. * 06 10 1700 Edam, Stuurman op "Bontehont", schutter  - volg VII.d.
2. kind van Dirck Plecker + 02 06 1704 f. 2.=
 

VII.a.  Jan Willemsz. Plecker * 24 04 1689 Edam, Met attestatie aangekomen in Hoorn 15 03 1713. Wonende bij huwelijk in Hoorn. Hij kreeg op 02 05 1749 bij 60 jr. leeftijd schutterspensioen te Edam  (Schutterij/schutters = de beschutting der stad tegen den in- en uitwendigen vijand.) + 31 10 1764 Edam begraven in de Kerk f. 4.=.   x 30 04 1713 Edam met Wellemoedt Cornelisdr. Smit * ............ te Edam + 30 11 1741 Edam, Met attestatie aangekomen in Hoorn 07 12 1712. Ouders: Cornelis Florisz. Smit en Neeltje Reijndersdr.
           
1. Geertje Jansdr. ~ 25 06 1713 Hoorn, geref. + 20 09 1713 Hoorn
2. Willem Jansz. Plecker ~ 15 02 1715 Hoorn geref. Getuige bij de doop is Pietertje Gerrits - volg VIII.b.
3. Krelis Jansz. * 26 07 1716 Edam + ....... Edam - volg VIII.a.
4. Neeltje Jansd. * 01 12 1717 Edam, Neeltje doet belijdenis op 24 07 1749, volgens het lidm.reg. geref.kerk Edam.
5. Sijtje Jansd. * 13 01 1719 Edam, Sijtje doet belijdenis op 02 02 1746, volgens het lidm.reg. geref.kerk Edam. + 26 10 1762 Edam f. 4.= begraven in de Kerk
6. Marietje Jansd. * 31 01 1720 Edam, Marietje doet belijdenis op 31 10 1743, volgens het lidm.reg. geref.kerk Edam. x 02 06 1754 Edam met Bastiaans Visser, wedn. uit Hoorn, wonende hoek Geldersche Steeg. Marijtje komt weer terug in Edam met attestatie van Hoorn 30 10 1753.
7. Jan Jansz. * 20 04 1721 Edam + 31 10 1721 Edam geref. fl. 2.=
8. Geertje Jansd. * 12 07 1722 Edam + 15 09 1723 Edam geref. fl. 2.=
9. Nammetje Jansd. * 08 09 1723 Edam + 27 05 1724 Edam f. 2.=
10. Geertje Jansd. * 02 02 1725 Edam + 27 05 1729 Edam geref. fl. 2.=
11. Arijnje Jansd. * 14 11 1727 Edam + 19 04 1728 Edam geref. fl. 2.=
12. Pieter Jansz. * 09 04 1730 Edam+ 24 05 1730 Edam geref. fl. 2.=
13. Sijmen Jansz. * 15 06 1732 Edam + 12 07 1732 Edam geref. fl. 2.= 

VII.b. Marten Willemsz., broodbakker, ~ geref. ged. 22 12 1697 Edam + 08 05 1750 Edam geref. begraven op 11 05 1750 in de Kerk f. 4.= en impost f. 6.=.
1e huw x 08 05 1718 Edam met Jannetje Martens (Annetje Mertens) Slot * 02 02 1695 Edam..... + 11 06 1723 Edam (ouders: Marten Jacobs Slot en Annetje Jacobsdr.)
2e huw x 21 04 1726 Edam met Neeltje Jansdr. Groot uit Edam * 29 10 1698 + 04 03 1732 Edam
3e huw x (ondertrouw 10 01 1733 Edam) 25 01 1733 Edam met Geertje Grootelouw ~ 01 09 1697 Edam + 16 02 1756 Edam 1 uur beluyt f. 11.= (dochter van Cornelis Claesz Grootelouw en Aaltje Jacobs Walraven).

 

Staat van de goederen van Jaepje Cornelis, Pieter Cornelisz, Welmoet Cornelis, Trijntje Cornelis, Reijnder Cornelisz, Maritie Cornelis en Neeltje Cornelis, nagelaten onmondige kinderen van wijlen Cornelis Florisz Smit en Neeltje Reijnders op Oorgaet overleden.
18-05-1706 De voogden Jan Hendricksz Wermingh en Claes Keijser laten de goederen registreren, naast rentebrieven ook een spijkermakerij en een ankersmederij.

01-08-1710 de Eers. Jan Plecker erkent schuldig te zijn aan Juffr. Maritje van 't End ed. van de hr. Andries Bras i.z.l. praesid.-sch. en Raat, 1000 car.gld. wegens koop van linnen, lint, garen, etc. winckel en winckelwaren door hem comparant van haar gekogt.

19-01-1727 Verkl. van Corn. de Boer geh. met Gerritje Cornelisdr., dat Jan Plekker als in huwelijk hebbende Wellemoet Cornelisdr., meerderj. kind vd overl. Corn. Florisz., meestersmit is op 't Oorgaet.
27-01-1733 Cornelis de Boer als in huwelijk hebbende Jaapje Cornelisz, Reijnder Smit, Jan Plekker als in huwelijk hebbende Welmoet Smit, Sijmen Jacobsz als in huwelijk hebbende Neeltje Smit, de andere kinderen overleden, ontvangen de goederen.

06-01-1750 de Eers. Albert van Ruygen en Willem Plekker stellen zich tot borg voor Jan Plekker te Edam.

01-08-1750 Acte van liquidatie gepasseerd bij Jan Plekker en kinderen. Jan Plekker en Cornelis de Boer voogden over de kinderen: Willem, Neeltje, Sijtje, Maretje en  Geertje Plekker, kinderen van Welmoet Smit sijn overleden huysvrouwe. Aanwezig ook Geertje Cornelisdr. Grootelouw, wed. v Marten Plekker.
Jan ontv. f. 600.= en uitbetaling van obligatie van broer Marten f. 457.= alsmede de kleederen van linnen en wollen, goud en zilver van Marten Plekker in min en vriendschap afgedeelt met Geertje Cornelisdr. Grootelouw.

  14-03-1723 de Eers. Maarten Willemsz. Plekker en de Eerb. Jannetje Martens, echtelieden, gesond, test. mutueel. Hij legat. fl. 100 aan zijn broeder Jan Plekker/ Zij legat. aan Jacob Hendriksz. Winder, haar neef fl. 100.14-04-1726 Huw.voorw. van Eers. Martin Plekker, brootbakker, wedn. van Jannetje Slot en de Eerb. Neeltje Jans Groot, meerderj. j.d. alhier (zij tekent met kruisje)
05-03-1736 Aaltje Jacobs wed. van Cornelis Grootelouw en haar dochter Neeltje Grootelouw, gesond,  testeren etc. Deel van dochter Geertje zal nooit mogen komen aan Marten Plekker.

            1. Geertje Jansdr. ~ geref. 25 06 1713 Hoorn + 20 09 1713 Hoorn
            2. Willem Jansz. Plecker ~ geref. 15 02 1715 Hoorn - volg VIII.b.
            3. Krelis Jansz. * 26 07 1716 - volg VIII.a.
            4. Neeltje Jansdr. * 01 12 1717 Edam, Neeltje doet belijdenis op 24 07 1749, volgens het lidm.reg.geref.Kerk Edam + 26 05 1753 f. 4.=.
            5. Sijtje Jans * 13 01 1719 Edam. Sijtje doet belijdenis op 02 02 1746, volgens het lidm.reg.geref. kerk Edam. + 26 10 1762 f.4.= begraven in de Kerk impost f. 3.= (hieruit blijkt dat ze getrouwd is)
            6. Marietje Jans * 31 01 1720 Edam, Marietje doet belijdenis op 31 10 1743, volgens het lidm.reg.geref.kerk Edam. x 02 06 1754 met Bastiaans Visser, wedn. uit Hoorn, wonende hoek Geldersche Steeg. Marijtje komt weer terug in Edam met attestatie van Hoorn 30 10 1753.
            7. Jan Jansz. * 20 04 1721 Edam + 31 10 1721  f.2.=
            8. Geertje Jansdr. * 12 07 1722 + 27 05 1724 Edam geref. f.2.=
            9. Nammetje Jansdr. * 08 09 1723 Edam + 15 09 1723 Edam f. 2.=
            10. Geertje Jansdr. * 02 02 1725 Edam
            11. Trijntje Jansdr. * 14 11 1727 Edam + 19 04 1728 Edam geref. f.2.=
            12. Pieter Jansz. * 09 04 1730 Edam + 24 05 1730 Edam geref. f.2.=
            13. Sijmen Jansz. * 15 06 1732 Edam + 12 07 1732 Edam geref. f.2.=

VII.b. Marten Willemsz., broodbakker, ~ geref. ged. 22 12 1697 Edam + 08 05 1750 Edam geref. begraven op 11 05 1750 in de Kerk f. 4.= en impost f. 6.=
1e huw. x 08 05 1718 Edam met Jannetje Martens (Annetje Mertens) Slot * 02 02 1695 Edam  + 11 06 1723 Edam (ouders: Marten Jacobs Slot en Annetje Jacobsdr.)
2e huw. x 21 04 1726 Edam met Neeltje Jansdr.  * 29 10 1698 Edam + 04 03 1732 Edam
3e huw. x (ondertrouw 10 01 1733 Edam) 25 01 1733 Edam met Geertje Grootelouw ~ 01 09 1697 Edam + 16 02 1756 Edam 1 uur beluyt f. 11.= (dochter van Cornelis Claesz Grootelouw en Aaltje Jacobs Walraven.)          
            1. Willem Martensz. * 22 12 1719 Edam + 27 12 1719 Edam f. 2.=
            2. Kint van Merten Plekker en Annetje Mertens + 30 04 1721 Edam geref. f. 2.=
            3. Kint van Merten Plekker en Annetje Mertens + 11 03 1722 Edam geref. f. 2.=
            4. Willem Martensz. * 18 04 1734 Edam + 27 04 1734 Edam geref. f. 2.=
            5. Sijtje Martens * 03 04 1735 Edam + 25 08 1735 Edam f. 2.=

VII.c. Sijmen Adriaansz. Plecker * 13 08 1711 Edam, Sijmen doet belijdenis op 31 01 1732, volgens het lidm.reg.geref.kerk Edam + 12 04 1791 Amsterdam, de familie moet boete betalen aan de Gemeente Amsterdam omdat hij wordt Begraven in Edam, grafnr. ZK174 in de Kerk impost f. 6.= 
x (ondertrouw 11 04 1733 Edam)  26 04 1733 Edam met Geertje Pietersdr. de Boer * ...... Edam + 20 07 1796 Edam, grafnr. ZK174 impost f. 3.=
Volgens het lidm.reg van geref.Kerk Edam zijn Sijmen Plecker en zijn vrouw Geertje Pieters op 31 07 1766 aanwezig met attestatie, komend van Amsterdam.
Sijmen Adriaansz. Plecker is begraven te Edam in de St. Nicolaas (Groote)  Kerk te Edam, alhoewel wonende te Amsterdam. In het graf dat hij 58 jaar eerder had aangekocht. In 1822 is dit graf overgegaan aan de Kerk. Het ook nog zeer duidelijk leesbare opschrift van dit graf luidt: "Simon Adriaanszoon Plecker en zijn huisvrouw Geertje Pieters de Boer."
            1. Geertje Sijmensdr. * 30 09 1731 Edam
            2. Geertje Sijmensdr. * 01 08 1734 Edam + 27 08 1734 Edam geref. f. 2.=
            3. Geertje Sijmensdr. * 10 03 1737 Edam + 09 05 1783 Edam graf nr. 182 Choor Grote Kerk Edam. Impost f. 6.= en ťťn uur beluyt f. 11.=  Attestatie Geref.Kerk Edam op 3 febr. 1763: Geertje Pleckers van Hoorn x 31 05 1765 / 16 06 1765 met Jan Kort *  02 12 1725 Purmerend + 13 07 1792 Edam (zoon van Cornelis Kort en Grietje Jansdr.)
(Jan Kort huwt 3x: 25 04 1751 met Lijsbeth Smelik + 01 10 1764. Op 16 06 1765 met Geertje Plekker + 09 05 1783 en op 23 11 1783 met Elisabeth Swart + 27 01 1808)  Geertje Plecker, Jan Kort en Elisabeth Swart zijn begraven in graf nr.182 in de Grote Kerk te Edam.
            4. Pieter Sijmonsz. * 16 07 1740 Edam  - volg VIII.c.
            5. Weijntje Sijmensdr. * 23 05 1751 Edam, jong overleden

VII.d. Sijmen Dirckz. * 06 10 1700 Edam, Stuurman op de "Bontehont", schutter, + .... (nŗ 1750)
1e huw. x 08 02 1727 Edam met Neeltje Pietersdr. Wummels * ......  Edam + 13 10 1731 Edam 
2e huw. x 26 10 1735 / 11 12 1735 Edam met Trijntje de Leeuw * 07 01 1716 Edam + 02 01 1747 Edam
3e huw. x 28 03 1750 / 12 04 1750 Edam met Maretje Dircksdr. Bakker * 22 07 1714 Edam + 24 06 1778 Edam graf ZK 87 (eerder gehuw.gew. en 2 kinderen met Jacob Rieder, stuurman) (ouders: Dirk Sageriasz. Bakker en Grietje Claasdr.)
            1. Geertruy Sijmensdr. * 19 03 1728 Edam + 21 04 1728 Edam geref. f. 6.=
            2. Geertje Sijmensdr. * 30 09 1731 Edam

            Uit 2e huwelijk:
            3. Neeltje Sijmensdr. * 23 12 1746 Edam + 02 06 1750 Edam geref. f. 2.=
 

Stuurman, later Kapitein, vocht tegen ... in de slavenoorlog, gevangen genomen en onthoofd in de Atlas.
07-10-1731 Symon Dirksz. Plekker en Neeltje Pieters Wummels testeren.
12-12-1731 Testament Edam  bij notaris Claes van Verstevenden, Edam: Sijmen Plekker te Edam staande op vertrek als stuurman met het schip "de Bontehont" gedestineert na St. Ubis testeert: Hij benoemt zijn neven Marten en Jan Plekker  voor 1/2. en Nammetje, Aegje en Sijme Plecker, nichten en neef de tweede helft. Getuigen Pieter Regteren Dirk Vlaming.

Op huyden 22-01-1734 hebben de navolgende nieuw aangestelde schutters den eed van getrouwigheijt aen handen van de heeren burgermrn. afgelegt. Onder "'t Orange Vendel": Sijmen Plecker.

09-03-1736. De Eers. Sijmon Plekker en de Eerb. Trijntje Jans de Leeuw, echtelieden (zij teekent met kruisje) beijde gesond testeren mutueel, Langst levende.

Bewijs van 's moeders erfenis van Neeltje Simons Plekker, daar vader af is Simon Plekker, alhier woonachtig, en moeder Trijntje de Leeuw, alhier overleden.
24-03-1750 De vader Simon Plekker ter eenre en de voogden Marten Plekker en Pieter Veen ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.
04-08-1750 De vader Simon Plekker ontvangt met consent van de voogd Pieter Veen, de medevoogd overleden, de goederen van zijn overleden dochter.

Handtek. van Sijmon Plecker en Maritje Bakker18-10-1750. De Eers. Sijmon Plecker, stuurman en de Eerb. Maritje Dirks Bakker, egteman en vrouw, testeren mutueel. Hierin opgenomen de 2 kinderen uit vorig huwelijk van Maritje Dirks Bakker. Wonende achter Brouwerij de Aker aan de Voorhaven Edam. Benoemen elkaar als voogd en sluiten de weeskamer uit.

VIII.a.  Cornelis (Krelis) Jansz. * 26 07 1716 Edam + ..... Edam x 18 01 1739 Edam met Claesje Stoffels * 24 02 1713 Edam + 27 10 1768 Edam, begraven in de Kerk NK 282. Ouders: Stoffel Thijsz. en Liesbet Pietersdr.

                         
  3 october 1741 - Brief van Hermanus Boot, Edam aan de Wel Edele gestrenge Heer Dirk Haak Bureau gerecht & Raad der Stad Enkhuijsen: met het verzoek om Cornelis Jansz. Plekker, binnenschipper op een damschuyt, aan te nemen op een schip van de VOC, waar hij niet van ondienst sal sijn.

14 november 1741 - Brief van Hermanus Boot, Edam, aan dezelfde: met dank voor het plaatsen van Cornelis Jansz. Plekker als constapels maat naar Indien.

Wie was Hermanus Boot die zich het lot aantrok van Cornelis Jansz. Plekker?

Vader: Mr. Roelof Boot, burgemeester van Edam x Grietje van de Ley.

Zoon: Hermanus Boot, advocaat, notaris, schepen en secretaris van Edam * 01 01 1709 Edam + 11 02 1769 Edam x 28 10 1731 Edam net Reinoutje Leoninus.

  Staat van de goederen van Pieter Plekker, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Cornelis Plekker, daar moeder af is Claasje Stoffels.
03-01-1766 De voogden Willem Plekker en Willem Plekker de Jonge hebben f 120.- bovengebracht het kind door het overlijden van zijn grootvader Jan Plekker aanbestorven.
02-06-1772 Pieter Plekker, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn voogden het geld.
1. Willem Cornelisz. * 24 04 1739 Edam  - volg IX.a. 
2. Lijsbeth Cornelisdr. * 26 08 1741 Edam
3. Lijsbeth Cornelisdr. * 14 12 1746 Edam + 18 01 1752 Edam geref. fl. 2.=
4. Pieter Cornelisz. Plekker * ca. 1747 .... Edam?     + 14 06 1796 Beemster, impost geref.Beemster 16 06 1796. Pieter woonde aan de dijk bij Schermerhorn. Bij zijn overlijden woonde hij op de Westringdijk bij de Oosthuizerweg.
x 1e huw 25 04 1784 geref. Beemster met Aafje Jakobs Jonker + 20 09 1784 Beemster
x 2e huw 05 02 1786 geref. Beemster met Aafje Jans Cok (later Kok)  (2e huw. van Aafje Cok met Klaas Koetsier) ~ geref. 07 05 1761 Beemster + 11 11 1826 Schermerhorn
Kinderen uit het 2e huwelijk:
            4.1. Klaasje Pieters Plekker * in de Beemster ~geref. 13 01 1788 Schermerhorn + 12 09 1831 Zuid en Noord Schermer
x 07 04 1825 in Schermerhorn met Cornelis Dirk Swart (later Zwart) dagloner   * 23 02 1797 ~geref. 26 02 1797 Krommenie + 07 06 1849 Akersloot. (2e huw.  van Cornelis Dirk Swart x 10 06 1832 Zuid- en Noordschermer met Antje Schuit)
Kinderen: geboren in Zuid- en Noordschermer: 1. Dirk Swart * 21 02 1826 - 2. Aafje Swart * 23 05 1827 - 3.  Pieter Swart  *17 08 1828 - 4. Aaltje Swart  *13 03 1830 + 30 08 1910 Warmond - 5. Jan Swart  *17 04 1831
            4.2. Jan Pieters Plekker * in de Beemster ~ geref. 19 06 1789 Schermerhorn
126e rťgiment d'infanterie de ligne, 14 avril 1811 -26 octobre 1812 (matricules 3001 ŗ 4800).
           
          4.3. Grietje Pieters Plekker * in de Beemster ~ geref. 02 01 1791 Schermerhorn, dienstmaagd, veehoudster + 21 01 1865 Zaandam (in de overlijdensakte wordt als moeder genoemd Aafje Torenburg) x 08 12 1816 in Zaandam met Jacob Pieters Out * 14 08 1797 ~ geref. 20 08 1797 Oostzaandam , landbouwer + 12 06 1849 Zaandam (ouders: Pieter Jansz Out x Neeltje Jacobs Groot)
Geboren in Zaandam 12 Kinderen Out uit dit huwelijk: - 1. Neeltje * 08 01 1818 + 06 06 1881 - 2. Pieter * 23 01 1819 + 15 05 1861 - 3. Aafje * 30 11 1820 + 14 02 1821 - 4. Jan  * 23 06 1822 + 15 07 1854 - 5. Aafje * 24 11 1823 - 6. Geertje * 31 01 1825 + 10 10 1899 - 7. Grietje * 13 06 1826 + 04 06 1877 - 8. Klaasje * 06 10 1827 + 21 11 1827 - 9. Klaasje * 15 03 1829 - 10. Dirk * 01 04 1830 + 09 06 1832 - 11. Maartje * 15 01 1832 + 21 11 1905 - 12. Dirk * 24 02 1834 + 19 09 1834

VIII.b.  Willem Jansz Plecker ~ 15 02 1715 Hoorn geref. Getuige bij de doop is Pietertje Gerrits  + 23 04 1790 Edam (voor de armen, begraven op het Kerkhof).  Hij kreeg op 04 03 1775 bij 60 jr. leeftijd schutterspensioen  onder "'t Prince Vendel" te Edam. (Schutterij/schutters = de beschutting der stad tegen den in- en uitwendigen vijand.) 
x 12 04 1743 / 02 06 1743 Edam met Maritje Brouwer * 13 12 1716 Edam + 15 03 1749 Edam f. 4.=. (ouders: Marten Gerritse Brouwer en Vrouwtje Joghems) Zij woonden in de Gevangenenpoortsbuurt Edam. Op 02-03-1749 testeren zij. Hij gesond.

1. Vrouwtje Willemsdr. * 26 04 1744 Edam + 15  07 1744 Edam geref. fl. 2.=                                                            
 

VIII.c.  Pieter Sijmensz. Plecker * 16 07 1740 Edam, scheepstimmerman + 20 09 1796 Amsterdam Begraven Edam graf nr. MK 459 in de Kerk, impost fl. 3.= x 10 12 1762 Amsterdam met Dieuwertje Olij * 20 02 1743 Oosterkerk Geref. Amsterdam + 05 07 1817 Amsterdam. Dochter van Jan Dircks Olij en Anna Veersma.

1. Anna Pietersdr. ~ 27 07 1763 geref. Zuiderkerk Amsterdam + 17 08 1763 Oosterkerk, Amsterdam
2. Geertje Pietersdr. ~ 13 01 1765 geref, Oosterkerk Amsterdam, woonde op Kattenburg  + 07 11 1793 Amsterdam, Sint Anthonies Kerkhof x 25 05 1787 kerk  Amsterdam met Jan Soet ~ geref. 28 08 1763 Edam, genoemd poortersboek 20 06 1787 Amsterdam + 03 04 1833 Amsterdam (Jan Soet: 2e huw. 14 04 1797 kerk Amsterdam met Catharina Berkenbos) Jan Soet en Geertje Plekker woonden op Kattenburg in de Grotestraat, Amsterdam alwaar 4 kinderen geboren zijn en gedoopt in de Herv. Kerk.
3. Zijmen Pieters ~ 18 10 1772 geref. Oosterkerk Amsterdam - volg IX.b.
4. Jan Pieters ~ 02 07 1775 geref. Oosterkerk Amsterdam. Waarschijnlijk was Jan opvarende VOC-schip Standvastigheid. In diensttreding 16 11 1793 - functie bosschieter, ervaren matroos, ook belast met het afvuren van een kanon - datum uitdiensttreding 09 02 1795 uit dienst in AziŽ. Bestemming schip was Batavia. - Vertrek Kamer Rotterdam. Bron: Nationaal Archief 1.04.02 inv. 14296, nr. 53.
5. Dirk Pieters ~ 18 07 1779 geref. Oosterkerk Amsterdam + 21 12 1782 Amsterdam, Oosterkerk
 

IX.a.  Willem Cornelisz. * 24 04 1739 Edam, Willem Plecker doet belijdenis op 29 10 1761, volgens het lidm.reg. geref.kerk Edam.+ 23 04 1790 Edam impost pro deo voor de armen. .
1e huw. x 09 03 1759 / 25 03 1759 geref. Edam met Grietje Reijers * ..... Purmer + 09 12 1774 Edam f.4.= graf NK 282 "Grietje Reijers".
2e huw x  13 01 1775 / 21 05 1775 geref. Edam met Trijntje Jacobs * ..... + 04 06 1784 impost Edam f. 4.= graf NK 307 "Trijntje Jacobs".
3e huw. x 29 04 1785 / 15 05 1785 geref. Edam met Grietje IJfsdr.  Keijser, naaister ~ 06 08 1747 geref. Edam + 03 01 1812 Edam en op 07 01 1812 begraven op 't Kerkhof (dochter van IJf Reindertsz. Keijser en Neeltje Adriaansdr.)

Kinderen uit 2e huwelijk:
1. Klaasje Willemsdr. * 03 04 1776 geref. ged. Edam + 04 11 1819 Edam, begraven 06 11 1819 op het Kerkhof Edam. Aangifte door Regenten van het Weeshuis) Belijdenis gedaan 02 11 1796 Geref.Kerk Edam. 
1e huw.  x 17 05 1801 geref. Edam met Jan Hendriksz. Pannegieter * 13 05 1778 ~ geref. Edam + 03 05 1808 gerecht Edam, nalantende 3 kinderen. Jan Pannegieter heeft belijdenis gedaan 29 04 1802 Geref.Kerk Edam. (zoon van Hendrik Harmensz. Pannegieter en Trijntje Jansdr. Bos.)  
2e huw. x 24 09 1809 gerecht Edam met Gerrit Koeman ~ 02 10 1763 ged. Edam + 04 04 1816 Edam (3e huw. van Gerrit Koeman) (zoon van Jan Arisz. Koeman en Geertruy Gerritsdr. Vlock)

  Bewijs van 's vaders erfenis voor Hendrik en Willem Pannegieter, minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Jan Pannegieter, alhier overleden, waar moeder af is Klaasje Plekker, mede alhier woonachtig.
07-09-1809 De moeder Klaasje Plekker en de heden aangestelde voogden Sjake de Koe en Jan ter Haar zijn voor ieder kind f 3.- overeen gekomen als vaders erfenis.
03-01-1822 Hendrik Pannegieter, 21 jaar, ontvangt f 3.-. De voogden Sjake de Koe en Jan ter Haar zijn overleden.
05-02-1831 Willem Pannegieter, meerderjarig, ontvangt f 3.-.
2. Willem Willemsz.  ~ geref. 04 01 1778 Edam + 25 06 1779 Edam
3. Aaltje Willemsdr.  ~ geref. 20 10 1779 Edam Op 01 02 1798 Belijdenis gedaan Geref.Kerk Edam. + 28 06 1800 Edam pro deo "Aaltje Plekker" voor de armen. + 26 07 1781 Edam
4. Annetje Willemsdr.  ~ geref. 25 12 1780 Edam n.b. + 03 09 1781 impost Edam een kint van Willem Plekker
5. Trijntje + 26 07 1781 Edam kerkhof pro deo "Willem Plekkers Kind".
6. Trijntje Willemsdr. ~ geref. 13 12 1782 Edam Op 29 10 1801 Belijdenis gedaan Geref.Kerk Edam.+ 11 07 1850 Amsterdam x 12 05 1830 met David Kiel * 15 05 1768 Rastenburg, Oost Pruisen + 15 09 1852 Amsterdam (tweede huwelijk van David Kiel)

uit 3e huwelijk:
7. Krelis Willemsz. ~ geref. 06 08 1786 Edam. Doophefster Welmoet Swart + 28 02 1788 impost Edam (een kint van Willem Plekker)
8. Krelis Willemsz. ~ geref. 02 07 1788 Edam. Doophefster Maritje Mak + 24 11 1794 impost Edam (een kint van Grietje Keijzer) voor de armen.
  Bewijs van 's moeders erfenis van Claasje, Aaltje en Trijntje Plekker, nagelaten kinderen van Trijntje Jacobs, alhier overleden, waarvan vader is Willem Plekker.
28-04-1785 De vader Willem Plekker en de wettige voogden Pieter Plekker en Cornelis Jacobsz zijn f 9.- overeen gekomen als uitkoop van moeders erfenis.
29-04-1790 Pieter Scheer en Hermanus Boot, regenten van het burgerweeshuis en Claas Smelik en Jan Lugt, regenten van het armenweeshuis alhier ontvangen, aangezien door het overlijden van Willem Plekker de kinderen ter alimentatie aan hun godshuizen waren vervallen, het geld.

IX.b.  Zijmen Pieters ~ 18 10 1772 geref. Oosterkerk Amsterdam, ijzerkopersknecht + 08 11 1819 Amsterdam x 20 04 1810 Amsterdam met Jaapje Wigman  - volg Amsterdamse tak

                                                                                                                               
                                          
 

HOME